S&P Haberi Borsada Baskı Yaratacak

S&P’nin piyasalar kapal ıyken görünümü a şağ ı çekmesi nedeniyle yurtd ı ş ı olumlu olmasına karşın IMKB’de negatif başlangıç bekliyoruz.
 

1 Mayıs sal ı günü kapal ı olan borsada IMKB 100 endeksi, pazartesi gününü % 1.0 düşüşle, 60,010 puandan kapattı. IMKB’nin Nisan ayındaki kaybı ise % 4 oldu. Banka hisselerinde son 3 haftad ır süren sat ış baskısı pazartesi de devam etti. Banka Endeksi günü % 2.2 düşüşle kapattı.
 

Borsa tatile ç ıktığında sürpriz bir haber geldi. Eylül 2011′de Türkiye’de ofis açan S&P, Türkiye’nin kredi notu görünümünü sürpriz bir kararla, ‘daha düşük dış talep ve kötüleşen ticaret haddi’ dolayısıyla, ‘pozitif’ten ‘durağan’a dü şürdü. 1 y ıl boyunca BB olan notta değişiklik beklemeyin diyen S&P’nin bu hamlesi bugün piyasalar ı olumsuz etkileyecektir. Ancak 3 kredi derecelendirme şirketinden ilk hamleyi hangisi yaparsa onun etkisi daha fazla olmaktadır. Görünümü a şağı çekme hamlesini Fitch 23 Kas ım’da yapmıştı. O günlerde dü şüş trendinde olan endeks, kararın ardından 3 günde % 5 daha dü ştükten sonra kay ıplarını telafi etmi şt i . M o o d y ‘ s i s e 2 9 M a r t ‘ t a P o z i t i f o l a n g ö r ü n ü m ü değiştirmemişti. S&P haberinin ardından TL’de hareketin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz.
 
ABD’de ISM Mart ayındaki seviyesi olan 53.4′ten, Nisan ayında -53.0 olması beklenirken- 54.8 seviyesine çıktı. Avrupa ekonomilerinin küçülme sorunu ya şadığı bir dönemde ABD ekonomisine ili şkin olumlu beklentileri art ıran bu veri ile ABD borsalar ı yükseliş hareketlerine devam etti. Dow Jones% 0.5 artışla 13.280 seviyesine (2007 yılından bu yana en yüksek seviyesi) çıktı.

 
Günün öne çıkan verileri ise; 11:00′de Euro Bölgesi PMI (BK:46), 15:15′de ABD ADP Özel Sektör İstihdam (Bk:170 bin) ve 17:00 ABD Fabrika Siparişleri (Bk:-%1.7) Bu sabah itibariyle Asya borsalar ında al ıcılı bir seyir devam ederken, IMKB’nin son kapanışına göre ABD ve Almanya futurelar ı % 0.7 art ıda i şlem görüyor. Banka hisselerindeki sat ış baskısının devam etti ği Endeks, 60.000 deste ğinde kapanmıştı. Bugün güne negatif ba şlangıç bekledi ğimiz Endeksin destekleri 59.250 ve 58.500 olacaktır.

 
Gedik Yatırım

 

Add a Comment