Uğur Gürses: AB’nin Kaçındığı ‘Saç Tıraşı’!

Borç yapılandırması yumuşak ve gönüllü olmazsa sert bir yapılandırma kaçınılmaz olacak.
 

Avrupa krizi giderek derinleşiyor. Bugün AB’nin ajandasında birinci sırada gelen en önemli sorun Yunanistan’ın borçlarının nasıl yeniden yapılandırılacağı. Acaba Yunanistan’ın borçları nasıl yapılandırılsın ki ‘en hafif’ zararla atlatılsın? Yumuşak bir yapılandırma mümkün mü?
 

Bu hesapları en iyi kim yapar? Hiç şüphe etmeyin ki finans kesiminde olanlar. Çünkü Yunanistan’ın borçlarının yeniden yapılandırılmasının nasıl olacağına göre kazanç ve zararlar ortaya çıkabilecek. Onlar da son iki haftadır en karmaşık borç yeniden yapılandırma senaryolarını masaya serdiler. Herkes farkına vardı ve kabullendi ki bu borç yapılandırması yumuşak ve gönüllü olmazsa sert bir yapılandırma kaçınılmaz olacak. Yunanistan’ın borçlarının yeniden yapılandırılmasının sadece teknik bir boyutu yok. İşin bir boyutu; öyle bir borç yapılandırma tasarımı olmalı ki ‘kaleler ardı ardına’ düşmesin. Portekiz, İrlanda ve hatta bu gruptan şimdilik ayrı duran İspanya zaman kazanabilsin. Tabii ki işin en maharet gerektiren tarafı, Almanya ve Fransa bankalarının yani ‘Çekirdek Avrupa’ bankalarının bu işten fazla zarar görmemeleri. Yani çevre ülkelerdeki ateş, çekirdeğe atlamasın!
 

Seçim ‘Çekirdek Avrupa’nın

 
Yunanistan’ın ve ağırlıklı alacaklıları olan ‘Çekirdek Avrupa’nın’ önünde iki farklı seçenek duruyor. Birincisi, ‘yumuşak yapılandırma’. İkincisi ise ‘sert yapılandırma’.
 

Peşinde koşulan birincisinde; yani alacaklıların bu işe rıza göstermeleri ile mümkün olabilecek bir ‘yumuşak yapılandırmada’, alacaklıların ellerinde bulunan tahvillerin kupon faizlerinin düşürülmesi ve/veya vadesinin uzatılması söz konusu olacak. Sert yapılandırmada ise alacaklılar ellerinde bulundurdukları tahvillerin anapara ve birikmiş faizlerinin bir bölümünden vazgeçmek zorunda kalacaklar. Buna finansal jargonda ‘saç tıraşı’ (hair cut) deniliyor. Yunanistan’ın ‘sert yapılandırmaya’ gitmek zorunda kalması halinde bu ‘saç tıraşının’ kaç numara olacağı olasılıkları hesaplanıyor. Mevcut maliye politikası seyrinde bunun yüzde 67 gibi yüksek bir oran (Barclays) olabileceği hesaplanıyor. Yani alacaklıların 100 euro nominal değerli bir tahvil için 33 euroya razı olmaları demek bu! Yunanistan bir tarafa, ‘Çekirdek Avrupa’ için büyük bir darbe demek bu.

 
Liderliği Lagarde yapabilir
 

İş buraya varır mı bilinmez? Ama en başından beri AB yönetimlerinin bu krize müdahale biçimi, hep geç kalmak ve en açmaza girilmesini beklemek oldu. Dolayısıyla borç yapılandırmasının yumuşak olmasının da çözüm olamayabileceği konuşuluyor. Örnek mi? Avrupa’da geçen yıl yapılan ‘stres testlerini’ anımsayalım. Ne olmuştu sonuç? Bir-iki banka dışında pek de bir ‘sıhhatli’ çıkmıştı AB bankaları. Oysa o sonuçlar açıklandığında da biliniyordu ki AB bankalarının bilançolarında bulunan tahvillerin büyük bir bölümü (yüzde 81) ‘vadeye kadar tutulan’ tahviller idi. Bunun anlamı şuydu; bu tahviller iç verim hesabı ile değerlendiriliyor, piyasada geçerli olan faiz ve fiyatlarla değil. Böyle olunca, zarar ortaya çıkmıyor, perdeleniyordu.

 
Şimdi hararetle peşinde koşulan şu; yumuşak yapılandırma ile kupon faizi indirimi yerine vadeler uzatılabilirse bu zararlar defterlere yansıtılmak durumunda kalmayacak. Bu durumda da ‘Çekirdek Avrupa’ bankaları statükoyu sürdürme olanağına kavuşacaklar. Yani biraz daha zaman kazanacaklar. Artık gelinen noktada buna ek olarak, epeyce Yunanistan riski üstlenen Avrupa’nın merkez bankası ECB’nin alacaklarını da bu resme iliştirmek gerekiyor.

 
İşte önceki gün Fransa Maliye Bakanı ya da müstakbel IMF başkanı Christine Lagarde’ın, ilk kez resmi olarak ‘borç yeniden yapılandırması’ sözünü etmesi ve bunun ‘gönüllü bir hareketle’ olması davetinin ardında bu borç ilişkisi ve ‘aysberg’ var. Eğer bu becerilemezse AB’nin uzak durduğu ‘saç tıraşından’ artık kaçınması mümkün olamayacak.

Uğur GÜRSES

Radikal Gaetesi

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Forex Piyasaları Sabah Analizi

EUR/USD ANALİZ Fed'in 26-27 Nisan'da yaptığı toplantının tutanaklarına göre, bazı üyeler, enflasyona karşı korunmak için Fed'in bu yıl faiz oranlarını...

Kapat