Şirket Haberleri

GNTRA
Profreıght Taşımacılık Hizmetleri A.Ş’nin 2.338.750 adet hissenin nominal değeri olan 2.338.750-TL’ndan aşağı olmamak üzere, SPK mevzuatı uyarınca yaptırılacak değerleme sonucunda tesbit edilecek değerden,
Mehmet Haldun Gedizşener’e SPK Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin tebliğindeki prosedür dikkate alınarak  devir edilmesine ilişkin işlemlere başlanmasına karar vermiştir.

 

CCOLA
işlemin kapanışında ödenecek 133.750.000 USD satış fiyatı karşılığında, Al Waha’nın %85 hissesine sahip olacaktır. Söz konusu satın alma tutarı, WahaBev’de yapılacak sermaye artırımına CCİ ve ER’nin pay oranları doğrultusunda katılımıyla karşılanacaktır. İşlemin sonuçlandırılması anlaşmadaki şartların yerine getirilmesine ve ilgili mercilerden gerekli tüm izin ve onayların alınmasına bağlı olup işlemin tamamlanmasını takiben CCİ’nin Al Waha’daki dolaylı payı yaklaşık %65 olacaktır.
 

EMKEL
Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 33.000.000.-TL’den 9.900.000.-TL’ye azaltılmasına ve eş zamanlı olarak çıkarılmış sermayemizin 9.900.000.-TL nakden karşılanmak suretiyle 19.800.000.-TL’na artırılması nedeniyle ihraç edilecek 9.900.000.-TL nominal değerli payların halka arzına karar verilmiştir.

 
ADEL
2 Şubat 2012 tarihinde, Şirketimizin Esentepe mahallesi, Anadolu Caddesi, Kartal, İstanbul adresindeki üretim tesisinde küçük çaplı bir yangın çıkmış, yapılan müdahaleler ile yayılmadan söndürülmüştür. İş güvenliğini sağlamak amacıyla, üretim faaliyetlerine 6 Şubat 2012 Pazartesi gününe kadar ara verilmiştir.

 

CEMAS
Bağlı ortaklığımız  Niğbaş Niğde Beton  Sanayi ve Ticaret   A.Ş’nin ( “Şirket”) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na yaptığı  halka arz başvurusu çerçevesinde, Şirket’in paylarının Kurul kaydına alınma talebi Kurul’un 02/02/2012 tarihli toplantısında onaylanmıştır.
 

METRO
Bağlı ortaklıklarımızndan Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin İzmir İli Karşıyaka İlçesi, Sancaklı Köyü Altıntepe Mevkiinde bulunan Altın Madeni ile ilgili olarak İzmir İl Özel İdaresince 05.01.2011 tarihinde verilen Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatımızın iptali talebiyle İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2011/1199 E. numaralı dosyasından verilen Yürütmenin Durdurulması hakkındaki karara karşı yapılan itirazın, İzmir Bölge İdare Mahkemesinin 2011/1875 E. sayılı kararıyla reddedilmiş olduğuna ilişkin karar şirketimize tebliğ olunmuştur.
  
 
BİLANÇOLAR
-AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş.  13.182.693
 
 
BASIN HABERLERİ
İnşaat sektöründe büyüme sürüyor
İnşaat sektörü geçen yıl 3. çeyrekte yüzde 10,6 büyüdü. Geçen yılın 3. çeyreğinde inşaat sektörünün büyüklüğü 15 milyar lirayı aştı.
 
  
 
A.Cihan Peköz
Yatırım Uzmanı
alpek@deltamenkul.com.tr
0.212 310 08 35

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Bazı ekonomistler hâlâ umutsuz

İlerlemelere rağmen bazı ekonomistler yılın ikinci yarısında resesyonun kaçınılmaz olduğunu düşünüyor

Kapat