Nedir Bu Ekonomik Veriler…

Bilindiği üzere forex piyasasının kaynağı paradır. Para birimleri değer kazanmalı veya kaybetmeli ki forex piyasası canlılığını koruyabilsin. Para biriminin değerini ise ülkelerin açıkladığı ekonomik veriler belirler. Haftalık, aylık veya yıllık olarak açıklanan bu veriler arasında en önemlileri olarak faiz kararları, GSYİH, işsizlik oranı, tarım dışı istihdam, üretici ve tüketici fiyat endeksi verileri gelmektedir.

Önemli olan verilerin paranın değerini nasıl etkileyeceğini kısaca değerlendirelim;

  • Faiz Kararları  (MINIMUM BİD RATE)

Faiz kararları bulundukları ülkenin para politikalarını derinden etkilediğinden, parite üzerinde de etkisi büyük olur. Faiz kararında bir artış yaşanırsa para bundan olumlu etkilenir, düşürülmesi halinde ise para değer kaybeder.

  • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla  (GROSS DOMESTİC PRODUCT – GDP)

GSYİH, bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir. Açıklanacak rakamların yüksek gelmesi para açısından olumlu olabilirken, düşük verilerde olumsuzluk yaratabilir.

  • İşsizlik Oranı  (UNEMPLOYMENT RATE)

Ülkenin işsiz oranının görüldüğü bir veridir. Bu veride açıklanan rakamlar yüksek olursa para bundan olumsuz etkilenebilir. Düşüş olması halinde ise bundan olumlu etkilenecektir. Yüksek işsizlik oranı faiz oranları üzerinde aşağıya doğru baskı yaratır.

  • Tarım Dışı İstihdam  (NON-FARM EMPLOYMENT CHANGE)

Tarım dışında ki istihdam oranlarının nasıl değiştiğini görebileceğimiz bu veride gelecek rakamla piyasalar oldukça fazla hareket yaşayabilir. Yüksek rakamların gelmesi para açısından olumlu olabilirken, düşük gelmesi halinde ise para olumsuz etkilenir.

  • Üretici Fiyat Endeksi  (PRODUCER PRICE INDEX – PPI)

Toptan satış fiyatlarındaki değişiklikleri ölçer ve emtia, endüstri ve üretim aşaması olarak ayrı ayrı incelenir. Yüksek değerlerdeki ÜFE daha yüksek bir tüketici fiyat enflasyonuna sebebiyet verecektir ve bu da kısa vadeli faiz oranlarındaki bir artışa sebebiyet verebilir. Belirgin bir enflasyon baskısı o para birimine olan güven üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

  • Tüketici Fiyat Endeksi  (CONSUMER PRICE INDEX – CPI)

Tüketiciler tarafından satın alınan sabit bir ürün ve hizmet sepetinin ortalama değerini belirten bir veridir. Tüketici harcamaları ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmını oluşturur. Enflasyon uzun vadeli bir problem haline gelirse, para birimine olan güven gittikçe azalır ve para birimi değer kaybeder.

Bu verilerden başka ticaret dengesi, cari hesap, dayanıklı ürünler fiyat endeksi, tüketici güven endeksi gibi birçok veri bulunmaktadır. Bu makro-ekonomik veriler uzun vadede gelecek trendleri tahmin edebilmek, kısa vadede ise döviz kurların da itici faktör olduğu için ciddi bir öneme sahiptir. Oyuncuların yapacakları analizlerde bu verilere dikkat etmesi bu açıdan önemlidir.

Add a Comment