YENİLEME: Enflasyon Beklenenin Bir Miktar Altında Mı…?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,87, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,61 arttığını açıkladı.
 

Piyasadaki beklenti TÜFE’nin % 0.99 çıkması yönündeydi.
  

TÜİK’in 2003 baz yıllık verilerine göre, Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE’de yüzde 4,26, ÜFE’de yüzde 8,21 oldu.
 

Bu yıl dört ayda, TÜFE’de yüzde 2,45, ÜFE’de yüzde 6,04 oranında artış gerçekleşti.
 

Nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 6,79, üretici fiyatlarında yüzde 9,17 düzeyinde oldu.
   

    

 

Hülya Kayıkçı
 

Nisan´da TÜFE % 0.87, ÜFE % 0.61 yükseldi TÜFE’de aylık değişim %0,87 olarak ger çekleşti.  2011 yılı Nisan ayında 2003 Temel Yıllı T üketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %0,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,79 artış gerçekleşmiştir.

 
Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış  %10,91 ile giyim ve ayakkabı grubunda ger çekleşmiştir. Nisan ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %1,76, ulaştırmada %1,04, lokanta ve otellerde %0,50, konutta %0,39, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,27, eğitimde %0,25, sağlıkta %0,11, eğlence ve kültürde %0,08 artış, gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,48, haberleşmede %-1,84 düşüş gerçekleşmiştir. Alkollü içecekler ve tütün grubunda değişim gözlenmemiştir.

 
Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE’de en yüksek artış %8,21 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşmiştir. Ulaştırma (%7,98), lokanta ve oteller (%7,30), ev eşyası (%7,28), giyim ve ayakkabı (%5,74), konut (%4,86), eğitim (%4,64) artışın yüksek olduğu diğer harcama gruplarıdır.  NUTS2 d üzeyinde 26 bölge içinde TÜFE’nin aylık bazda en yüksek artış gösterdiği bölge TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) (%1,51) olmuştur.  Aralık ayına g öre en yüksek artış TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)  (%3,35) b ölgesinde, geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) (%6,16) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)  (%8,99) b ölgesinde gerçekleşmiştir.  2011 yılı Nisan ayında endekste kapsanan 445 maddeden; 71 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 266 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise d üşüş gerçekleşmiştir.
 

T ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre,  2011 y ılı Nisan ayında 2003 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %0,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,17 artış gerçekle  şti.A çıklamada şöyle denildi:
 

“Aylık değişim tarım sektöründe %3,43, sanayi sektöründe %0,01 olarak gerçekle  şti.Tarım sekt örü endeksinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,77 artış gerçekleşmiştir. Sanayi sektörü endeksinde ise bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,09 ve on iki ayl ık ortalamalara göre %7,76 artış gerçekleşmiştir.
 

ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış %8,07 ile ham petrol ve doğalgaz çıkarımı alt sektöründe gerçekle  şti.Sanayinin üç sektöründen, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,28, imalat sanayi sektöründe %0,13 artış, elektrik, gaz ve su sektöründe %-1,30 düşüş gerçekleşmiştir.

 
Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, ham petrol ve doğalgaz çıkarımı (%8,07), kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (%2,35), plastik ve kauçuk ürünleri imalatı (%2,03), elektrikli makine ve cihazları imalatı (%1,89) alt sektörleridir. Buna karşılık ana metal sanayi (%-3,22), iletişim teçhizatı imalatı (%-2,68), büro makineleri imalatı (%-2,38), tıbbi, hassas ve optik aletler imalatı (%-1,70), taşocakçılığı ve diğer madencilik ürünleri (%-1,60), elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı (%-1,48) bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler olmuştur.

 
2011 yılı Nisan ayında endekste kapsanan 785 maddeden 175 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 327 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 283 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir.”

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Forex Piyasaları Sabah Analizi

EUR/USD ANALİZ Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s'un baş Avrupa ekonomisti Jean-Michel Six, Euro’nun güçlenmesinin Avrupa'nın çevre ülkeleri olarak adlandırılan...

Kapat