Lider Forex​: EUR/USD’da 1,3150 Kritik…

EUR/USD ANALİZ
 

Yunanistan’ın özel sektör kreditörlerinin, tarihin enbüyük borç yapılandırmasına imza atıp atmayacağının görüleceği bu hafta, AvrupaBirliği 2 yıllık borç krizinde önemli bir eşikte duruyor.  Geçtiğimizhaftaki AB Zirvesi’nde teyit edilen 106 milyar Euro’luk borç takası anlaşması,artık 8 Mart’a kadar kaç yatırımcının zarar yazacağına bağlı. Euro BölgesiMaliye Bakanları 9 Mart’taki anlaşmanın sonucunu değerlendirmek üzeretelekonferans görüşmesi yapacak. Avrupa krizinin henüz bitmediğini savunanLondra’daki UniCredit SpA’nın baş küresel ekonomisti Erik Nielsen, büyükihtimalle yeterli sayıda kreditörlerin takasa imza atacağını söyledi. Nielsen,Yunanistan’ın bu durumu yatırımcıları takasa dahil olmaya zorlayarak, CDS’lerisıçratabileceğine dikkat çekti. Atina Hükümeti borç takası anlaşmasındailerlemek için yüzde 75 katılım oranı belirledi. Bu oranın yüzde 53.5′i özelsektör kreditörlerinin zarar yazmasını, geri kalan kısmı da yeni Yunantahvilleri ve EFSF kağıtlarıyla değiştirilmesini kapsıyor. Euro Bölgesi MaliyeBakanları geçtiğimiz hafta EFSF’nin takas için tahvil çıkarmasına izin verdi.

 
Makro-ekonomikolarak önemli bir haftanın içerisinde bulunmaktayız. Özellikle bu hafta gerekAvrupa gerekse ABD’den gelecek olan veriler paritede sert hareketlere nedenolacaktır. Bu haberlerin en başında ECB Faiz Oranı haberi ve Tarım Dışıİstihdam gelmektedir. Diğer yandan ABD İşsizlik oranı ve ECB Başkanı Draghi’ninkonuşması paritenin bu hafta içerisinde ciddi hareketlere neden olacağınıgösterecek diğer önemli haberlerin başında yer almaktadır. Bu nedenle de buhaberlerin etkilerinin oluşacağını düşünerek haftanın açılışından itibarenparitedeki hareketleri dikkatle takip etmeliyiz. Bütün bu haberlere ilişkinolarak teknik analizimizde kısa ve uzun vadeli analizlerimizi de belirtirsek;

 
Kısavadeli EUR/USD paritesinde1,3150 desteği günlük grafikte yükseliş trendinindevamlılığı için önemlidir. Eğer EUR/USD paritesi 1,3150 desteğini kırabilirsedüşüşlerine kaldığı yerden devam etmesini gözlemleyebiliriz. Bu durum paritenin1,30 ve 1,2850 seviyelerine kadar geri çekilmesini sürdürtebilir. Ancak parite1,3150 desteğinin üzerinde kalacak olursa yükseliş trendi içerisindehareketlerine devam etmesini ve kanalın üst noktası olan 1,3580 seviyesinintest edilmesini sağlayabilir.
  

Uzunvadeli EUR/USD paritesi belirli seviyeler arasında bant hareketinsürdürmektedir. Bu seviyeler haftalık grafikte 200 günlük üssel hareketliortalama olan 1,3629 ve 2012 yılı dip seviyesi olan 1,2620 desteğidir. Buseviyeler arasında hareket eden EUR/USD paritesinde 1,300 seviyesi kontrolnoktasıdır. Genel olarak 1,3629 ya da 1,2620 seviyesinin kırılması ile yönününet bir şekilde belirtecek olan EUR/USD paritesinde şuanda bu seviyelerarasında hareket ettiği gözlemlenmektedir. Eğer EUR/USD paritesi 1,30 desteğialtında günlük kapanış gerçekleştirirse 1,2620 seviyesini hedefleyeceği gibi1,30 desteği üzerinde yeniden 1,3485 seviyesi hedeflenecektir. Uzun vadelihedef olarak da 1,3629 üzerinde 1,4185 hedefleneceği gibi 1,2620 altında hedefolarak 1,2260 seviyesi belirlenmiştir. Bu hafta özellikle ABD’den gelecek olanİşsizlik oranı ve Tarım dışı istihdam ile Avrupa’dan gelecek olan faiz oranıhaberi ve ECB Başkanı Draghi’nin konuşmaları paritede sert hareketlerinoluşmasına neden olacaktır.

