Şirket Haberleri

AKBNK
Bankamızın %20 oranında dolaylı ortağı olan Citigroup tarafından NewYork Borsası’na yapılan açıklamada Citigroup’un Akbank’taki hisselerinin bir bölümünü satmayı planladığı duyurulmuştur.Citigroup’un kararı Basel III uygulaması ile ilgilidir. Bankaların sermaye yeterlilik oranlarını düzenleyen Basel III uygulamasının devreye girmesiyle,%10′un üzerinde pay sahibi olunan ve kontrol edilmeyen iştiraklere yapılan yatırımlar ana sermaye rasyosu (Core Tier I) hesaplamasında indirime tabi tutulacaktır.Citigroup  söz konusu Basel III uygulamasına hazırlık amacıyla Bankamızdaki hisse oranını düşürme kararı almıştır. Citigroup’un Bankamızdaki hisse oranını düşürme kararı tamamen Basel III ile bağlantılı ve Citigroup’u ilgilendiren  teknik sebeplerden kaynaklanmaktadır.Bankamız ortaklık yapısında bahsi geçen nedenle meydana gelebilecek değişikliğin  Bankamız mali gücü ve yönetimi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur ve Bankamızın karlı bir şekilde büyüme stratejilerinde herhangi bir değişikliğe neden olmayacaktır.

MATAS
Şirketimiz ortaklarından Ahmet Kavak, Fulya Kavak, Hüsnü Nihat Tabanlı, Gülnur Tabanlı, Can Kurt Tabanlı, Ali Haslet Dizdar, İpek Nükhet Dizdar ve Zeynep Dizdar Sönmez şirketimizde sahip oldukları, şirketimizin 8.000.000- TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %46,88′ini  temsil eden A ve B Grubu 3.750.000 adet paylarının tamamını beher hisse başına (imtiyaz farkı gözetmeksizin) 2.50 TL bedelden VBG HOLDİNG A.Ş.’ye sattıklarını; satışa konu hisselerin devrinin İMKB Toptan Satışlar Pazarı’nda gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişlerdir.

DOBUR
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 2.016.174,28
Brüt (TL) : 0,103081
Net (TL)  : 0,087619
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : “Belli Değil”

ALYAG
Bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.’nin sermayesinin % 87′sine sahip olduğu “Meltem Enerji Elektrik Üretim A.Ş.” nin hisselerinin tamamının toplam 3.350.000.-EURO bedel ile satın almak istemesiyle ilgili “S.İ.S. Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş.” tarafından verilen teklif yazısı ekte sunulmaktadır.

DEVA
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara ve Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan Deva Holding A.Ş.’nin bireysel mali tablolarına göre 01.01.2011 – 31.12.2011 faaliyet dönemi zarar ile sonuçlandığından kar dağıtımının mümkün olmadığı hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KARKM
Şirket Merkezimiz olarak kullanılan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi 28.055 ada 4 parselde bulunan Gayrımenkulün Area Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından bulunan değerin %1′i iskontolu olarak 1.983.000.- TL bedelle her türlü devir masrafları Şirketimize ait olmak üzere bedeli devir tarihinde nakden ve peşin ödenmek suretiyle satın alınmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir. Devir işlemlerinin 02.04.2012 tarihinde tamamlanması beklenilmektedir.

CEYLN
Şirketimizin borçlusu olduğu T. İş Bankası ile 11.10.2011 tarihinde imzaladığı protokol kapsamında 1.761.500 TL’lık taksit ödemesinin vadesi, banka ile sağlanan mutabakat neticesinde 30 gün süre uzatma opsiyonunu kullanarak uzatılmıştır.

AKFEN
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Akfen Enerji Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi (Akfen Enerji) ‘ ne Mersin İlinde, 450 MWe kurulu güce, yıllık 3,5 milyar kW saat üretim kapasitesine sahip, doğalgaza dayalı elektrik üretim santrali (Mersin Kombine Doğalgaz Santrali) başvurusuna istinaden 08.03.2012 tarihli ve EÜ/3721-11/2275 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Kararı ile elektrik üretim faaliyeti göstermek üzere 49 yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. Sözkonusu lisans ve yasal mevzuat çerçevesinde, 23 Mart 2012 tarihinde, Mersin Kombine Doğalgaz Santrali’ nin kurulu gücünün 570 MWe’ ye yükseltilmesi için Akfen Enerji tarafından EPDK’ ya tadil başvurusunda bulunulmuştur.

