Tofaş Fabrika – Endeks Üstünde Performans

Düşük vergi giderleri ve yüksek finansal gelir 4. çeyrek karı arttırdı 

Tofaş 4.çeyrekte yıllık %10 artış kaydederek 131 mn TL net kar elde etti. Bu rakam beklenenden düşük vergi giderleri ve yüksek finansal gelirler sayesinde tahminlerin (Ecz: 117.5 mn TL, Konsensus: 120 mn TL) üzerinde gerçekleşti. 4. çeyrek satış gelirleri ise bu dönemde yapılan bir muhasebe düzeltmesi nedeniyle 1,783 mn TL ile tahminlerin altında kaldı. Düzeltilmiş net satışlar kalemi yaklaşık 2.000 TL ile tahminlerimiz düzeyinde gerçekleşmiştir. İhracatta, dördüncü çeyrekte mevsimsellik ve yurtiçi satışlardaki artış nedeniyle üçüncü çeyreğe göre %31 artış kaydedildi. Ancak, 4.Ç VAFÖK marjı, %10.6 olan tahminimizin altında %9.8 olarak gerçekleşti.

2011 yılının tamamında, Tofaş yurtiçi piyasada 144,611 adet araç satışı (yıllık %8 artış) ve 180,698 adet araç ihracatı (yüksek baz etkisi nedeniyle yıllık 7% düşüş) yaptı. 2011‟de 767 mn TL VAFÖK (%10.5 VAFÖK marjı, yıllık %20 büyüme) ve 474 mn TL net kar (yıllık %23 büyüme) elde etti. Şirketin bu yıl 260 mn TL nakit temettü dağıtabileceğini (%6.9 temettü verimi) öngörüyoruz. Aralık sonu itibariyle şirketin net borç pozisyonu çalışma sermayesi ihtiyacının artması sebebiyle 462 mn euro‟ya ulaştı (2010 sonunda 319 mn euro seviyesindeydi).  Analist toplantısından başlıklar

• Yurtiçi piyasada toplam 750 bin adet satış (yıllık %13 düşüş); Tofaş %14.7 pazar payıyla 125 bin adet satış (%14 düşüş) (2011 pazar payı %15) öngörülüyor.
• Potansiyel Rusya ihracatı ve 40.000 adet yeni Doblo için Opel/Vauxhall kontratı da dahil olmak üzere ihracat hedefi 190 bin adet.
• İhracat hedefleri Fiat‟ın AB krizine bağlı olarak yaptığı revizyon ile uyum halinde; Tofaş yönetimi FIAT pazarlarından aldığı payı arttırmak hedefinde.
• Ocak ayındaki pazar payındaki gerileme (yıllık 400 baz puan düşüş) Tofaş‟ın yüksek fiyatlandırma politikasına bağlanabilir. Şirket ağırlıklı olarak fiyatlarda ayarlama yaparak pazar payındaki kaybını telafi etmeye çalışabilir,
• VAFÖK marjının %10 seviyesinde tutulması ve uzun dönemde %11‟in üzerine çıkılması hedefleniyor.
• 2012‟de vergi giderlerinin brüt karın %10‟unu aşmaması planlanıyor.
• 2012 yatırım harcamaları 160 mn euro civarında olabilir (2011 gerçekleşen 123 mn euro)

Yılbaşından bu yana yüksek fiyat performansı 

2012 yılı için sektörde 765 bin adet –şirketin hedefinden biraz daha yukarıda- satış adedi ve ihracatın da etkisiyle şirketin 2012 satışlarında yıllık %2 büyüme öngörmekteyiz. İhracatın toplam satışlar içindeki payı 2010„daki %53 seviyesinden %56‟ya ulaşmış olmasına paralel olarak, VAFÖK marjının %10.1‟e gerileyeceğini tahmin etmekteyiz.  Tahminlerden yüksek gelen yatırım harcamalarının devam edebileceği ve 2011 sonundaki net borç pozisyonunu gözönüne alarak, hedef fiyatı 8.74 TL‟ye (önceki: 8.9 TL) çekmekteyiz. Tofaş‟ın yerli otomobil üretimi projesi içerisindeki durumu ve potansiyel vergi teşviklerinin hisse performansını desteklemeye devam edebileceğini düşünüyor ve “Endeks Üstünde Performans” tavsiyemizi yineliyoruz.

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Ford Otosan – Endeks Üstünde Performans

4Ç net karı beklentiler paralelinde; VAFÖK beklenenden düşük  Ford Otosan 4. çeyrek net karı yıllık bazda %20 azalarak 156 mn...

Kapat