Şirket Haberleri

KCHOL
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 306,000,000,00
Brüt (TL) : 0,126701
Net (TL)  : 0,110414
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 20.04.2012

EMKEL
Şirketimizin aşağıda detaylarını belirtiği projeler kapsamında TÜBİTAK- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığına başvurularını yapmış olup projeler için ön değerlendirme süreci başlatılmıştır.3120181 No.lu proje için iş süresi 24 ay olup toplam proje tutarı 1.158.756,47.-TL, 3120180 No.lu proje için iş süresi 18 ay olup toplam proje tutarı 701.037,78.-TL, 3120179 No.lu proje için iş süresi 24 ay olup toplam proje tutarı 1.431.168,72.-TL, 3120178 No.lu proje için iş süresi 18 ay olup toplam proje tutarı 1.517.938,77.-TL’dir.Toplam dört proje kapsamında 4.808.901,74.-TL’lık Ar-Ge projesi için TÜBİTAK TEYDEB’in 1501- Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvurulmuştur.

OYAYO
Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Kararları gereğince, şirketin Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun XI/29 tebliğine göre ayrı ayrı hazırlanan 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal  tablo sonuçlarından,  Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış bilanço ve kar/zarar hesabına göre 2.455.942,41-TL, SPK’nın XI/29 tebliğine göre hazırlanmış bilanço ve kar/zarar hesabına göre 2.478.466,-TL net dönem zararı  oluştuğundan kar dağıtımı yapılmaması ve  zararın “Geçmiş Yıllar Zararları” hesabına aktarılması hususunun  Olağan  Genel Kurul’a teklif olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

NUHCM
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 48.068.352,00
Brüt (TL) : 0,320000
Net (TL)  : 0,272000
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 28.05.2012

DESPC
Şirketimiz Emtec Middle East FZE ile veri depolama (USB Bellek, SD Kart, HD Medya Oynatıcı vb)  ve bilgisayar aksesuarı ürünlerini Türkiye genelinde dağıtmak üzere distribütörlük anlaşması imzaladı.

EGPRO
Yapılan değerlendirmeler sonunda, Şirketimizin Hindistan Yeni Delhi’de bir şubesinin kurulmasına ve bunun için gerekli işlemleri yürütmek üzere Şirketimizin genel müdürlüğünün yetkili kılınmasına oyçokluğuyla ile karar verilmiştir.

FENIS
Mali    tablolarda  yer alan  4.405.732,04 TL  tutarındaki  net dönem  karından  271.524,01 TL  tutarındaki    birinci  tertip   yasal   yedek   akçenin   tenzil   edilmesi,  arta   kalan 4.134.208,03 TL   net  dağıtılabilir  dönem karının Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : IV, No : 27 Sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre ve Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda benimsemiş olduğu kar dağıtım politikası çerçevesinde tamamının ortaklara birinci temettü olarak tefrik edilmesine,4.134.208,03 TL tutarındaki birinci temettüün çıkarılmış (ödenmiş) sermayeye eklenmek suretiyle ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına,Karar verilmiştir.

ITTFH
İttifak Holding A.Ş.’nin % 100 oranında dolaylı bağlı ortaklığı olan Selva Gıda San.A.Ş.’nin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kurmuş olduğu kojenerasyon sistemi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Geçici Kabulü yapılmış olup,otoprodüktör lisansı ile üretime başlamıştır.

ASELS
Ürdün’de, %51′i KADDB Investment Group (KIG) ve %49′u ASELSAN A.Ş.’ye ait olmak üzere bir ortak girişim şirketi kurulmasına yönelik olarak 15.03.2012 tarihinde bir anlaşma imzalanmıştır. Şirketin kuruluş ve tescil işlemlerinin 2012 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir.

ARMDA
Şirketimiz, kritik güç ve soğutma sistemlerinde dünya lideri APC by Schneider Electric ile distribütörlük anlaşması yapmak üzere görüşmelere başlamıştır.

 

BİLANÇOLAR

-ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 849.646.000
-PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.  -10.440.099
-RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. 505.799.000
-T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.  631.505.111

 

BASIN HABERLERİ

Şişecam’ın kârı yüzde 53′lik artış ile 741 milyon TL’ye ulaştı
Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman, net karın bir önceki yılın net karına göre yüzde 53 oranında artış göstererek 741 milyon TL’ye ulaştığını belirtti.

Volkswagen Türkiye ‘Dünyanın En İyi Distribütörü’ oldu
Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde faaliyet gösteren Volkswagen (VW) Türkiye, dünyanın en iyi distribütörü seçildi.

Ülker’e kral ortak
Sultan Bolkiah, Ülker’in Marsa şirketine ortak olurken Ülker de Brunei’de 30 milyon dolar sermayeli bir firma kurdu.

Global, Azimut’la işbirliği yaptı
Türkiye’nin lider yatırım şirketi Global Yatırım Holding (GYH), 16 milyar Euro’luk portföy büyüklüğü, yaklaşık 150 bin müşterisi, 1500 çalışanı ile İtalya’nın en büyük bağımsız varlık yönetim şirketi olan Azimut Holding ile güçlerini birleştirdi.

 

 

A.Cihan Peköz
Yatırım Uzmanı
alpek@deltamenkul.com.tr
0.212 310 08 35

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
YF Menkul: Yükselişin Gücü

VOB-30 Endeks Kontratı: 75.775 (60-dk) Dün güne alıcılı başlayan endeks 30 sözleşmesi, 76.500 seviyesine kadar yükselmesine rağmen, günün son saatlerinde...

Kapat