Düşüş Trendi Devam Ediyor

IMKB geçen hafta yurtdışına göre iyi dayansa da kaybettirmeye devam etti. Bu sabah da yurtdışına bağlı olarak hafif kayıplarla güne ba şlamasını bekliyoruz.
 

Önceki hafta % 2.4 düşen borsada dü şüş devam etti ve IMKB 100 Endeksi geçen haftay ı % 0.6 düşüşle 60.582 seviyesinden kapattı. Önceki hafta dış ticaret açığı beklentilerden iyi gelen TÜrkiye’de geçen hafta Cari açık verisi de beklenti olan 4.6 milyar dolar yerine 4.2 milyar dolar gelince piyasalar göreceli olarak yurtd ışından olumlu ayrıştı. Zira Avrupa borsaları iki haftad ır ciddi de ğer kayıpları yaşıyor.3 Nisan’dan beri dü şüşler dikkate alınınca Almanya % 7, İspanya % 10 düşerken IMKB % 5 düşmü ş oldu.

 
Uluslararası piyasalar, Avrupa borç krizinin kötüle şmekte oldu ğu endi şelerinin artmasından olumsuz etkileniyor. İspanya’nın piyasaları ikna için aç ıkladığı 13 milyar euroluk bütçe kesintisi de etkili olmay ınca önce İspanya’da sonra İtalya’da sert satışlar görüldü. 10 y ıllık ispanyol tahvil faizi % 6 s ınırına dayandı. Geçen haftanın 4 gün aç ık kalan Avrupa borsalarından Almanya % 3.0, Fransa % 4.0, İspanya ve İtalya % 5.5 düştü.
 

ABD’de borsalar Avrupa’ya göre daha az düştü. ABD’deki olumlu seyirde 1. çeyrek bilanço açıklamalarının başlaması da bir etken olarak görülebilir. Ancak Cuma günü Çin’in 4. çeyrekte % 8.4 beklenirken % 8.1 büyüdü ğünün aç ıklanması ile emtialarda ba şlayan satış dalgasının ABD şirketlerini vuracak olması nedeniyle satışların devamı beklenebilir. Borsalar bu sat ışlara direnebilirse bunun en önemli nedeni Çin yönetiminin para politikasını gevşetme ve büyümeyi destekleme bask ılarına direnemeyip, önümüzdeki günlerde bu yönde ad ımlar ataca ğ ı beklentisi olur. Bu sabaha bakt ığımızda ABD futurelarında hafif kay ıplar görülürken, Asya borsalar ında sat ışların devam etti ği görülüyor.

 

IMKB’deki son iki haftadır süren sat ıcılı seyir Endeksi 60.500 desteğine getirdi. Bugüne de hafif sat ıcılı başlamasını beklediğimiz IMKB’de yukarı hareketlerde izleyeceğimiz en önemli seviye 61.100 direnci olurken, bu seviyenin üzerinde 61.500 ve 62.000 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağıda ise 60.000 izleyeceğimiz ilk destek. Bu seviyenin altında sırasıyla 59.600 ve 59.000’ü takip ediyor olacağız.  

 

Gedik Yatırım

 

Add a Comment