Acıbadem Borsadan Çıkıyor

Borsadan çıkan çıkana
Yabancı ortakla birlikte halka açıklık oranı yüzde 5′in altında olan şirketler, borsadan çıkış adımlarını hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl POAŞ’ın borsadan çıkış başvurusunun ardından bu yıl da çoğunluk hissesi yabancı gruba geçen Acıbadem, aynı adımları attı. Çağrı süresi dolan şirketin borsadaki tahtası önümüzdeki günlerde kapanacak

Yabancılara satıldıktan sonra küçük ortaklara yapılan çağrı nedeniyle halka açıklık oranı düşen bazı şirketler borsadan çıkmak istiyordu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2010′da çıkardığı payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören şirketlerin kendi istekleri ile Borsa kotundan çıkmasına ilişkin usul ve esaslara yönelik karar şirketlerin borsadan çıkışları için kolaylıklar getirdi ve söz konusu şirketler de hakekete geçti. Şu anda çoğunluk payı yabancılara ait olan ve halka açık kısmı yüzde 5′in altında yer alan şirketler arasında Denizbank (yüzde 0.16), Finansbank (yüzde 0.62), Kent Gıda (yüzde 0.91), Aviva Sigorta (yüzde 1.4), Lafarge Aslan (yüzde 2), Carrefoursa (yüzde 3), gibi kuruluşlar yer alıyor.
POAŞ ADIM ATTI SONRA ÇEKİLDİ
Geçtiğimiz yıllarda yüzde 99′u Fransa ve Belçika ortaklığı olan Dexia’ya ait Denizbank İMKB kotundan çıkmak istemiş fakat uygun şartlar oluşmadığı için gerekli adımı atmamıştı. İlk adımı ise geçtiğimiz yıl Petrol Ofisi attı. Çoğunluk hissesi OMV Enerji’ye ait olan şirket, borsadan çıkmak için başvuruda bulunmuş sonancak çağrı için belirlenen fiyat konusunda anlaşmazlık yaşanması nedeniyle başvurusunu geri çekme kararı vermişti.
ACIBADEM ÇIKMAK ÜZERE
Son olarak ise ana hissedarı Almond Holding’in payının yüzde 97.33′e çıkmasının ardından Acıbadem Sağlık, borsa kotundan çıkmaya hazırlanıyor. Acıbadem Sağlık, hisselerinin İMKB kotundan çıkarılması amacıyla SPK ve İMKB’ye başvuruda bulunulmasına ve bu kararın genel kurul onayına sunulmasına karar verdi. Acıbadem kottan çıkma kararına gerekçe olarak, halka açık hisselerinin yüzde 1.26 gibi düşük bir orana düşmesini gösterdi. Kottan çıkma için uygulanacak fiyatın çağrı fiyatı olan 24.81 TL olması öngörüldü. Acıbadem Sağlık’ın çağrı süresi ve takip eden 15 günlük süre 24 Nisan’da doldu ve şirketin önümüzdeki günlerde borsadan çıkması bekleniyor.
İMKB’den çıkmak için yapılacaklar
2010′da SPK tarafından yapılan düzenlemeye göre, borsadan çıkmak için yapılacak talep, şirketin yüzde 95 veya daha fazlasına tek başına ya da birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte sahip olan ortaklar tarafından uygulanabiliyor. Borsadan çıkma talebinde bulunan ortaklar, borsaya ve eş zamanlı olarak SPK’ya çağrı başvurusunda bulunması gerekiyor. Çağrı işleminde, hakim ortak dışındaki hissedirların haklarının korunması için çağrı fiyatına alt sınır getiriliyor. Çağrı isüresi içinde çağrıya cevap veremeyen ortaklar, şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarıldıktan sonra 3 yıl içinde hisselerini satmak üzere başvurabilme hakkı verildi.

 

Add a Comment