DEMARK TRENDLİNE

Level 1 : Referans mumunun sağından veya solundan 3’er mumdan büyük/küçük olması .

Level 2 : Referans mumunun sağından veya solundan 5’er mumdan büyük/küçük olması .

Level 3 : Referans mumlarının sağındakinden ve solundakinden 7’şer mum büyük/küçük olması.

Up Trend Özellikleri

1. Trend çizgisinin kırılmadan önceki mumu aşağı doğru olur , bir sonraki mum ise trend çizgisine geçmesi gerekli.

2. Kırılma yapan mumdan sonra gelen mumun açılışı trend çizgisinin üzerinde olmalı ve bir önceki mumun kapanışından büyük olmalı ve kırılma yönünde hareket etmeli.

3. Kırmayı yapan mumun bir önceki mumun kapanışı ve alma baskısı şimdiki mumun ( kırılma mumu ) aşağısında olmalı.

4. Kırılma mumu 2 önceki mumların kapanış fiyatlarının üstünde açılması gerekli ve kırılış mumunun trend çizgisi bir önceki mumun en üst noktasının üzerinde olması gerekli.

Alma Baskısı : Kırılma olmadan önceki mumun aşağıya doğru büyük bir spayk atar.Bu spayk kırılışının gücünü gösterir ve kırılma ve alış için sinyal verir.

Down Trend Özellikleri

1. Trend , aşağı doğru kırılmadan önceki mum yukarı doğru olur ve bu mumdan sonra gelen mum aşağı doğru olup down trendi kırar ise.

2. Kırılma yapan mumdan sonra gelen mumun açılışı trend çizgisinin altında olmalı ve bir önceki mumun kapanışından daha aşağı bir seviyede olmalı ve kırılma yönünde hareket etmeli.

3.Kırılma yapan mumun bir önceki mumun kapanışı ve satma baskısı kırılma yapan mumun üstünde olmalı.

4. Kırılma mumu 2 önceki mumların kapanış fiyatlarının altında açılması gerekli ve kırılış mumunun trend çizgisi bir önceki mumun en alt noktasının altında olması gerekli.

Satış Baskısı : Kırılma olmadan önceki mum yukarıya doğru büyük bir spayk atar. Bu spayk kırılışın gücünü gösterir ve kırılma ve satış için sinyal verir.

*Yukarıda up trend ve down trend özelliklerinden bir tanesinin olması bile Demark’ın doğruluğunun kanıtıdır.Kırılma sinyalleri verir.

*Bu özellikler ve Demark trend lines hisse senetleri için olduğu kadar forex piyasalarından en çok görülen ve en önemli özellikler ilk özelliklerdir.

*Eğer yukarıda sayılan özelliklerden bir tanesi bile uymaz ise Demark işe yaramaz.

*Trend lines çizilirken 2 tane referans spaykı alınır. Bu spaykların her ikiside aynı yönde olmalı ( ya ikiside üst noktada yada dip noktada olmalı ) . Referans mumlarının sağındaki ve solundaki mumlar bunlardan daha kısa olmalı.

*Referans spayklarını alırken ilk olarak belirleyeceğimiz sağdaki olmalı. Yani sağdan sola doğru olmalı.

Risk Yönetimi

Uptrend kırılışlarında dikkat edilecek 3 önemli kural.

1. Eğer kırılma yapan mumdan sonra gelen mumun açılışı ve ilerlemesi kırılma mumundan düşük ise işlem risklidir. Uygun yerde işlemden çıkın.

2. Kırılma mumundan sonra açılan mum , kırılma mumunun kapanışının altında açılır ve kırılma fiyat seviyesinin altında kapanırsa işlemden çıkın.

3. Kırılma mumundan sonraki mum , kırılış mumunun en üst seviyesini geçmez ise işlemden çıkın.

*Downtrend için dikkat edilecek kurallar up trend kurallarının tam tersi.

*Bu kurallar ve özellikler beklentilerin yönünde tahminlerdir.

***Kırılma olduktan sonra , kırılışın ne kadar süreceğini tahmin etmek için ; up trendlerde kırılma olmadan önceki en dip noktadan trendline kadar ne kadar var ise kırılma olduktan sonra yaklaşık olarak o kadar gider.Downtrendlerde ise kırılma olmadan önceki en tepe noktayla trend çizgisi kadar olan pip kadar kırılma olduktan sonra gider.

Add a Comment