Yaman Törüner: Kurumsal Yönetim Ne Anlama Geliyor?

Kobirate-Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Şirketi, İMKB100, İMKB30 ve İMKB kurumsal yönetim endeksinde yer alan XKUR firmalarına yönelik kurumsal yönetim raporunu açıkladı. Kurumsal yönetim, şirketlerin daha şeffaf, adil ve hesap verebilir biçimde yönetilmesini sağlıyor. Bu prensipler dahilinde şirket ortakları, hisse senetlerine sahip olanlar, şirketle iş ilişkisi içinde olanlar ile şirket yönetim kurulu arasındaki ilişkiler düzenleniyor.

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimi altında geliştirilen kurumsal yönetim ilkelerindeki uygulama yıllar içinde önemli aşamalar kaydetti. Böylelikle genel kurul süreçleri iyileşti; oy haklarının kullanılmasında kısıtlamalar kaldırıldı; kamunun aydınlatılması politikaları oluşturuldu; etik kuralları geliştirildi; kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gündeme geldi; internet sitelerinde aydınlatıcı bilgilere yer verildi ve yönetim kurullarında bağımsız üye bulunması sağlandı.

 

Bazı önemli kurumsal yönetim ilkeleri
 
A) Genel Kurulla İlgili Olanlar;
* Pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulması,
* Genel Kurul ilanlarının en az üç hafta önceden internet yoluyla duyurulması,
* Organizasyon şemasında yapılan değişikliklerinin gerekçelerinin açıklanması,
* Gündemde, her teklifin ayrı başlık altında verilmesi,
* Oy toplama prosedürünün elektronik ortamda ilanı,
* Olağan Genel Kurul’un hesap dönemi sonundan itibaren en geç 3 ay içinde yapılması,
* Oy hakkına kısıtlama getirilmemesi,
* Vekâleten oy kullanmanın engellenmemesi,
* Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmesi.
B) Kâr Dağıtım Politikası ile İlgili Olanlar;
* Şirketin kamuya açıklanmış bir kâr dağıtım politikası olması,
* Pay devrini zorlaştırıcı düzenlemelere yer verilmemesi,
* Kamunun aydınlatılması politikalarının oluşturulup kamuya açıklanması.
C) Mali Tablolarla İlgili Prensipler;
* Mali tablolar ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve uluslar arası muhasebe standartları çerçevesinde hazırlanıyor olması,
* Şirketin sektördeki yerinin belirlenmesi,
* Raporlarda Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin öz geçmişlerine yer verilmesi,
* Şirket aleyhine açılmış önemli davalar ve olası sonuçlarına ilişkin bilgiler verilmesi.
D) Yönetimle İlgili Prensipler;
* Etik kuralların belirlenmesi,
* Kapsamlı internet sitesinin bulunması ve siteye gerekli tüm bilgilerin konulmuş olması,
* Şirketle iş ilişkilerinde bulunan kişilerin görüşlerinin alınıyor olması,
* İnsan kaynakları ve eğitim politikası oluşturulması,
* Sosyal sorumluluk projelerine katılınılması,
* Yöneticilerin görevlerini ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel niteliklere haiz olması,
* Üretilen mal ve hizmetlerde kalite garantisi verilmesi.
E) Yönetim Kurulu ile İlgili Prensipler;
* Şirket çalışanlarının Yönetim Kurulu’nda temsiline olanak tanınması,
* Yönetim Kurulu üyelerinin uzaktan erişimle toplantılara katılabilmeleri,
* Toplantı ve karar nisabının belli olması,
* Yönetim Kurulu üyeliği seçimine ilişkin esasların ana sözleşmede yer alması,
* Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün aynı kişi olmaması,
* Yönetim Kurulu’nun en az 1/3’ünün bağımsız üyelerden oluşması,
* Komitelerde en az 2 Yönetim Kurulu üyesi bulunması,
* Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş olması.
 

Yaman TÖRÜNER

Milliyet Gazetesi

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Koç: Defans ve Ofansı Bir Arada Yapalım

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Amerika ve Avrupa’da büyüme beklentilerinin çok zayıf olduğu 2012’de gelişmekte olan ülkelerin de...

Kapat