Yaman Törüner: Yeni Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nu görücüye çıkardı. Kanun tasarısı, sermaye piyasamızdaki tüm yetkileri SPK’da topluyor ve kendiliğinden gelişen piyasaların da SPK’nın güdümüne sokulmasını istiyor. Bu durumda tüm borsa ve piyasalar SPK düzenlemesine ve denetimine tabi olacak. Böylece, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin borsalarla ilgili tüm yetkileri de tamamen SPK’ya geçiyor. Bu Birlik’in adının Türkiye Odalar Birliği şeklinde değiştirilmesi gündeme gelebilecek.

 
Merkez Bankası nezdinde kurulu piyasalar SPK’nın yetki alanı dışında tutuluyor. Oysa, bu piyasaların Merkez Bankası dışına çıkarılması ve denetim ve düzenleme yetkisinin de diğer borsa ve piyasalarda olduğu gibi SPK’ya verilmesi gerekirdi.
 

Artık isteyen borsa kurabilecek

 
Artık, özel kişiler bir anonim ortaklık kurarak, SPK’nın denetim ve gözetimine tabi bir borsa oluşturabilecek. Bu anonim ortaklıklara, yeni yasada “Piyasa İşleticisi” adı veriliyor.

 
Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin de ihracı mümkün. Sermaye piyasası araçları, prensip olarak bilgisayar ortamında tutulacak. 7 yıl içinde bu araçların fiziki biçimlerinin

 
SPK’ya teslim edilmemesi halinde bu değerler Yatırımcıları Tazmin Merkezi’ne aktarılacak.

 
Çok ortaklı şirketlerin borsaya açılması zorunlu

 
Pay sahibi sayısı 500’ü aşan ortaklıkların payları, bu şirketler borsaya açılmış olmasalar bile halka arz olunmuş sayılıyor. Bu şirketler 2 yıl içinde paylarının borsalarda işlem görmesi için başvurmak zorundalar. Böylece, çok ortaklı şirketlerin borsaya girmesi zorunlu hale getirilmiş oluyor.
Müthiş yenilik:

 
Yatırımcıları tazmin fonu

 
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ile sermaye piyasası araçlarının teslim ve takası sırasında oluşacak riskleri tazmin etmek üzere, Yatırımcıları Tazmin Merkezi(YTM) adı altında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na benzer bir kurum oluşturuluyor. Bu fikir, sermaye piyasası ve sigortacılık ilişkisini de geliştirecek. Bu yenilik, çok yerinde olmuş.
 
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri

 
Halka açık ortaklıkların ilişkili tarafları ile gerçekleştirilecek işlemler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğunun onayı ile gerçekleşebiliyor. Bu çoğunluk yoksa durumun kamuya bildirilmesi gerekiyor ve Genel Kurul’da işlemin tarafları oy kullanamıyor. Bence, bu madde çok ağır ve yasal yükümlülükler getiriyor. Kurumsal yönetim konusundaki tüm düzenlemelerin yasadan çıkarılıp, şimdi olduğu gibi SPK’da bırakılması lazım.

 

Kâr payı avansı

 
Şirket ortakları bir önceki yıla ait dönem karının yarısına kadar Kar Payı Avansı alabilecekler. Yeni yasa tasarısı, genel anlamda iyi olmuş.
 
 
Yaman TÖRÜNER

Milliyet Gazetesi

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Tahvilzede Yunanlılar İsyan Etti: Devlet Sahtekar Çıktı

Yunan tahvil takasında dün ilk adım tamamlanırken, bundan zarar gören küçük yatırımcılar, “Devlet tıraş oldu, parasını biz ödüyoruz. Bu yapılan...

Kapat