Türkiye Doğru Yolda

Uluslararası Para Fonu Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Mark Lewis, Türkiye ekonomisinden övgü ile bahsediyor.   
 

Dünya Gazetesinin haberine göre, Ülkelerin ekonomik performansında üç faktörün önem taşıdığını ifade eden Lewis, bunları sağlam bir bankacılık sektörü  güçlü bir mali disiplin ve esnek bir özel sektör olarak sıralıyor. “Bu faktörler mevcutsa, ekonomi başarılıdır” diyen Lewis, “Türkiye, bu üç kriterde de çok başarılı. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin doğru yolda olduğunu ve diğer birçok ülkeden farklı bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz” dedi.   
 

Euro bölgesinde yaşananları “kriz” yerine “zorluk” kelimesi ile ifade eden Mark Lewis, bu sürecin Türkiye dahil herkesi etkileyeceğini söylüyor.   
 

Lewis, “Euro bölgesinde çok fazla sorun mevcut. Finans sektörü, kamu finansmanı, karar verme süreci, vergi politikası bunların başında geliyor. Fakat bu sorunlara çözüm oluşturulamıyor. IMF de Avrupa Merkez Bankası gibi bu sürecin içinde ve ülkelere farklı politikalar öneriyor  finansal destek sağlıyor. Euro bölgesinde yaşanan zorluklar, Türkiye dahil herkesi etkileyecek. Her şeyden önce, Türk ihraç ürünlerine yönelik talepte azalma olacak. Fakat Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla avantajları var. Bugün dünya genelinde ülkelerin yaşadıkları derin sorunlar ya kamu finansmanından ya da finans sistemindeki sorunlardan kaynaklanıyor. Türkiye ise hem kamu finansmanında hem de finans sisteminde oldukça güçlü. Bilanço iyi durumda  hane halkı borçlanması yüksek değil  son derece dinamik ve esnek bir özel sektöre sahipsiniz” değerlendirmesinde bulundu.   

 
Özel sektörün dinamik olmasının temel nedenini, şirkeüerin finansal konumunun güçlü olmasına bağlayan Lewis, siyasi çerçevenin de, is dünyasının gelişimini desteklediğini söylüyor. Lewis, “Siyasi çerçeve, iş dünyasını yatırıma, istihdama ve yeni pazarlara yönelmeye teşvik ediyor. Ekonomide istikrar sağlanmasını sağlıyor. Küresel ekonomide bu derece olumsuzluklar yaşarken, tüm bunlar Türkiye için önemli bir avantaj” yorumunda bulundu.   
 

IMF olarak Merkez Bankası’nın para politikasını desteklediklerini ifade eden Lewis’in finans sektörü ve Türk lirasının değerine yönelik “Türk bankacılık sistemi güçlü durumda. Sermaye yapısı son derece güçlü  likidite seviyesi yüksek. Bunlar Türkiye için güç kaynağı. Merkez Bankası’nın para politikasını destekliyoruz. Para koridoru uygulamasını da destekliyoruz. Bunun geçici bir süreç olduğunu ve sonunda tek bir seviyede sabitleneceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.   
 

Özel sektör borç oranının, diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında çok yüksek olmadığını kaydeden Lewis, şöyle devam etti: “İşsizlik 2009′da önemli ölçüde geriledi. Bu çok iyi bir gelişme. Daha da gerileyebilir. Ben daha çok istihdam yaratmak kavramını öne çıkarmak istiyorum. İstihdam yaratmak için gerekli olan doğru politikaların belirlenmesi lazım. Öte yandan enflasyonun aşağı inmesi gerekiyor. Enflasyon artık makro ekonomik istikrar konusu değil, fakat rekabet unsuru. Altyapının gelişmesi, eneıji fiyatlarının düşmesi, verimliliğin artması, insana yatırımın daha fazla ön plana çıkması da önemli konular.”   
 

Türk ekonomisine yönelik orta vadede en önemli iki sorunun; yetersiz tasarruf ve rekabet gücü olduğunu ifade eden Lewis, bu konudaki düşüncelerini şöyle aktardı:    
 

“Türkiye’de tasarruf oranı oldukça düşük. Ekonomik büyüme için yatınm gerekli. Yatırımı finanse etmek için de tasarrufa ihtiyaç var. Tasarruf oram düşükse, az yatırım yaparsınız ve bunun sonucunda yavaş büyürsünüz. Daha fazla yatınm yapmak için, yabana tasarrufa yönelirsiniz. Bu da cari açığa neden olur. Sonuç olarak Türkiye’nin yabancı yatırıma bağımlılığının azalması için, hızlı büyümeye ulaşması için tasarruf oranının artması gerekiyor.Bir diğer konu ise, rekabetçilik. Bu birçok ekonomi için geçerli aslında. Türkiye, ekonomisini çeşitlendirdi, ihracatım geliştirdi  fakat pazar payını korumak, yeni pazarlara girmek için rekabet gücünü artırması, üçüncü ülkelerde diğer yatırımcılarla rekabet etmesi gerekiyor. Türk şirketleri Avrupa’da, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde, Ortadoğu’da büyük kazançlar sağladılar  fakat ı Asya’da yeterince mevcut değiller. Oysa Asya büyük bir bölge ve çok önemli büyüme fırsatları sunuyor. Türkiye için bir sonraki adım Asya pazarı olmalı.”   
 

“Geçtiğimiz sene haziran ayında gerçekleşen G-20 toplantısında Türkiye’nin 2011 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 8.5 olarak açıkladık” diyen Mark Lewis, “2012 yılı için büyüme tahminimiz yüzde 2-2.5 arasında. Ekonomide hafif bir inişe geçme bekliyoruz. Bu son derece normal. Türk ekonomisi çok büyüdü. Türkiye doğru yönde ilerliyor. Çok hızlı koştunuz, şimdi nefeslenme vakti. 2013 yılında ise yüzde 4 oranında büyüme öngörüyoruz” açıklamasındabulundu.   
 

Lewis şunları söyledi:   
  

“Yaşadığımız kriz, ülkeler arasındaki ekonomik ve finansal bağların daha iyi anlasılması, küresel finansal güvenlik ağının güçlendirilmesi ve küresel ekonomik meselelerle ilgili konularda gelişmekte olan ekonomilere karar alma süreçlerinde daha fazla söz hakkı tanınması gerekliliğini ön plana çıkardı. Kota ve oylama ‘sisteminin değişmesiile IMF yapısında gelişen ekonomilerin payı, Önemli ölçüde artacak: Türkiye de karar sürecinde cok daha büyük bir role sahip olacak. Gelişmekte olan ülkelerin karar sürecinde rollerinin artması, ekonomik koordinasyonun iyileşmesini sağlayacak. Yükselen pazarların rolü artıyor. Türkiye IMF’nin önemli bir oyuncusu. Llc kez daha fazla söz sahibi olacak ve kurumun politikalarında daha büyük bir role sahip olacak. Bu sayede yükselen ekonomilerin rolü ve sesi artacak. G20, G7′nin yerini.aldı., Ekonomik koordinasyon daha iyi olacak ve herkes daha iyi temsil edilecek. IMF’nin yapısı büyük ölçüde değişmeyecek ama genel anlamda IMF için daha iyi olacak bu değişim.”

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Turkish Yatırım: Kurtarıcı IMF

IMF ‘nin yardımıyla krizin atlatılacağına yönelik umutlar ve beklentilerden iyi gelen tarım dışı istihdam rakamları ile yönünü yukarı çeviren endeksler...

Kapat