İşsizlik Probleminin Çözümü için Takım Çalışması Şart!

İşsizlik ile ilgili daha önce hazırlamış olduğumuz makalemde, işsizlik oranlarının nedenleri üzerinde durmuş ve bu sorunların çözümü ile ilişkin bazı bilgileri sizlerle paylaşmıştık. (İlgili yazıyı tekrar incelemek için tıklayınız) Bu yazımızda ise, işsizlik oranının çözümüne ilişkin projelerden bahsedeceğiz.

“Yeni mezun olmuş bir bireyin, hayallerin işine sahip olabilmesi için öncelikle birden fazla istemediği işte çalışması gerektiğini, ilgili iş başvurularda şirketin belirlemiş olduğu “maaşları & stratejileri” kabul etmemesinden dolayı işsiz kaldığını ve işsizlik probleminin çözümünü sadece işveren – hükümet arasındaki diyaloğa bırakmanı doğru olmadığını bir önceki yazımızda sizlerle paylaşmıştık.”

Şimdi ise işsizlik probleminin çözümüne ilişkin projelerden bahsedebiliriz.

İşsizlik ile nasıl başa çıkarız?

Bu sorun ile başa çıkabilmek için “hükümet – işveren – aile” sisteminin ortaklaşa bir çalışma içerisine girmesi gerekmektedir. İşsizliğin bir tabure olduğunu ve hükümet – işveren ve ailenin de bu taburenin bacakları olduğu düşünüldüğünde tüm sistemin birlikte çalışması gerektiğini unutmayalım. Bacağın birisi aksarsa, taburede oturmanın kolay olmayacağı hatta oturulamayacağını söyleyebiliriz.

“Aile” ile başlayacak olursak, bireyin doğduğu andan itibaren ailelerin profesyonel bir yardım alması ve buna uygun bir birey yetiştirme standardına eriştirmesi gerekmektedir. Bireyin küçük yaşta almış olduğu eğitimler ve elde etmiş olduğu deneyimler, bundan sonraki süreçte tercih edeceği hayatını doğrudan etkileyecektir. Bu bağlamda da başarılı olabileceğini düşündüğü meslek seçimleri, kariyer planlamasında önemli adımların atılmasına katkı sağlayabilir. Böylelikle mecburen ya da sosyal baskı nedeniyle gerçekleştirilen yanlış üniversite seçimlerinin de önüne geçmiş olabiliriz.

“Hükümet” ile devam edecek olursak, İşsizlik konusunda önemli adımların atılması beklenilen bir departman olarak bilinen hükümet kanadı, bu konu ile ilgili yeni çalışmalara imza atsalar da bu çalışmalar yeterli gelmemektedir. Özellikle bu konudaki en önemli aksaklıkların başında, vergi düzenlemeleri gelmektedir. İşvereni teşvik edici vergi düzenlemelerin istenilen düzeyde olmaması, işveren – hükümet arasındaki uçurumun büyümesine neden olmaktadır. Bu da başta kayıt dışı istihdam olmak üzere işçinin hak ettiği maaş – sağlık sigortası – sigorta primi gibi ücretlerin eksik oluşmasını sağlamaktadır. Bu tutum işsizlik konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmemesine neden olduğu gibi, mevcut çalışanların da bu eksikliklerden dolayı önemli zararlar gördüğünü söyleyebiliriz.

Son olarak da “İşverene” değinecek olursak, hükümet – işveren arasında vergi düzenlemeleri konusunda atılacak somut adımlarla birlikte, işverenler öncelikle çalışanların gerçek maaşları ile sigorta primi ödeyerek  “asgari tutar” kavramını ortadan kaldırmalıdır. Bunun yanı sıra yeni pazarlar oluşturarak istihdamı destekleyici adımlar atması gerekmektedir. Bu adımları atarken de her fırsatta devlet teşviki aramamalı ve ülkemizin kalkınması için bazı fedakârlıklarda bulunmalıdır.

İşsizlik probleminin çözümünde atılacak önemli adımları yukarıda kısaca sizlerle paylaştık. Bu proje, takım çalışması sonucunda başarıya ulaşabilir. Taburenin bir ayağının eksik ya da sağlam olmaması, mevcut sistemin pozitif sonuçlanmasını engeller. Bu nedenle de herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yapması önem arz etmektedir.

NOT: İşsizliğin giderilmesi konusunda “Aile, Hükümet ve İşverenin” sorumluluklarına kısmen değinmiş olduk. Bu projeksiyonda çok daha fazla giderilmesi gerekilen eksiklikler ve bunun üzerinde durulması gerekilen çalışmalar gerekmektedir. Buradaki amaç ilgili projeksiyona ışık tutabilmek için tasarlanan kısa açıklamalar olarak değerlendirilmesi gerektiği hususunu belirtmek isterim.

Kudret AYYILDIR
Başanalist

Add a Comment