Şirket Haberleri

ENKAI
Yönetim Kurulu Üyeleri,18 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları neticesinde, Şirket sermayesinin 2.500.000.000 (İki Milyar Beş Yüz Milyon) Türk Lirası’ndan 2.800.000.000 (İki Milyar Sekiz Yüz Milyon) Türk Lirası’na çıkarılmasına, artırılacak 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) Türk Lirası’nın, yine aynı Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen 1′inci Temettü’den 115.000.000 TL’sı ve 2′nci temettüden 185.000.000 TL’sının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmasına ve kayda alınma belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.

EGCYO
Sermayesine %90.99 oranında iştirak ettiğimiz Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.’nin 500.000 TL’lik sermayesinin 1.500.000 TL’lik artışla 2.000.000TL’ye çıkartılmasına Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmiştir. Artırılan sermayenin 1.365.000 TL’si Şirketimiz tarafından karşılanacaktır.

EGCYH
Sermayesine %99.99 oranında iştirak ettiğimiz  EGC ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 200.000 TL’lik sermayesinin 200.000 TL’lik artışla 400,000TL’ye çıkartılmasına Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmiştir. Artırılan sermayenin 200.000 TL’si Şirketimiz tarafından karşılanacaktır.

LKMNH
Şirketimiz ANKARA İli ETİMESGUT İlçesi BAĞLICA Mahallesi sınırlarında bulunan 5.413 m2 alana sahip 46819 Ada 2 Parsel ve 8.052 m2 alana sahip 46814 Ada 2 Parsellerinde 1/1 emsal değer ile Konut ve Ticari alan inşaatı yapmaya karar verdiği,söz konusu projenin %70 konut alanı %30 ticari alanından oluşacağı, kat karşılığı ile %40,20 oranında arsa sahibine pay verilerek yapılacağı ve inşaatının projesiyle ilgili ETİMESGUT Belediyesine 22.07.2011 Tarihinde müracaat edildiği kamuoyuna duyurulmuştu,İnşaat projemizin yapı ruhsatı alınmış olup, şirketimiz inşaata en kısa sürede başlayacaktır

EGGUB
Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 1.004.400,00
Brüt (TL) : 0,500000
Net (TL)  : 0,425000
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 31.05.2012

GEREL
Şirketin 50.000.000.- (Ellimilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin nakit karşılığı ve hissedarların ortaklık payları nispetinde 6.000.000,- (altımilyon) TL nakit artırılarak 24.000.000,- (yirmidörtmilyon) TL’dan 30.000.000,- (otuzmilyon) TL’sına çıkarılması suretiyle
%25 oranında artırılmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir.

ALNTF
Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 300.000.000,00
Ulaşılacak Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 420.000.000,00
Sermaye Artırım Tutarı (TL) : 120.000.000,00
Bedelsiz (TL) : 120.000.000,00
Bedelsiz (%) : 40,00
Kayda Alma / Onay Tarihi : 02.05.2012

GSRAY
Şirket esas sözleşmemizin 7. maddesinde 600.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.788.084,38.-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 400 bedelli)  13.940.421,90- TL’ye çıkarılmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.     

INFO-RANLO
Ran Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi’ne ait 6.047.245,68 adet pay 25.04.2012 tarihli hisse devir sözleşmesi ile beher her bir pay için 1,05TL fiyattan toplamda 6.349.610,91TL bedelle VBG Holding A.Ş. tarafından alınmıştır. Taraflar arasında son hisse devri 30.04.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz ile VBG Holding arasında 02.05.2012 tarihinde imzalanan çağrı yoluyla payların toplanmasına ilişkin aracılık sözleşmesi gereği, 02.05.2012 (bugün) tarihi itibariyle çağrı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur.

AKSA
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 45.000.000,00
Brüt (TL) : 0,243200
Net (TL)  : 0,228000
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 30.05.2012

IDAS
2011 yılı Mali Tabloları dikkate  alındığında, Mali yıl ile ilgili kar payı dağıtımı olanağı  bulunmamaktadır.

DURDO
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 0
Brüt (TL) : 0
Net (TL)  : 0
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 0

TRCAS
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 7.500.000,00
Brüt (TL) : 0,033333
Net (TL)  : 0,028333
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : ./..

KARTN
Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 9.132.835,28
Brüt (TL) : 2,017610
Net (TL)  : 1,714970
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 04.05.2012

INFYO
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10/04/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-320.99-303-4032 sayılı yazısı ile bildirilen, Kurul Karar Organı’ nın 05.04.2012 tarih 11/396 sayılı toplantısında Şirketimizin yatırım ortaklığı statüsünden çıkmasına ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısından önce 15 gün süre ile Bilgi Formunun ve Dönüşüm Raporunun KAP ta ilan edilmesi gerektiği şirketimize bildirilmiştir

CRDFA
JCR Eurasia Rating tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şirketimiz uzun vadeli ulusal notu ‘A (Trk)’ yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirilmiştir.

ANELE
Yeni Doha Uluslararası Havaalanı’nda devam eden ve kontrata bağlanmış işlerimize ek olarak Şirketimiz, QIT IMAR Alec Fit Out JV’den havaalanında bulunan alışveriş ve yiyecek&içecek alanlarının elektrik ve mekanik işleri ile ilgili olarak 78.819.215 QAR (21.666.547 ABD Doları) tutarında sipariş mektubu (award letter) almıştır. Sipariş mektubu kapsamındaki işlerin 20 ay içinde bitirilmesi planlanmaktadır. Elektrik ve mekanik işlerinin toplam tutarı son açıklanan 31.12.2011 tarihli finansal tablolarımızdaki satışlarımızın %10,6′sını oluşturmaktadır.

 
BİLANÇOLAR(3 AYLIK)
-TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.  1.599.017
-TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.  515.506.000
-AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.  -1.616.113
-EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.  4.137.249
-MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.  -210.881
-OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1.369.490
-MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  -3.510
-ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 162.599
-COSMOS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  178.053
-HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  11.427.034
-NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  10.899.710

 
BASIN HABERLERİ
Turkcell’den Vivacom açıklaması!
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) yayımladığı açıklamaya göre, Bulgar Telekom firması Vivacom’un özelleştirilmesiyle ilgili herhangi bir resmi bildirimin olmadığını belirtti.

Bosch’tan Türkiye’ye 8 bin kişilik fabrika
Alman sanayi devi Bosch’un Türkiye’de yapacağı oto motoru yatırımının detaylarına ulaştı. Tesis alan açısından Türkiye’nin en büyük üç fabrikasından biri olacak yatırım, 8 bin kişiye istihdam sağlayacak.

 

 

 

A.Cihan Peköz
Yatırım Uzmanı
[email protected]
0.212 310 08 35

Add a Comment