2018 yılı Ons Altın’a ilişkin istatistiki beklentiler!

Ons Altın’a yönelik geçmiş fiyatlama davranışları dikkate alınarak 2018 yılına ilişkin beklentilerde nasıl bir profil izlenebilir sorusuna cevap arayacağız. Bu amaçla da son 4 (2014 – 2017) ve 10 (2008 – 2017) yılın fiyatları dikkate alınmıştır.

İstatistiki çalışmada yer alan ve hesaplama içerisinde yer verdiğimiz fiyatlar, her yılın açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları olarak kaydedilmekle birlikte ilgili fiyatlar GCM Metatrader 4 platformundan alınmıştır.

4 ve 9 yıl olarak ayrı ayrı istatistiki hesaplamalar yapılmasındaki en önemli amaç, kıymetli maden üzerindeki fiyatlama davranışlarındaki değişimleri daha sağlıklı bir şekilde gözlemleyebilmek olarak izah edilebilir. Özellikle de yukarıda tabloda yer verdiğimiz yıllık pip değerlerindeki farklılıklar bu değişimleri görebilmek adına önemlidir.

Son 10 yıllık süreci incelediğimizde, yıllık ortalama 35877 pip, son 4 yıllık süreci incelediğimizde ise, yıllık ortalama 26182 pip’lik performans izlenmektedir. Bu yıllar içerisinde en yüksek pip değerinin son 10 yıl içerisinde (2011 yılında – 61273 pip), en düşük pip değerinin ise ilk 4 yıl içerisinde (2014 yılında – 26054 pip) kaydedildiğini izlemekteyiz. Bu hesaplamalarda en yüksek ve en düşük pip değerleri, ilgili yılın en yüksek fiyatından en düşük fiyatın çıkarılması ile oluşturulmuştur.

Ons Altın’ın yeni yıla 1302,03 seviyesinde başladığı varsayımı altında, 2018 yılına ilişkin beklentileri değerlendirdiğimizde;

Son 10 yılın fiyatlama davranışlarını dikkate alarak bir tahmin yaptığımızda, Ons Altın’a yönelik 2018 yılı beklentisinde pozitif tarafta ortalama 1660,80, negatif tarafta ise ortalama 943,26 seviyesi dikkat çekmektedir.

Kıymetli madenin son 10 yılın fiyatlama performansını değerlendirmeye devam ettiğimizde, pozitif tarafta maksimum 1914,76 – minimum 1513,51, negatif tarafta ise maksimum 689,30 – minimum ise 1090,55 seviyeleri dikkat çekmektedir.

Son 4 yılın fiyatlama davranışlarını dikkate alarak bir tahmin yaptığımızda, Ons Altın’a yönelik 2018 yılı beklentisinde pozitif tarafta ortalama 1563,85, negatif tarafta ise ortalama 1040,22 seviyesi dikkat çekmektedir.

Kıymetli madenin son 4 yılın fiyatlama performansını değerlendirmeye devam ettiğimizde, pozitif tarafta maksimum 1615,61 – minimum 1513,51, negatif tarafta ise maksimum 988,45 – minimum ise 1090,55 seviyeleri dikkat çekmektedir.

*** Yukarıdaki istatistiki bilgileri birleştirdiğimizde ve teknik görünümlerle karşılaştırdığımızda 2018 yılına yönelik en rasyonel beklentilerin maksimum tarafta 1563,85, minimum tarafta ise 1040,22 olarak izah edebiliriz.

Volatilitenin yıl içerisinde artması ve rasyonel olarak paylaştığımız seviyelerin dışında bir fiyatlama davranışlarının oluşması durumunda ise maksimum ve minimin rakamlar istatistiksel olarak dikkate alınabilir.

*** Burada dikkat edilmesi gerekilen en önemli husus, Ons Altın 2018 yılının geneline ilişkin hangi tarafta fiyatlama performansı oluşturacağıdır. Bu sorunun cevabını bulmaya çalışırken yukarıda yer verdiğimiz son 10 yılın grafiği yakinen takip edilmelidir.

*** Ons Altın’ın son 10 yıllık performansını değerlendirdiğimizde, kanal içi fiyatlama davranışı dikkat çekse de 2017 yılındaki pozitif performans ve kanal üst noktası 1250 – 1300 bölgesi üzerindeki seyri, mevcut kanal içi seyrin sona erdiğine yönelik beklentileri güçlendirmektedir.

Bu sebeple de  Ons Altın 1250 – 1300 bölgesi üzerinde yeni bir döneme başlamak isteyebilir ki böyle bir düşünce de istatistiki hesaplamada baz aldığımız 1563,85 seviyesi gündemimizde yer alabilir.

O halde yıl genelinde Ons Altın fiyatında nasıl bir beklenti oluşabilir sorusunun cevabında 1250 – 1300 bölgesi üzerinde pozitif olduğunu söyleyebiliriz.

Önemli Hatırlatma:  Yeni yıla ilişkin yukarıda yer verdiğimiz istatistiki bilgiler, herhangi bir kesinlik arz etmemekle birlikte her yılın kendine özgü makro-ekonomik dinamiklerinin olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple, ilgili istatistiki bilgilerin sadece yardımcı araç olarak dikkate alınması gerektiği hususu göz ardı edilmemelidir.

Add a Comment