Yaman Törüner: Borçlarımız Gittikçe Büyüyor

Türkiye’nin GSMH ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir(KBMG) hesaplamaları değiştirildi. Buna, Türk lirasının gittikçe değerlenmesi de eklenince, hem GSMH’miz hem de KBMG’imiz ciddi bir şekilde artmış durumda. KBMG, 10.000 doları aştı. Bu değişim sonucu, iç ve dış borçlarımızın GSMH’mıza olan oranları düzeldi.

Ancak, iç ve dış borçlarımız hala ciddi bir şekilde artıyor. Son 10 yılda, iç ve dış borcumuzun toplamı 221,7 milyar dolardan, 600 milyar doların üzerine yükseldi.

Tablolarda, dış ve iç borçlarımızın durumu görülüyor:

Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (Milyar $)

 

 

 

İç Borç Stoku

 

 

İç ve dış borçlarımızın yapısı bize aşağıdaki sinyalleri veriyor

– Borçlarımızın gittikçe artmasına rağmen, borçlarımızı ödemek için yeniden rahatça borçlanabiliyoruz. Üstelik, borçlanma faiz oranımız makul seviyelerde ve borçlanma vademiz uzuyor.
– Bütçemizin faiz dışı fazla vermesi, kamunun borçlarını ödemede sıkıntıya düşmeyeceğini gösteriyor.
– Kamunun borç yükü TL cinsinden artış gösterirken; özel sektörün borç yükü dolar cinsinden artıyor.  –
TL’nin olası değer kaybetmesi (kurun yükselmesi), iç borçlarımızın dolar karşılığındaki değerini düşürüp, kamu borçlarının dolar cinsinden büyüklüğünü azaltacak. Ancak, bu durum özel sektörü ödeme sıkıntısı içine sürükleyebilecek.

Yaman TÖRÜNER

Milliyet Gazetesi

 

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
İnşaata KDV Dopingi

Hükümet inşaat sektörünü KDV’yle canlandıracak. Teşvik paketiyle hayata geçecek yeni sistemle belli büyüklükteki yatırımlara KDV istisnası/iadesi uygulanacak. İnşaatçılar KDV muafiyetinin...

Kapat