THY – Endeks Üstünde Performans; Güçlü VAFKÖK Sayesinde Net Kar

Güçlü operasyonel sonuçlar; net kar tahminler üstünde  

 
84 mn TL konsensus zarar tahmini ve bizim ılımlı 3mn TL net kar tahmininde bulunduğumuz THY 3Ç’de 77 mn TL net kar elde etti. Üçüncü çeyrekteki net kar, ilk yarıdaki 553 mn TL’lik zararı karşılayamamıştır ancak, operasyonel performans iyileşme yönünde oldukça ümit vericidir. Bizim acimizdan iyilesen operasyonel performans sürpriz olmamakla birlikte, net karın beklentilerin uzerinde gelmesinin nedeni, tahminlerden düşüş açıklanan kur farkı zararları olmuştur.  Şirket 3Ç’de bizim 756 mn TL tahminimizle paralel, konsensus rakamı olan 684 mn TL’nin üzerinde 753 mn TL VAFKÖK açıklamıştır. Bu yıl ilk kez, jet yakıtı fiyatlarındaki %41 yıllık artış rağmen VAFKÖK’de dolar bazında yıllık %6 büyüme gözlemledik. VAFKÖK marjı 3Ç’de %21.2’e ulaştı (3Ç2010’da %24.3, 2011 ilk yarısında ise %5 idi). Üçüncü çeyrek net satışları yıllık bazda %41 oranında büyüdü (dolar bazında yıllık %23 artış). Eylül ayı sonu itibariyle THY’nin 3.4 milyar dolar düzeltilmiş net borç pozisyonu bulunmaktadır.  

 
Gelirlerde iyileşme yok ancak maliyet kontrolü etkin  
  

Üçüncü çeyrekte şirketin “ücretli yolcu kilometre” (ÜYK) büyümesi yıllık %25 olarak gerçekleşmiş ve “arz edilen koltuk kilometre” (AKK)’deki %25.4 yıllık büyümeyi yakalamıştır. Yılsonuna kadar 178 uçağa ulaşmak hedefinde olan THY, Eylül sonunda filosunda 176 ucak bulundurmaktadır (2010’da 153 uçak). Hesaplamalarımızda uluslararası gelir (ya da ÜYK başına gelir) euro bazında yıllık %9 küçülmüştür. Yeni hat açılışları ve daha düşük kapasite kullanımı nedeniyle bu yıl zayıf seyreden bilet fiyat trendinin üçüncü çeyrekte de devam edeceğini öngörüyorduk dolayısıyla sonuçlar sürpriz olmadı. Yurtiçi bilet fiyatları ise büyümeye devam ederek TL bazda yıllık %7 artış kaydetti. Üçüncü çeyrekte, yakıt giderleri AKK başına dolar bazında yıllık %41 artış kaydetti (TL bazda yıllık %61). Aslında yakıt, amortisman ve kira giderlerinde AKK başına maliyetlerde yıllık %1.3 azalma kaydedilmiş olması oldukça ümit vericidir. Bu çeyrek için bizim tahminlerimizle karşılaştırdığımızda, şirketin bakım masrafları aşağı yönde sürpriz yapmıştır. Bakım ücretleri AKK başına dolar bazında yıllık %67 gerilemiştir. Ancak, AKK başına iniş ve yer hizmetleri ücretleri beklenenden daha yüksek olmuş ve dolar bazında yıllık %13 artış kaydetmiştir. İkinci büyük gider kalemi olan (jet yakıtından sonra) personel giderleri yıllık %15 gerilemiştir (dolar bazında ve AKK başına).  
  

2011 tahminlerimizi yukarı çektik. “Endeks Üstünde Performans” tavsiyemizi sürdürüyoruz  
  

Bir önceki tavsiye değişikliği raporumuzda THY için “Endeks Üstünde Performans” tavsiyesi vermiştik. Gerekçelerimiz; 1)- Kapasite artışında yavaşlama, 2)- Yeni açılan hatların karlılığa ulaşması ve Avrupa Havayolları’nın kendi kapasitelerini arttırmaması sayesinde yüksek kapasite kullanım oranı 3)- Maliyetleri tetikleyen jet yakıtı fiyatlarındaki artış olasılığının daha az olmasıdır. Üçüncü çeyrek sonuçları ışığında 2011 ve 2012 net satış, VAFÖK ve VAFKÖK rakamlarımızda önemli bir değişiklik yapmazken yılsonu net zarar tahminimizi biraz aşağı çekiyor ve 691 mn TL’den 600 mn TL’ye indiriyoruz. Kur farkı giderleriyle hesaplanmış net kar bu yıl için 173 mn TL olmaktadır. Hisse için %53 yükseliş potansiyeli öngörerek 3.7 TL hedef fiyat hesaplamaktayız.

EMDAŞ

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Suriye’nin Fişi Çekildi

Suriye ile gerilen ilişkiler iş dünyasının da iplerini kopardı. Yüz milyonlarca doları bulan yatırımlar durduruldu. Sınır ticaretinin de bitmesi bekleniyor...

Kapat