Yenilenebilir Enerji Nükleeri Beşe Katladı

Yenilenebilir enerjiler 2010 yılında dünyada enerji tüketiminin  %16’sını karşılayarak, nükleer santrallerin sağladığı enerjinin beş katına ulaştı.
 

Paris, 13 Temmuz 2011 – Yenilenebilir enerjilerin 2010’daki  durumuna ilişkin Yenilenebilir Enerji Ağı Raporu (REN21) yayımlandı. Rapora göre 2010’da yenilenebilir enerjiler dünyanın birincil enerji  (elektrik, ısı ve ulaşım) tüketiminin %16’sını karşıladı. Bu rakam, dünyada nükleer santrallerin sağladığı enerjinin 5 katından fazla.
 

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Pınar  Aksoğan, konuyla ilgili olarak “Fukuşima felaketinden sonra, dünyada  ülkeler teker teker nükleer enerjiden vazgeçerken (2), liderliği artık  yenilenebilir enerjilere yatırım yapan ülkeler kapmaya başladı.  REN21’in sonuçları, enerji ihtiyacımızı ekonomik olarak da  yenilenebilir enerjilerden sağlamanın mümkün olduğunu açıkça gösteriyor. Bu hem dünya ekonomisi, hem de iklim için çok iyi bir  haber. Türkiye Hükümeti de seçimini yapmalı. Nükleere yatırım yapıp  20. yy’da mı kalacak, yoksa yenilenebilir enerjilerle geleceği mi  yakalayacak” dedi.
  

REN21 raporu, yenilenebilir enerji yatırımlarının geçtiğimiz yılda  1/3 oranında yükseliş kaydederek, 2004’e göre beş kat arttığını ve 211  milyar dolara çıktığını gösteriyor. 
 

Dünyanın en fazla karbon salımına neden olan ilk iki ülkesi ABD ve  Çin, REN21 raporuna göre ilginç bir şekilde yenilenebilir enerji sistemleri sektöründe de lider konumda bulunuyor.
  

Türkiye ise yenilenebilir enerjiler konusundaki potansiyelinin  %1’inden azını kullanıyor ve Hükümet nükleer enerji konusundaki  ısrarını sürdürüyor.

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Yılmaz: Kalkınma ajansları daha etkin olacak

Bloomberg HT Ekonomi Direktörü Kerem Alkin'in sorularını yanıtlayan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, kalkınma ajanslarının ve yatırım izleme birimlerinin kurulduğunu açıkladı

Kapat