Pivot;1,3280

Destek; 1,3170-1,3125-1,3085

Direnç; 1,3220-1,3265-1,3330
 
GBP/USD ANALİZ

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’sYunanistan’ın uzun vadeli kredi notunu ”Ca”dan ”C”ye çekti. Moody’s,Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunu, bu ülkenin özel sektör kreditörleriyle yaptığıtahvil takas anlaşması başarılı olsa bile temerrüt riskinin yüksek kalmayadevam ettiği gerekçesiyle ”Ca”den ”C”ye indirdiğini açıkladı. Kuruluş,Yunanistan’ın yeni tahvil ihraçlarından sonra ”kredi riski görünümünü yenidendeğerlendireceğini” belirtti. ”İleriye bakıldığında, AB programı ve tahviltakas anlaşmasının Yunanistan’ın borç yükünü azaltacağı, ancak bu anlaşmanıntamamlanmasından sonra bile temerrüt riskinin yüksek kalmayı sürdüreceğini”belirten Moody’s, Yunanistan’ın orta vadede borç ödeyebilme sorunlarıylakarşılaşacağını, mali ve ekonomik reformların hala çok önemli uygulamarisklerine maruz kalacağını tahmin ettiğini kaydetti.
 
EUR/USD paritesi gibi GBP/USD paritesi de geridebıraktığımız hafta belirli seviyeler arasında hareketlerine devam etti.Özellikle psikolojik bir direnç olan 1,600 seviyesini geçemeyen GBP/USDparitesi 1,5990 seviyesinden başlattığı satıcılı seyirle 1,5800 seviyesinekadar geriledi ve kapanışını 1,5830’dan gerçekleştirdi. Orta ve uzun vadeliparitedeki hareketlerden bahsedersek özellikle 21 günlük üssel hareketliortalama olan 1,5760 desteği paritenin orta vadeli hareketliliği içinönemlidir. Eğer parite 1,5760 desteğini kırabilirse uzun vadeli kritik birseviye olan 1,55 desteğine kadar yaklaşmak isteyecektir. Uzun vadeli beklentiise yukarıda 1,6000, aşağıda ise 1,5500 seviyeleri arasında bant hareketigerçekleştiği gözlemlenmektedir. 1,55 desteği üzerinde yükselişlerin devamettiği gözlemlense de 1,60 direncini geçemediği için yükselişler rahat olamıyor.Bu yüzden de uzun vadeli yükselişlerin devam edebilmesi için 1,60 direnciningeçilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde yükselişler için söylenenler satışfırsatları için de geçerlidir. 1,60 direncini geçemeyen GBP/USD paritesi 1,5500desteğini kıramadığı için tekrar geri çekilmeye çalışmaktadır. Bu yüzden de1,5500 desteği kırılmadan net satış fırsatı var diyemeyiz. Tüm bu beklentilerneticesinde 1,55-1,60 aralığındaki bant hareketinin devam ettiğini ve buseviyelerden hangisi geçilirse o yöne doğru net işlem fırsatları oluşacağınısöyleyebiliriz. 1,60 direncinin geçilmesi ile 1,6245 seviyesi hedefleneceğigibi 1,55 desteğinin kırılması ile 1,5130 seviyesi hedef olarak belirtilmiştir.

Pivot:1,5865       

Destek; 1,5785-1,5745-1,5705

Direnç;  1,5845-1,5895-1,5935

 

USD/JPY ANALİZ

 
2008′deki finansal krizde ABD hükümeti tarafındankurtarılmış olan sigorta şirketi American International Group Inc. (AIG),kurtarılma bedelini geri ödeyebilmek için 6 milyar dolarlık AIA Group Ltd.hissesini, ismi belirtilmeyen kurumsal yatırımcılara satacağını açıkladı. Bloomberg’insatış rakamlarına göre, AIG’nin 27.15 Hong Kong doları ila 27.50 Hong Kongdolarından 1.7 milyar hissesi arz ediliyor. Arz fiyatı, AIA’in 2 Mart’taki29.20 Hong Kong dolar sevindeki kapanışından yüzde 7 ıskontoya işaret ediyor.Hisseler en geç yarın fiyatlanacak. New York’taki AIG pazar günü satışlardansağlanan paranın, ABD Hazinesi’ne 182,3 milyar dolara ulaşan borçlarınıazaltmak için kullanılacağını açıkladı.

