Ticaret Kanunu’nda 6 Büyük Sıkıntı Var

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 6 maddesinin ‘sıkıntı’ yaratacağını söyledi. Yalçıntaş, “İnternet sitesi zorunluluğu, ticari belgede kimlik bilgisi şartı ve dış denetçilerin olağanüstü yetkisi düzeltilmeli” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’da (TTK) gözden geçirilmesi gereken 6 önemli konu  bulunduğunu belirtti. Yalçıntaş, 55 yıldır uygulanan mevcut TTK’nın baştan aşağı değişmesinden memnuniyet duyduklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Yeni Ticaret Kanunu, şeffaflık, sınırlı sorumluluk, güvenilir bilgiye ulaşmak gibi ilkelerle yeniden donanıyor. Bundan son derece memnunuz. Ama gözden geçirilmesi gereken noktalar var. Bu hususlarla ilgili Bakanlığımızla görüş alışverişi içindeyiz.”

TTK’yı hazırlarken gösterdiği çabadan dolayı Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’ya teşekkür eden Yalçıntaş, birkaç konuda yapılacak düzenlemelerle birlikte, bütün kesimlerin memnun olacağı bir yasanın ortaya çıkacağını kaydetti. Yalçıntaş, iş alemi açısından olumsuz sonuçlara neden olabilecek, bu nedenle de düzeltilmesi gerektiğini düşündükleri önemli hususları 6 maddede topladı.

1- Bağımsız dış denetçiler olağanüstü yetkiye sahip
Yeni TTK’nın 397’nci maddesiyle, tüm sermaye şirketlerine bağımsız dış denetim getiriliyor. Dış denetimde şirket ölçeklerine göre sınıflandırma ve kademeli geçiş yapılmalı. Bu husus KOBİ’lerde önemli bir gider kalemi oluşturacak. Düşündürücü bir başka konu daha var. Bağımsız denetçilere olağanüstü yetkiler veriliyor. Denetçinin verdiği rapor olumsuz olur veya görüş vermekten kaçınırsa, yönetim kurulu derhal istifa etmek zorunda. Yeni yönetim kurulu da faaliyet raporlarını 6 ay içinde bağımsız denetçinin kabul edeceği şekilde düzenlemek zorunda.

2- Ortakların şirketten borç almasına limit konmalı
395’inci maddede şirket ile ortakları arasında borç doğuran işlemler yasaklanıyor. Bu düzenleme, KOBİ ölçeğindeki aile şirketleri ve tek ortaklı sermaye şirketleri için sorun getirebilir. Borçlanmada limit öngörülmeli. Borçlanma limitleri şirketlerin büyüklüklerine göre belirlenmeli. Öte yandan, aynı maddede TTK 64’üncü madde uyarınca defter tutma yükümlülüğüne uymayan, gerekli onayları almayan, belgelerin kopyasını saklamayan, defterleri usulüne uygun tutmayan (TTK 65.) şirket ortakları için de para cezası öngörülüyor. Cezalar yeniden düzenlenmeli ve ortak olmayan yetkilileri de kapsamalı.

3- Her belgede sermaye ve kimlik bilgisi olmamalı
39’uncu maddede, tacirin kullandığı her belgede, şirketin sermayesi ve yetkililerinin kimlik bilgilerinin açıkça gösterilmesi şartı getiriliyor. Burada belge kavramı açıklanmalı ve belge üzerinde gösterilmesi istenen bilgiler sınırlandırılmalı. Tacirin belgelerinde kullanması gereken bilgilerin hangi belgelerde yer alması gerektiği ikincil mevzuatta ayrıntısıyla düzenlenmeli.

4- Sicil müdürünün para cezası kesme yetkisi sorun yaratır
Yeni yasada bir başka eksiklik ise 33’üncü maddedeki sicil memurluklarına tanınan idari para cezası verme yetkisi. Bu düzenleme, odalar bünyesinde faaliyet gösteren sicil müdürlüklerini ilgilendiriyor. Bu nedenle 350 bin firmanın üye olduğu odamızı da etkileyecektir.
Maddenin 2’nci fıkrasında, sicil müdürüne, idari para cezasına hükmetme ve bu cezanın miktarını takdiri olarak belirleme yetkisi veriliyor. Sözgelimi, İTO’ya adres değişikliğini gereken sürede bildirmeyen üyeye, sicil memuru para cezası verebilecek. Bu uygulama sicil müdürlüğü ile mükellefi karşı karşıya getirecek. İşi yapan kişi ile cezayı veren kişinin aynı olması sakıncalı. Ceza verme yetkisi asliye ticaret mahkemelerinde kalmalı.

5- İnternet sitesinde ticari ve kişisel sırlar korunmalı
Şirketlere getirilen internet sitesi kurma zorunluluğu da sıkıntı yaratacak. Bu konuda getirilen hapis cezasında şirket ölçeklerine göre sınıflandırma yapılmalı ve yayınlanacak bilgiler, ticari ve kişisel sır kriterleri dikkate alınarak düzenlenmeli. Ayrıca ticari defterlerin dahi elektronik ortamda tutulabildiği düşünüldüğünde, internet sitesinde yayınlanan bilgilerin noter onaylı bir deftere basılması zorunluluğu da kaldırılmalı.

6- her dijital işlemin noter tasdiki külfet getirir
Tüm şirketler için internet sitesi kurma zorunluluğunu öngören TTK’nın 1524’üncü maddesinin 6’ncı fıkrasında, ‘Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri, 82’nci madde uyarınca saklanır’ deniliyor. Buna göre, şirketin internet sitesinde yer alacak bilgiler metin haline getirilip, şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylatılmak zorunda. Ardından da bir deftere sıra numarasıyla yazılacak ya da yapıştırılacak. Sitede yayımlanan bu bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, bu işlemler tekrarlanacak. Bu işlemin sermaye şirketlerine ek bir mali külfet getireceği ortada. Ticari hayattaki yüklerin kaldırılması stratejisi kapsamında, bu düzenleme yeniden değerlendirilmeli.

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Uğur Gürses: Uludağ’daki Sis

Uludağ Ekonomi Zirvesi nde Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak oturuma katıldı. Türkiye geleceği tartışamıyor; çünkü bugün ekonomide tıkanıklık yaratan...

Kapat