Günün Şirket Haberleri

BJKAS
Esas sermaye sisteminde bulunan şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine,toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
GENTS
Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 10.058.823,53
Brüt (TL) : 0,105882
Net (TL)  : 0,090000
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 31.05.2012
PRKME
Siirt Madenköy konsantre bakır üretimi işletmemizle ilgili olarak ;her biri 6.500.000 m3 lük A ve B sahaları için Dekapaj işi ihalesi 27/04/2012 tarihi itibarıyla yapılmıştır.İhale sonucu, toplanan tekliflerin  şirketmiz ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonrasında açıklanacaktır.
HATEK
Şirketimiz Mülkiyetinde bulunan İzmir İli Bornova İlçesi Kazım Dirik Mah.833 ada 1 nolu parsel taşınmazın, 1.500.000-USD bedelle (TL karşılığı, ödeme günü itibari ile T.C.Merkez bankası döviz efektif satış kuru üzerinden hesaplanmak kaydıyla) Ulusal Yatırım Danışmanlığı Dekorasyon İnşaat Turizm Gıda Mobilya Sanayi Ticaret Limited Şirketine satılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
BRISA
Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 71.218.519,45
Brüt (TL) : 8,950000
Net (TL)  : 7,607500
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 02.05.2012
BEYAZ
Şirketimizin 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemine ait, Sermaye Piyasası Seri:XI, No:29 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında  dönem zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunu  ve buna istinaden hazırlanan ekteki  2011 yılı Kar Dağıtım Tablosunun  Genel Kurul’umuzun bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.
MEMSA
Şirketimizin 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında” kanun kapsamında ödenmemiş SSK, Vergi Daireleri, Tedaş ve Gümrük Daireleri borçlarının yapılandırılarak bir kısmının peşin ödendiği duyurulmuştu.Bu kapsamda; yapılandırılan Gümrük dairelerine olan yükümlülüğümüzün 171.839,32 TL tutarlı taksidi bugün nakden ödenmiştir.
USAK
Yönetim kurulumuz bu gün yapmış olduğu toplantıda ,2011 yılı faaliyetlerinden oluşan karının yasal yedekler ayrıldıktan sonraki kısmını olağanüstü yedeklere alınmasını ve bu kararın yapılacak olan ilk genel kurulun (2011 yılı Genel Kurulu) tasvibine sunulmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir.
YKBNK
Bankamızca uluslararası bankalardan, Avro ve Amerikan Doları olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 1 yıl vadeli ve 264 milyon Dolarlık dilimi için toplam maliyeti LIBOR artı yüzde 1.45, 864.5 milyon Avroluk dilimi için ise EURIBOR artı yüzde 1.45 olan sendikasyon kredisi sağlanmıştır. Kredi anlaşması 21 ülkeden 44 bankanın katılımıyla 27 Nisan 2012 tarihinde imzalanmıştır.
EKGYO
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan ve İstanbul ili, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 99.581,58 m2 yüzölçümlü 13 adet taşınmaz, toplam 206.625.000-TL bedelle Şirketimiz tarafından satın alınmıştır.Söz konusu arsalarla ilgili, Şirketimiz tarafından 16.04.2012 tarihinde KAP’ta yayınlanmış olan gayrimenkul değerleme raporuna göre, takdir olunan değer toplamı KDV hariç 207.000.000-TL dir.
ASUZU
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 60 adet personel nakil aracı ihalesi  şirketimiz lehine sonuçlanmış olup toplam bedeli 7 milyon TL  olan araçların  teslimi 2012 yılı 3. çeyreği içinde gerçekleştirilecektir.
GARAN
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18 Ocak 2012 tarihli B.02.6.SPK.0.13.00-105.03.01-99-640 sayılı izni ve 8/BB-920 sayılı Kurul Kayıt Belgesi’ne istinaden, Bankamızca 23-24-25 Ocak 2012 tarihlerinde talep toplama ile 26/01/2012 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli, TRQGRAN41225 ISIN kodlu, 350.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (27/04/2012) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
FINBN
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Haziran 2011 tarih ve 20/616 sayılı izni ile 21 Ekim 2011 tarih ve 29/BBB-616 sayılı Kurul Kayıt Belgesi’ne istinaden, Bankamızca 25-26-27 Ekim 2011 tarihlerinde talep toplama ile 31/10/2011 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 177 gün vadeli, TRQFNBK41212ISIN kodlu, 150.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (27/04/2012) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
SILVR
Şirketimizin Sermaye Piyasaları Kurulu’nun Seri XI No:29 sayılı tebliği ne göre 2011 yılı faaliyetleri sonucu konsolide 517.502 TL net dönem karı oluşmuştur.3.842.337 TL geçmiş yıl zararları ve kar dağıtım kararı almamış 366.768 TL konsolidasyona dahil iştiraklerin karı düşüldükten sonra 3.691.603 TL dönem zararı oluşmuştur.TTK ve VUK kapsamında tutulan  Mali kayıtlarımıza göre 724.493 TL kar meydana gelmiş olup bu tutar üzerinden TTK 466/1 maddesine göre 36.225 TL 1.tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 688.268 TL olağanüstü yedeklere alınmasına   ve Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
GOODY
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 12.336.667,60
Brüt (TL) : 1,035158
Net (TL)  : 0,879884
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : Belli Değil
COMDO
Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 23.395.680,00
Brüt (TL) : 0,350000
Net (TL)  : 0,297500
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 23.05.2012
SAMAT
25.04.2012 tarihinde T.C.Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığpınca Düzenlenen 2013 yılı Diyanet takvimi ihalesi 3.822.000+ kdv bedelle uhdemizde kalmıştır.
ZOREN
2011 yılına ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali tablolarda kar çıkmasına rağmen, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Seri: XI, Sıra: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan 2011 yılı Konsolide Mali Tablolarda zarar çıktığı için 2011 Olağan Genel Kurul’unda kar dağıtılmamasının teklif edilmesine,Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
 