 

1 mart2011 tarihinden itibaren 75,50 desteği üzerinde tutunan USD/JPY paritesi geridebıraktığımız hafta 79,50 direncini geçerek haftalık grafikteki düşüş trendinigeçti. Bu geçiş paritenin uzun vadeli düşüş beklentinin yerine yükselişleringeçmesini tetikledi. Yen’de devam edem güçlü seyir sonrasında Japonyahükümetinin gizli müdahalesi ve bu arada Dolar Endeksinde yaşanılan yükselişlerneticesinde Dolar’ın tüm para birimlerine pozitif tutumu USD/JPY paritesinin79,50 seviyesinin üzerine hızlı çıkışını sağladı. Bu çıkış paritenin haftaiçerisinde 81,66 seviyesine kadar çıkışını sağladı. Kapanışını da 81,28seviyesinde gerçekleştiren USD/JPY paritesi şuanda da 81,46 seviyesinde hareketetmektedir. Yukarıda uzun vadeli trendin değiştiğinden bahsetmiştik. Yukarıyönlü trendin devam ettiği USD/JPY paritesinde 78 seviyesinin üzerindekalındığı her durumda yükselişlerin devam etmesini ve 84,60 seviyesinin uzunvadeli hedef olacağını söyleyebiliriz. Kısa vadeli olarak da devam edenyükseliş baskısı yaşanılacak olası geri çekilmelerin alım fırsatı olabileceğinigöstermektedir ve hedef olarak 82,50 seviyesi belirtilmektedir.

Pivot:81,00

Destek:81,10-80,80-80,20

Direnç: 81,50-81,90-82,40
 
PETROL ANALİZ
 

ABD Başkanı Barack Obama, nükleer silah yapmasıdurumunda İran’a saldırı düzenleneceği konusunda blöf yapmadığını belirtti veİsrail’e de İran’a vakitsiz saldırmasının yarardan çok zarar getireceğiuyarısında bulundu. İran’ınnükleer programı nedeniyle aylardır süren gerilimde ilk kez İran’a karşı somuttehditte bulunan Obama, “The Atlantic” dergisine yaptığı açıklamadaİran ve İsrail’in yaptırım ve diplomasinin yanı sıra “askerioperasyonun” da çözüm seçenekleri arasında bulunduğunu anlamalarıgerektiğini belirtti. Pazartesi günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ileBeyaz Saray’da bir araya gelecek olan Obama, Netanyahu’yu İran’ın nükleertesislerine tek taraflı saldırı düzenleme fikrinden caydırmaya çalışacak. Obama,olası bir İsrail saldırısının İran’ın kendisini kurban gibi göstermesine vedaha fazla destek görmesine neden olacağını ifade etti.

 
İran’ınAvrupa ülkelerine petrol satışını yasaklama düşüncesi, Suudi Arabistan çıkanyangın neticesinde değerlenen siyah inci petrol fiyatlarının 2008 yılındanitibaren hareket ettiği kanalın dışına çıkmasına neden oldu. Geridebıraktığımız hafta her ne kadar stoklarda artış yaşansa da ( Stoklar artarsaHam Petrol fiyatları azalır) petrol fiyatları çok fazla gerileme imkanıgerçekleştirmedi. Bernanke’nin konuşması neticesinde Dolar’ın değerlenmesisiyah incinin kısmi olarak geri çekilmesine neden oldu. 110 dolar seviyesinden 104,80dolar seviyesine kadar gerileyen siyah inci şuanda 107 dolar seviyesindehareket etmektedir. Siyah inci için uzun vadeli yükseliş beklentimizin devamettiğini ve bu nedenle de yaşanılacak olası tepki satışlarının alım fırsatıolduğunu söyleyebiliriz. 100 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe siyahincinin yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ve daha önce test edipgeçilmeyen 110 dolar seviyesini geçmesinin güçlü bir ihtimal olduğunusöyleyebiliriz. 110 direncinin geçilmesi ile 114 ve 120 dolar seviyelerihedefleneceği gibi 100 dolar desteğinin altına düşmesi durumunda 50 ve 200günlük üssel hareketli ortalamalara kadar geri çekilmesi beklenilmektedir. ( 50günlük üssel hareketli ortalama 95,86  ve200 günlük üssel hareketli ortalama 84,82 dolar olarak belirlenmiştir.)

