SODES Kapsamında 660 Proje Desteklendi

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında bu yıl bin 660 projenin desteklendiğini ve programa 200 milyon lira kaynak ayrıldığını söyledi.Yılmaz, Kalkınma Bakanlığı olarak 2008 yılında GAP Bölgesinde uygulamaya başladıkları, 2010 yılında da DAP Bölgesine yaygınlaştırdıkları SODES’in kapsamına, bu yıl 5 yeni pilot ili daha ilave ederek, il sayısını 30′a çıkardıklarını hatırlattı. 

 
Bu yıl Program kapsamında bin 660 projenin desteklendiğini ve SODES’e toplam 200 milyon lira kaynak ayrıldığını anlatan Yılmaz, “(Küçük Dokunuşlar, Gerçekleşen Hayaller) sloganıyla yola çıktığımız SODES, genişleyerek ve daha fazla insanın hayatına anlam katarak yoluna devam etmektedir” dedi.

 
SODES’te temel hedeflerinin; yoksulluk kültürünü önlemeye çalışmak, her bir insanı değer olarak kabul edip onlara kendilerini ifade edecekleri, becerilerini geliştirip yeteneklerini açığa çıkartacakları fırsatlar sunmak olduğunu dile getiren Yılmaz, bu kapsamda, sosyal içerme, istihdam, kültür, sanat ve spor alanlarındaki projelerin desteklendiğini söyledi.

  
SODES’i “kamu hizmetlerinin kılcal damarları” olarak nitelendiren Yılmaz, “Programın çıkış noktalarından biri yerel sahiplenmenin programın başarısını doğrudan etkilediği hususudur. Bu çerçevede, SODES’te sadece projelerin uygulanması sürecinde değil, aynı zamanda projelerin hazırlanması ve seçimi sürecinde de tamamen yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi esas olmuştur. SODES Programı, merkezde Kalkınma Bakanlığı, yerelde Valilikler, taşra teşkilatı ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülmektedir” diye konuştu.

 
“Kendi Sorunları İçin Kendi Yerel Çözümlerini Geliştiriyorlar”
  

Program ile toplumsal hayata katılımda güçlük çeken, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunlarla başa çıkmaya çalışan vatandaşların kendi özgün projelerinin desteklendiğine dikkat çeken Yılmaz, vatandaşların bu sayede kendi sorunları için kendi yerel çözümlerini geliştirme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

 
Bakan Yılmaz, SODES Projelerinin rutin kamu hizmetlerinden diğer bir farkının da vatandaşlara talep ettikleri hizmeti “kendi sokağında” ve “bütüncül bir şekilde” sunması olduğunu belirtti.

 
SODES’in GAP ve DAP bölgelerindeki bütün iller ve 2011 yılı itibarıyla Programa dahil olan Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerini kapsadığını kaydeden Yılmaz, SODES’e yeni dahil edilen bu iller için farklı uygulama modellerinin pilot olarak hayata geçirildiğini söyledi.

 
Program kapsamında 2008 yılında toplam 42 milyon lira tutarında 398 adet projenin, 2009 yılında 91,8 milyon lira tutarında 778 adet projenin, 2010 yılında ise 155 milyon lira tutarında bin 187 projenin desteklendiğini anlatan Yılmaz, SODES’e 2011 yılında ayrılan kaynağın ise 200 milyon lira olduğunu bildirdi.

 
Bu kaynağın 180 milyon lirasının GAP ve DAP Bölge illerinde bin 660 projenin desteklenmesi için tahsis edildiğini belirten Yılmaz, yeni uygulama modeli çerçevesinde ayrıca Adana-Mersin ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay pilot illerine 7,5′ar milyon lira ayrıldığını ifade etti.

 
Yılmaz, valiliklere de SODES kapsamında yürütülecek faaliyetlerin daha sağlıklı ve verimli yürüyebilmesi amacıyla 5 milyon lira tutarında kurumsal kapasite geliştirme ödeneği aktarıldığını bildirdi. Bakan Yılmaz, 2011 yılı sonu itibarıyla SODES’e ayrılan kaynak tutarının 490 milyon liraya ulaşacağını kaydetti.

 
STK’ların Payı Yüzde 33

  
Yılmaz, 2011 yılında STK’lara daha fazla öncelik verildiğini, bu kuruluşların 2011′de SODES bütçesi içindeki payının yüzde 33 olarak gerçekleştiğini, diğer bir ifadeyle her üç projeden birinin STK projesi olduğunu söyledi. Yılmaz bu yıl STK’lara ait toplam 60 milyon lira bütçeli 485 projenin finanse edileceğini dile getirdi.

 
SODES

 
SODES, istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlarla değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir program.

  
Program ile beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik olarak, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amaçlanıyor.

 
Program kapsamında Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Kilis, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Gümüşhane, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş’taki projeler destekleniyor.
 

Uygulanmakta olan projelere; evlerinden çıkma olanağı olmayan kadınlar için kendi sokaklarında kurulan, mesleki eğitim, kreş, aile rehberliği hizmetlerinin bütüncül olarak verildiği “Şanlıurfa Kadın Kültür Merkezleri Projesi”, gecekondu mahallelerde yaşayan çocuklar için SBS gibi merkezi sınavlarda fırsat eşitliği sağlayan “Gaziantep Sokaktan Okula Okuldan Hayata Projesi” ve spor eğitimi verilmesi yoluyla çocukların sağlıklı bir hayat sürdürmelerinin sağlanması, onların zararlı oluşum ve alışkanlıklardan uzak tutulmasını amaçlayan “Diyarbakır Spor Okulları Projesi” örnek olarak verilebiliyor.

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Nükleere Karşı Çıkanlar Elektrik Kullanmasın

Brüksel’de Türkiye Avrupa Birliği Binasında basın toplantısı düzenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Bugün Brüksel’de düzenlenen toplantıya katıldık....

Kapat