BİLANÇOLAR(3 AYLIK)

-AKSİGORTA A.Ş.  9.119.099
-TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 4.927.903
-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.  39.181.000
-TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.  64.061.871
-ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİİ TİCARET A.Ş. 3.156.284
-YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 29.879.000
-FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.  166.322.774

BASIN HABERLERİ
Ziraat’in tahvil ihracı 1 milyar liraya ulaştı
Ziraat Bankası Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, bankanın bono ve tahvil ihracının 2.2 milyar lira tutarında gelen talep doğrultusunda toplam 500 milyon lira olarak planlanan ihraç tutarının ek satış haklarının da kullanılmasıyla 1 milyar lira büyüklüğe ulaştığını bildirdi.
Aselsan’ın Siparişleri 4 Milyar Doları Aştı
Savunma sanayiinin önde gelen kuruluşlarından Aselsan’ın 2012-2018 dönemindeki sipariş tutarı, 4,3 milyar dolara ulaştı. AA muhabirinin Aselsan’ın 2011 yılı Faaliyet Raporu’ndan derlediği bilgilere göre, cirosunu her yıl artırarak dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri olma yolunda ilerleyen Aselsan, 2011 yılında 160,7 milyon lira net kar elde etti. Şirketin satış gelirleri ise 23,9 artarak 1,5 milyar lirayı aştı. Satış tutarının 1 milyar 419,4 milyon liralık kısmı yurt içine, 82,5 milyon liralık kısmı ise yurt dışına gerçekleştirildi.
TürkTraktör karını ve satışlarını artırdı
Türkiye’de ürettiği traktörleri 90’ın üzerinde ülkeye ihraç eden TürkTraktör’ün ihracat adedi 3 bin 421 adede ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 182 artışı temsil ediyor.İhracat performansındaki yükselişe paralel olarak TürkTraktör’ün satış cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 535 milyon TL’ye ulaştı.
Enerjisa’dan kredi anlaşması
Enerjisa, 142.5 mw ”Bares Rüzgar Santrali” Projesi için 135 milyon avroluk finansman paketini imzaladı.Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 135 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı.
 
 
A.Cihan Peköz
Yatırım Uzmanı

Add a Comment