SON DAKİKA: Danıştay YGS’de Sınavı İptal Talebini Red Etti

Danıştay, 27 Mart 2011’de yapılan Yükseköğretim Geçiş Sınavı’nın (YGS) iptali istemiyle açılan davada, görevsizlik kararı vererek, dosyayı Ankara İdare Mahkemesine gönderdi. Danıştay 8. Dairesinin görevsizlik kararında, “söz konusu sınavın düzenleyici işlem niteliğinde
olmadığı” belirtildi.

“YGS’de şifreleme yapıldığı” iddiaları üzerine 27 Mart 2011’de yapılan YGS’nin iptali istemiyle Danıştay’a dava açılmıştı. Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi kararında, 2576 sayılı yasaya göre idare mahkemelerinin hangi davalara bakacağının öngörüldüğüne işaret edilerek, 4575 sayılı yasada da bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlerin, Danıştay’da görüleceğinin kurala bağlandığı ifade edildi.

2577 sayılı yasada ise göreve ilişkin kurallar saklı kalmak koşuluyla, bu yasada veya özel yasalarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması durumunda, yetkili idare mahkemesinin, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan mercinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olduğunun belirtildiği kararda, şunlar kaydedildi:

“Dosyanın İncelenmesinden, 27 Mart 2011 günü yapılan YGS’nin dava konusu edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, 2575 sayılı Yasanın 24/c maddesi kapsamında düzenleyici işlem niteliğinde olmayan dava konusu işleme ilişkin uyuşmazlığın görüm ve çözümü görevinin, işlemi tesis eden Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemelerine ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”

Daire bu gerekçelerle, oybirliğiyle davayı görev yönünden reddederek, dosyayı Ankara İdare Mahkemesine gönderdi. (VATAN)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ: SINAV İPTAL EDİLMELİ

Öte yandan, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü de yazılı açıklamayla, YGS uygulamasına ilişkin görüş bildirdi.
Açıklamada, her adaya bir kitapçık uygulamasının akademik açıdan kabulünün mümkün olmadığı belirtilerek, bu uygulamanın bazı adayların lehine, bazılarının da aleyhine sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

Şifre tartışmalarının çıktığı tarihte, ÖSYM’nin web sayfasında yer alan “YGS 2011”de kullanılan testler ve cevap anahtarlarının, söz konusu şifre çerçevesinde, bölüm öğretim üyeleri tarafından incelendiği kaydedilen açıklamada, inceleme sonucunda, özellikle Temel Matematik Testi’nde yer alan sorularda, soru kökünü ve seçenekleri hiç okumadan belirtilen şifre uygulanarak 40 sorudan 30′un üzerindeki soru için hemen doğru cevaba gidebildiğinin gözlendiği belirtildi.

Açıklamada, büyük bir psikolojik yük altında sınavlara hazırlanarak katılan öğrencilerin ve velilerin lehine olacak ve kuşkuları giderecek en uygun çözümün sınavın iptali ve bu yıla özgü olmak üzere birinci ve ikinci aşama sınavların birarada yapılması olduğu savunuldu. (Hürriyet)

Bazı lise öğrenci dernekleri ise Cuma günü derse girmeme kararı aldı.

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
LiderForex Forex Piyasaları Akşam Analizi

  Pazartesi 18:00   USD     FOMC üyesi Evans’ın Konuşması 18:30   EUR      BUBA Başkanı Weber’in Konuşması 19:15   USD     FOMC üyesi Yellen’in Konuşması...

Kapat