2018 yılı USDTRY kuruna ilişkin istatistiki beklentiler!

USDTRY kuruna yönelik geçmiş fiyatlama davranışları dikkate alınarak 2018 yılına ilişkin beklentilerde nasıl bir profil izlenebilir sorusuna cevap arayacağız. Bu amaçla da son 3 (2015 – 2017) ve 8 (2010 – 2017) yılın fiyatları dikkate alınmıştır.

İstatistiki çalışmada yer alan ve hesaplama içerisinde yer verdiğimiz fiyatlar, her yılın açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları olarak kaydedilmekle birlikte ilgili fiyatlar GCM Metatrader 4 platformundan alınmıştır.

3 ve 8 yıl olarak ayrı ayrı istatistiki hesaplamalar yapılmasındaki en önemli amaç, kur üzerindeki fiyatlama davranışlarındaki değişimleri daha sağlıklı bir şekilde gözlemleyebilmek olarak izah edilebilir. Özellikle de yukarıda tabloda yer verdiğimiz yıllık pip değerlerindeki farklılıklar bu değişimleri görebilmek adına önemlidir.

Son 8 yıllık süreci incelediğimizde, yıllık ortalama 4752 pip, son 3 yıllık süreci incelediğimizde ise, yıllık ortalama 7342 pip’lik performans izlenmektedir. Bu yıllar içerisinde en yüksek pip değerinin son 3 yıl içerisinde (2016 yılında – 8027 pip), en düşük pip değerinin ise ilk 5 yıl içerisinde (2012 yılında – 1651 pip) kaydedildiğini izlemekteyiz. Bu hesaplamalarda en yüksek ve en düşük pip değerleri, ilgili yılın en yüksek fiyatından en düşük fiyatın çıkarılması ile oluşturulmuştur.

USDTRY kurunun yeni yıla 3,7885 seviyesinde başladığı varsayımı altında, 2018 yılına ilişkin beklentileri değerlendirdiğimizde;

Son 8 yılın fiyatlama davranışlarını dikkate alarak bir tahmin yaptığımızda, USDTRY kuruna yönelik 2018 yılı beklentisinde pozitif tarafta ortalama 4,2637 negatif tarafta ise ortalama 3,3133 seviyeleri dikkat çekmektedir.

Kurdaki son 8 yılın fiyatlama performansını değerlendirmeye devam ettiğimizde, pozitif tarafta maksimum 4,5949 – minimum 3,9536, negatif tarafta ise maksimum 2,9821 – minimum ise 3,6234 seviyeleri dikkat çekmektedir.

Son 3 yılın fiyatlama davranışlarını dikkate alarak bir tahmin yaptığımızda, USDTRY kuruna yönelik 2018 yılı beklentisinde pozitif tarafta ortalama 4,5227, negatif tarafta ise ortalama 3,0543 seviyesi dikkat çekmektedir.

Kurdaki son 3 yılın fiyatlama performansını değerlendirmeye devam ettiğimizde, pozitif tarafta maksimum 4,5949 – minimum 4,3819, negatif tarafta ise maksimum 2,9821– minimum ise 3,2306 seviyeleri dikkat çekmektedir.

*** Yukarıdaki istatistiki bilgileri birleştirdiğimizde ve teknik görünümlerle karşılaştırdığımızda, 2018 yılına yönelik en rasyonel beklentilerin maksimum tarafta 4,2637, minimum tarafta ise 3,3133 olarak izah edebiliriz.

Yani, 3,3133 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe USDTRY kuru 2018 yılında 4,2637 seviyesine ulaşmak isteyebilir.

Volatilitenin yıl içerisinde artması ve rasyonel olarak paylaştığımız seviyelerin dışında bir fiyatlama davranışlarının oluşması durumunda ise maksimum ve minimum rakamlar istatistiksel olarak dikkate alınabilir.

*** Burada dikkat edilmesi gerekilen en önemli husus, USDTRY kurunun 2018 yılının geneline ilişkin pozitif beklentisinin devam etmesine karşın yıl içerisinde oluşacak olası tepki satışlarının hangi seviyelere kadar devam edeceğidir. Bu sorunun cevabını bulmaya çalışırken özellikle yılın ilk iki çeyreklik (özellikle de ilk çeyrek) performansı önemlidir. Çünkü yılın ikinci yarısından itibaren makro-ekonomik gelişmeler, kurun pozitif tarafta daha etkin bir görünüm oluşturmasına katkı sağlayabilir.  3,3133 öncesindeki teknik grafiklerde yer alan olası tepki seviyeleri ise, 3,7600 ve 3,6500 olarak kaydedilmiştir.

Önemli Hatırlatma:  Yeni yıla ilişkin yukarıda yer verdiğimiz istatistiki bilgiler, herhangi bir kesinlik arz etmemekle birlikte her yılın kendine özgü makro-ekonomik dinamiklerinin olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple, ilgili istatistiki bilgilerin sadece yardımcı araç olarak dikkate alınması gerektiği ve kesinlik arz etmemesi hususu göz ardı edilmemelidir.

Add a Comment