Rakı ve votkaya vergi ayarı

Rakı, cin, votka ve viski gibi yüksek alkollü içeceklerdeki vergileme farkı azaltılacak.

Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Avrupa Birliği`ne olan taahhütler çerçevesinde, rakı, cin, votka ve viski gibi yüksek alkollü içeceklerdeki vergileme farkı azaltılacak. Yüksek alkollü içeceklerin vergilemesiyle ilgili Bakanlar Kurulu Karar Taslağı, Başbakanlığa gönderildi.

Avrupa Birliği ile yürütülmekte olan vergileme faslı müzakereleri sürecinde, rakı, cin, votka ve viski gibi yüksek alkollü içeceklerdeki vergileme farkının, 2009, 2012, 2015 ve 2018 yıllarında kademeli olarak azaltılarak, 2018 yılında bu farkın tamamen ortadan kaldırılması kararlaştırıldı ve bu husus bir eylem planına bağlandı.

Söz konusu Eylem Planı`nın ilk aşaması, 2009 yılında gerçekleştirilirken, bu çerçevede, yüksek alkollü içeceklerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarlarındaki farklılık, bir miktar azaltıldı. Bu defa, Eylem Planı`nın ikinci aşamasının gerçekleştirilmesi amacıyla öngörülen düzenlemeyle, yüksek alkollü içeceklerdeki vergileme farkı, bir kademe daha azaltılacak. Yani bu düzenlemeyle rakı, cin, votka ve viski gibi alkollü içeceklerdeki vergileme farkı, azaltılacak. Öngörülen düzenlemeyle ilave vergi geliri elde edilmesinin amaçlanmadığının altı çizilirken, ayrıca bu düzenleme, bütçeye herhangi bir yük getirmeyecek ve bütçeye etkisi de nötr olacak. Düzenlemeyle Avrupa Birliği ile yürütülmekte olan müzakere sürecindeki ulusal taahhütlerin yerine getirilmesi hedefleniyor.

`2015`E KADAR BAŞKA DÜZENLEMEYE GEREK YOK`

Bu arada, yüksek alkollü içeceklerdeki vergileme farkının azaltılmasına yönelik olarak, 2015 yılına kadar, başka herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmuyor.

Add a Comment