2018 yılı EURUSD paritesine ilişkin istatistiki beklentiler!

EURUSD paritesine yönelik geçmiş fiyatlama davranışları dikkate alınarak 2018 yılına ilişkin beklentilerde nasıl bir profil izlenebilir sorusuna cevap arayacağız. Bu amaçla da son 5 (2015 – 2017) ve 9 (2010 – 2017) yılın fiyatları dikkate alınmıştır.

İstatistiki çalışmada yer alan ve hesaplama içerisinde yer verdiğimiz fiyatlar, her yılın açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları olarak kaydedilmekle birlikte ilgili fiyatlar GCM Metatrader 4 platformundan alınmıştır.

5 ve 9 yıl olarak ayrı ayrı istatistiki hesaplamalar yapılmasındaki en önemli amaç, parite üzerindeki fiyatlama davranışlarındaki değişimleri daha sağlıklı bir şekilde gözlemleyebilmek olarak izah edilebilir. Özellikle de yukarıda tabloda yer verdiğimiz yıllık pip değerlerindeki farklılıklar bu değişimleri görebilmek adına önemlidir.

Son 9 yıllık süreci incelediğimizde, yıllık ortalama 1846 pip, son 5 yıllık süreci incelediğimizde ise, yıllık ortalama 1541 pip’lik performans izlenmektedir. Bu yıllar içerisinde en yüksek pip değerinin son 9 yıl içerisinde (2010 yılında – 2702 pip), en düşük pip değerinin ise ilk 5 yıl içerisinde (2013 yılında – 1147 pip) kaydedildiğini izlemekteyiz. Bu hesaplamalarda en yüksek ve en düşük pip değerleri, ilgili yılın en yüksek fiyatından en düşük fiyatın çıkarılması ile oluşturulmuştur.

EURUSD paritesinin yeni yıla 1,2004 seviyesinde başladığı varsayımı altında, 2018 yılına ilişkin beklentileri değerlendirdiğimizde;

Son 9 yılın fiyatlama davranışlarını dikkate alarak bir tahmin yaptığımızda, EURUSD paritesine yönelik 2018 yılı beklentisinde pozitif tarafta ortalama 1,3850, negatif tarafta ise ortalama 1,0158 seviyeleri dikkat çekmektedir.

Paritedeki son 9 yılın fiyatlama performansını değerlendirmeye devam ettiğimizde, pozitif tarafta maksimum 1,4706 – minimum 1,3151, negatif tarafta ise maksimum 0,9302 – minimum ise 1,0857 seviyeleri dikkat çekmektedir.

Son 5 yılın fiyatlama davranışlarını dikkate alarak bir tahmin yaptığımızda, EURUSD paritesine yönelik 2018 yılı beklentisinde pozitif tarafta ortalama 1,3545, negatif tarafta ise ortalama 1,0463 seviyesi dikkat çekmektedir.

Paritedeki son 5 yılın fiyatlama performansını değerlendirmeye devam ettiğimizde, pozitif tarafta maksimum 1,3901 – minimum 1,3151, negatif tarafta ise maksimum 1,0107 – minimum ise 1,0857 seviyeleri dikkat çekmektedir.

*** Yukarıdaki istatistiki bilgileri birleştirdiğimizde ve teknik görünümlerle karşılaştırdığımızda 2018 yılına yönelik en rasyonel beklentilerin maksimum tarafta 1,3545, minimum tarafta ise 1,0463 olarak izah edebiliriz.

Volatilitenin yıl içerisinde artması ve rasyonel olarak paylaştığımız seviyelerin dışında bir fiyatlama davranışlarının oluşması durumunda ise maksimum ve minimin rakamlar istatistiksel olarak dikkate alınabilir.

*** Burada dikkat edilmesi gerekilen en önemli husus, EURUSD paritesinin 2018 yılının geneline ilişkin hangi tarafta fiyatlama performansı oluşturacağıdır. Bu sorunun cevabını bulmaya çalışırken yukarıda yer verdiğimiz son 9 yılın grafiği yakinen takip edilmelidir.

*** EURUSD paritesinin son 9 yıllık performansını değerlendirdiğimizde, 1,2000 – 1,2250 aralığının geçiş bölgesi olduğunu görmekteyiz. 2015 yılında kaydettiği aşağı yönlü fiyatlama davranışı ile negatif beklentilerin güçlendiği bir ortamda 2017 yılındaki pozitif fiyatlama davranışına rağmen paritenin ilgili geçiş bölgesi altındaki seyrini sürdürdüğünü izlemekteyiz. Bu sebeple de EURUSD paritesi 1,2000 – 1,2250 bölgesi altında kalmayı sürdürürse, negatif seyrine kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu sebeple de istatistiki olarak izah ettiğimiz 1,3545 öncesinde dikkat edeceğimiz kritik bölge 1,2000 – 1,2250 aralığı olarak kaydedilmiştir.

Önemli Hatırlatma:  Yeni yıla ilişkin yukarıda yer verdiğimiz istatistiki bilgiler, herhangi bir kesinlik arz etmemekle birlikte her yılın kendine özgü makro-ekonomik dinamiklerinin olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple, ilgili istatistiki bilgilerin sadece yardımcı araç olarak dikkate alınması gerektiği ve kesinlik arz etmemesi hususu göz ardı edilmemelidir.

Add a Comment