Uğur Gürses: Sandıktaki Büyüme

Yurtiçi yerleşiklerin tüketimi yüzde 12 atarken bunun GSYH artışına verdiği katkı 8.7 puan.
 

1- Dün, ilk çeyrek büyümesi yüzde 11 olarak açıklandı. Büyümenin kaynağı, güçlü bir iç talep artışından destek almış. Yurtiçi yerleşiklerin tüketimi yüzde 12 artarken bunun GSYH artışına verdiği katkı 8.7 puan. Bu denli bir katkı, büyümenin ‘eski güzel günlerinde’ ortaya çıkmıştı. 2004 yılının ilk çeyreği ile 2005 yılının son çeyreğinde.

 
2- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı görece küçük olmasına karşın hane halkı tüketimi kadar katkı yapan başka bir kalem de yatırımlar. Yatırımlardaki 2010’un son üç çeyreğindeki yüzde 30’luk artış, ilk çeyrekte de aynı hızı korumuş, yüzde 33.5’lik bir büyüme sergilemiş. Buradan gelen katkı da 7.4 puan.
 

3- Hane halkı tüketimi ve yatırımlardan gelen büyüme katkısı olağanüstü bir büyüme gösteriyor: Yüzde 16! Net ihracatın azaltıcı katkısı ile toplam büyüme yüzde 11 olarak sonuçlanmış.
 

4- Gıda, içki, giyim ve ayakkabı harcamalarının toplam büyüme içindeki katkı payı yüzde 3.7’ye denk geliyor. Ulaştırma (otomobil), iletişim ve dayanıklı tüketim harcamalarının (mobilya, ev aletleri) katkısı toplam 5.3 puan. Bu büyüme katkısı oldukça yüksek bir katkı. 2004 ve 2005’teki yüksek büyüme günlerindeki eğilimi taşıyor.

 
5- Üretim tarafındaki veriler de bu eğilimin yansımalarını taşıyor. 2010’un ilk çeyreğinde nasıl ki durgunluk döneminin ardından ertelenmiş talep patlaması olduysa bu yılın ilk çeyreğinde de aynı eğilim var. Toptan ve perakende ticaret 2010’un ilk çeyreğinde yüzde 20.5’lik bir artış göstermişti. Bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 17.2’lik bir büyüme olmuş. Ticaretin katkısı, yüzde 11’lik Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesinin 2.2 puanı demek. ToplamGayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 25’ine karşılık gelen imalat sanayii büyümesi yüzde 12’lik büyümeyle 3.1’lik katkı yaparken, yüzde 12’lik payı olan ticaret sektörünün 2.2’lik katkısı kayda değer.
 
6- 2010’un ilk çeyreğinden belirgin biçimde farklı olan tek sektör, inşaat sektörü. Bu sektörde yüzde 15’e yaklaşan bir büyüme hızı, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla artışına 0.8 puanlık katkı vermiş.

 
7- Kamu kesiminin büyümede belirgin bir farklılığı yok; devletin tüketim ve yatırım harcamalarının katkısı 0.83 puan. Dönemsel olarak 2007’den bu yana en güçlü katkıyı temsil ediyor.
 

8- 2009 krizinden çıkış, 2010’un ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın küçülmeden büyümeye dönmesiyle başlamıştı.

  
9- İlk çeyrek sonuçları, belli bir sektörden ivme alan bir büyüme değil, tüm sektörlere yayılmış güçlü bir büyüme sergiliyor.

 
10- Ben Başbakan’ın yerinde olsam, faizleri uzunca bir süre düşük tutan, son çeyrekte ve ilk çeyreğin ilk aylarında faiz indirimi yapan Merkez Bankası’na bir kutu çikolata gönderirdim! Enflasyon neyse de, ekonomik büyümenin bu denli ve yaygın biçimde yüksek oluşmasında Merkez Bankası’nın gevşek para politikasının katkısı yadsınamaz. Başarı hükümetin, ama mansiyonu da Merkez Bankası’na çok görmemek gerekir!
  

11- Son bir söz de seçim sonuçları üzerine. Bu sayılar, 12 Haziran tarihinde sandığa giden seçmenlerin üzerinde ekonomik geleceğe güvenle bakan, kriz kaygısı yaratmayacak, bunu uzak tutacak bir ekonomik büyüme performansı olduğunu gösteriyor; her sektörde. İktidar partisinin oylarını nasıl arttırdığını merak edenler açısından iyi bir gösterge olmalı. Prof. Dr. Ali T. Akarca’nın açısından bakılırsa iktidar partisinin seçimde aldığı yüzde 49’un kabaca 8 puanı sadece ekonomik büyüme performansından geliyor.

Uğur GÜRSES

Radikal Gazetesi

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Endeksler (Cem Şengezer)

Yılbaşına göre Dow Jones  ile IMKB 100 arası fark bir  haftada 1 puan azalmış olsa da (9 puana düştü) negatif...

Kapat