Pivot;108,15

Destek;  106,50-105,40-104,50

Direnç;  108,00-109,30-110,75

 
ALTIN ANALİZ
 

Çin büyüme hedefini 2004′ten bu yana en düşük seviyesiolan yüzde 7.5′e çekerek, ihracat bağımlılığını azaltmaya çalışan liderlerindaha düşük büyümeyi tolere edeceğinin sinyalini verdi. BaşbakanWen Jiabao’nun bugün Ulusal Halk Kongresi’nin Pekin’deki yıllık toplantısında 3bin yasa koyucuya yaptığı konuşmada, yetkililerin bu yıl yüzde 4 enflasyonhedeflediği de belirtildi. 2005′ten 2011′e kadar korunun yüzde 8′lik büyümenindüşürülmesiyle Wen, Komünist Parti’nin büyümeyi yatırım ve ihracatlardan,tüketime çevirme konusundaki kararlılığına işaret ediyor. Büyümehedefinin, “konfor alanının” alt sınırı şeklinde algılanmasıgerektiğine dikkat çeken Hong Kong’taki Goldman Sachs Group Inc.’in baş AsyaPasifik ekonomisti Michael Buchanan, bunun aynı zamanda merkez hükümetinin,yerel hükümetlere yalnızca “büyüme hızına” odaklanmaması gerektiğinigöstermesi olarak da görülebileceğini söyledi.

 

Sarımaden geride bıraktığımız hafta yaşadığı kar realizasyonları neticesinde bazıyatırımcıları tedirgin ederken bazılarının ise ciddi kazanç elde etmelerineneden oldu. Sarı maden için 1800-1810 dolar seviyelerinin çok kritik bir seviyeolduğunu ve bu seviyenin geçilmesi ile yeni bir dönemin başlayacağından hemhaftaya bakış hem de günlük analizlerimizde sizlere bahsetmiştik. Nitekim sarımaden 1800 direncinden başlattığı atak ile 1686 seviyesine kadar geriledi.Kapanışını da 1712 dolar seviyesinde gerçekleştiren altın için aslındasatışların bu denli sert olmasında FED Başkanı Bernanke’nin her toplantıdasöylemediği sadece 1 cümleden kaynaklandığı belirtilmektedir. Her toplantıda 3.Tur parasal genişlemenin gerektiğinde yapılacağını belirten geçen hafta yapmışolduğu toplantıda bu cümleyi kurmadı ve COMEX’te 1 milyon ons’luk satışgerçekleştirildi. Bir anda gerçekleşen satışlar neticesinde de altın fiyatları1800 yakınında iken 1700 doların altına düştü. Şuanda da 1712 dolar seviyesindehareket eden sarı maden de kısa vadeli satış baskısı devam etse de uzun vadelihala daha yükseliş baskısı devam etmektedir. Uzun vadeli yükseliş baskısınınsonlanabilmesi için sarı madenin 1550 dolar desteğini kırması gerekmektedir. Buyüzden de 1550 dolar üzerinde yükselişlerin devam etmesini ve 2011 yılı zirveseviyesi olan 1920 dolar seviyesinin hedefleneceğini belirtebiliriz. Kısavadeli ise 1680 dolar desteği satışların devamlılığı için önemlidir. Eğer sarımaden 1680 dolar desteğini kırabilirse düşüşlerin kanal içi devamlılığı sözkonusudur ve altın 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1630 dolarseviyesine kadar geri çekilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden özellikle buhafta yaşanılacak geri çekilmelere dikkat etmeliyiz. Kısa yada uzun vade işlemseçeneğini düşünen yatırımcılar ise kısa vadeli düşüşlerden yararlanacağı gibiyaşanılacak olası düşüşleri kademeli bir şekilde alım fırsatı olarak görerekuzun vadeli işlemlerden de yararlanabilir.

Pivot; 1725

Destek; 1700-1680-1657

Direnç; 1740-1762-1787

 

Kudret AYYILDIR

LiderForex Başanalist

Add a Comment