EGSER
Şirketimizin  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na yaptığı başvuru neticelenmiş olup, EPDK’nın  22/03/2012 tarih ve 3742 sayılı kararı ile  31/03/2012 tarihinden
itibaren 49 yıl süreyle,4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca  “Otoprodüktör  Lisansı” bugün (23/03/2012) alınmıştır.

SISE
Şirketimizin 2.000.000.000 TL. kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin; Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret AŞ’ nin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde kısmi bölünmesi suretiyle aktifinde yer alan bazı gayrimenkullerin devralınması neticesinde, devralınan varlıklar karşılığında 1.300.000.000 TL.’ den 1.353.195.417 TL.’ ye artırılması nedeniyle ihraç edilcek ve Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret AŞ’ ne verilecek 53.195.417 TL. nominal değerli payların Sermaye Piyasası Kurulu’ nun kaydına alınması ve sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin işlemler tamamlanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’ nca 22 Mart 2012 tarihinde tescil edilmiştir.

GLRYH
Şirketimiz iştiraki GLRYH İlaç, Bilişim, İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi ile, İnci hayvancılık Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi ortaklarından Büşra TANRIVERDİ ile yapılan 12.12.2011 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi ile, şirket üzerinde yapılacak değerlendirme çalışmaları neticesinde, şirketin Büşra TANRIVERDİ ‘ye ait % 50 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı kamuya açıklanmış olup,Şirketimizce yapılan değerlendirme neticesinde yapılacak yatırımda beklenen verimin gerçekleşmeyeceği anlaşılmış olduğundan söz konusu hisse devir sözleşmesi Tarafların mutabakatı ile fesh edilimiştir.

AKCNS
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 88.716.571,43
Brüt (TL) : 0,463400
Net (TL)  : 0,393890
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 26.04.2012

ADANA-ADNAC-CIMSA
“Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.03.2012 tarihli toplantısında; Şirketimizin 12.880.920,60 TL. nominal değerli % 9,54 oranında ortak bulunduğu ve hisse senetleri İ.M.K.B.’de işlem gören iştiraki Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin 2 yıl içinde İ.M.K.B.’de satılmasına ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar vermiştir.”

VAKFN
JCR Eurasia Rating tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şirketimiz uzun vadeli ulusal notu ‘A (Trk)’ yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirilmiştir.

CEMTS
Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 5.048.784,00
Brüt (TL) : 0,050000
Net (TL)  : 0,042500
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 31.05.2012
BİLANÇOLAR

-DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.  2.927.029
-DEVA HOLDİNG A.Ş.  -15.638.653
-CEYLAN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  3.161.483
-AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 97.049.000

 

BASIN HABERLERİ
Akfenhes Almanlara satılıyor
Akfen Holding, enerji şirketi Akfenhes’i Almanya merkezli bir fona satmak için masaya oturdu.

Akbank-Citi ortaklığında şok gelişme
Citigroup tarafından NewYork Borsası’na yapılan açıklamada, Citigroup’un Akbank’taki hisselerinin bir bölümünü satmayı planladığı duyuruldu.Akbank’tan yapılan açıklama şöyle:Bankamızın %20 oranında ortağı olan Citigroup tarafından NewYork Borsası’na yapılan açıklamada, Citigroup’un Akbank’taki hisselerinin bir bölümünü satmayı planladığı duyurulmuştur. Citigroup’un bu satış planı tüm dünyada geçerli olacak Basel III uygulamasına hazırlık ile ilgili sermaye planlaması kapsamındadır.
 
Beşiktaş’ın yeni başkanı Fikret Orman
Beşiktaş Kulübü’nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda açılan 24 sandık sonucunda 4 bin 25 oy alan Fikret Orman, kulübün 33. başkanı seçildi.

 

A.Cihan Peköz
Yatırım Uzmanı
alpek@deltamenkul.com.tr
0.212 310 08 35

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
HSBC: Çember Misali…

Global piyasalarda gectigimizhaftanin son islem gununde negatif egilimli karisik bir seyir yasanmisgorunuyor.   Piyasalarda bozulan riskalgilamalarinda beklentilerin altinda kalan uretim...

Kapat