Ziraat Güniçi Yorum

Cuma akşamı açıklanan Avrupa bankalarına yönelik stres testleri sonuçlar ı, İtalya bankalarına
dair endişelerin dinmesi aç ısından olumlu görülürken, testin güvenirli ğine dair tartışmalar devam
ediyor. Haftanın ilk gününde endekslerde zay ıf görünümün devam etti ği gözlenirken, Bile şik
Endeks, aç ılışını 209 puan düşüşle 62.426 puandan yaptığı ilk seansta, 62.223 – 62.696 aralığında
hareket etti. Bileşik Endeks, ilk seansı 161 puan düşüşle 62.474 puandan kapatırken, 500 milyon
TL’lik i şlem hacmi oluştu. Geçen hafta içinde 63.371 seciyesinin a şılamaması ile yeniden etkisi
artan satışların bugün de sürmektedir. ilk seansta gelen sat ışlar 62.222 den karşılanırken, yukarı
yönde 62.696 gnün içi görülen en yüksek seviye oldu. Endeks grafikte görüldü ğü üzere k ısa
vadeli dü şüş kanalında hareket etmeye başlamıştır. Endekste, ikinci seansta aşağı yönde 61.800
ün ilk destek olarak izlenmesini, yukar ı yönde ise 5 günlük AO direnci olan 62.660 nin ara direnç
olarak izlenmesini öneriyoruz. Günün ikinci yar ısında ise endeksin zay ıf görünümünü
sürdürmesini beklemekteyiz.

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Vedat Akgiray: Akla Gelmedik Risklere Karşı Tedbirli Olmak Lazım

 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat   Akgiray, Türkiye ekonomisinin iyi ve sağlam durumda olduğunu belirterek, ”Ama   olası, akla gelmedik risklere...

Kapat