Şirket Haberleri

DOHOL

Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Asya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi A.Ş. (FULL Grubunu temsilen) arasında, FULL Grubu’na

ait akaryakıt şirketlerinin ve/veya varlıklarının tamamının veya bir kısmının satın alınması veya söz konusu şirketlerde kontrol payına sahip olunacak şekilde iştirak edilmesi ve/veya işbirliği olanaklarının araştırılması konularında çalışmalar yapmak üzere 04.03.2012 tarihine kadar geçerli olacak bir “münhasırlık” anlaşması imzalandığı, daha önce 16.01.2012 tarihinde kamuya açıklanmıştı. Konuya ilişkin çalışmalar halen devam etmekte olup, kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek bir durum olduğu takdirde, ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.

 
SELGD

Şirketimiz Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.’nin (A) Grubu imtiyazlı pay sahibi ortakları Eliya ALHARAL (İsrael oğlu), Vittorio FRANCO ve Suzi ALHARAL sahip

oldukları Istanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeyen kendilerine ait (A) Grubu imtiyazlı paylarının satışına yönelik olarak ;VBG HOLDING A.Ş.’nin Yönetim Kurulunun almış olduğu karara ilişkin olarak bugün (05 Mart 2012 günü) VBG HOLDING A.Ş. ‘nin alımdan vazgeçtiğini tarafımıza bildirmişlerdir.

 

 
ATAC

Akasya Elektrik Üretim Limited Şirketi’ni  borç ve  mükellefiyetlerinin olmaması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun   hisse devrine onay vermesi koşuluyla  satın

alma sürecimizde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı alınmıştır.

 
AKALT

Zonguldak ili ,Alaplı ilçesi,Aşağı Doğancılar Köyü mevkiinde kain ve tapu sicilinin 8-9-11-12 pafta 118 ada 33 parseli,12 pafta 118 ada 49 parseli ile 8-9 pafta 118 ada 49 parselinde kayıtlı 3 adet toplam 141.572,42 m2  açık alana ve 38.804,46 m2  kapalı alana haiz gayrımenkulümüzün 8.337.000,- Amerikan Doları (KDV Hariç) bedel ile ve yine  tesiste mevcut makine ve teçhizatın da 4.163.000,- Amerikan Doları (KDV Hariç) bedel ile ve satış bedellerinin ise 30.09.2012 tarihinden başlamak ve 31.08.2013 tarihinde bitmek üzere 12 eşit taksitte ödenmesi kayıt ve şartı ile Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.’ne satılmasına karar verilmiştir.Satıştan doğacak Katma Değer Vergisi ise 25.04.2012 tarihinde nakten tahsil edilecektir.

 
YGYO

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Çanta- Fatih Mahallesi, Bosna Çiftliği Mevkiinde kain tapuda 281 ada, 1ve 2  nolu parsel numaralı 80.000m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde hasılat paylaşımı proje geliştirmek üzere Arsa Sahipleri ile anlaşmaya varılmıştır.  Anlaşma çerçevesinde geliştirilecek projenin satış gelirlerinden, KDV  düşülerek tespit edilecek olan net satış hasılatının % 40′i Arsa Sahiplerine  ait olacaktır

 
VKGYO
Sermaye Piyasası mevzuatı, şirket kar dağıtım politikası ve şirket ana sözleşmesi gereği, kardan yapılacak dağıtım oranı tespitinde ödenmiş sermaye tutarında yapılması

planlanan artış tutarı dikkate alınarak ödenmiş sermayenin %5 i oranına tekabül eden safi karın 5.000.000,00 TL’lik kısmının bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınmasına ve bu  hususların Genel Kurul’un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 
KARKM

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) :1.491.083,45

Brüt (TL)
:0,198811

Net (TL)
:0,168989

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi :09.03.2012

 
ISGSY

Şirketimizin Ortopro’daki %32,5 seviyesindeki pay oranının değişmemesi koşulu ile Ortopro’nun mevcut pay sahiplerinin yeni pay almaya dair rüçhan haklarının  kısıtlanarak yapacağı sermaye artırımına Sn. Erol Frik’in 4.500.000 ABD Doları ile iştirak ederek Şirket’te %20 oranında pay sahibi olması kararlaştırılmıştı. İşbu işlem Rekabet Kurumu tarafından 2 Mart 2012 tarih ve 12-09/286-87 sayılı toplantıda onaylanmış ve 5 Mart 2012 tarihinde Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanmıştır. Anlaşma dahilinde diğer ön şartların yerine getirilmesi ile birlikte sözkonusu işlem 5 Mart 2012 tarihinde tamamlanmıştır. 

 
KONYA

Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) :70.664.880,00

Brüt (TL)
:14,500000

Net (TL)
:12,325000

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi :30 MAYIS 2012

   
FENER

100 milyon TL nominal tutarlı tahvil halka arzımızın satış listesi kesinleşmiş olup Yıllık Ek Getiri Oranı %3,5 olarak belirlenmiştir.Buna göre ilk kupon ödeme dönemine ilişkin Tahvil Dönemsel Kupon Faiz Oranı %3,11, ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise %13,07′dir.

 

BİLANÇOLAR
-DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. -71.002.940

-BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 29.860.963

-FİNANSBANK A.Ş.(Konsolide Olmayan) 848.112.000

-FİNANSBANK A.Ş.(Konsolide) 883.731.000

-BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. -1.017.816

-İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -214.843

  
ŞİRKET HABERLERİ

 
Zorlu: Bankacalık sektörüne girmeyeceğiz

Bankacılık sektörüne girmeyeceklerini ifade eden Zorlu, enerjide büyümeye devam ettiklerini söyledi. Zorlu konuyla ilgili olarak, “Gayrimenkulde büyük yatırımlarımız var. Şimdiye kadar 2 milyar dolar üzerinde yatırım yaptık. Türkiye’de nikele yatırım yapacağız. 2016 hedefimiz 500 milyon dolar” açıklamasında bulundu

 
Ziraat’in Karı 2,1 Milyar Lira

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, bankanın 2011 yıl sonu itibarıyla finansal büyüklükleri ve stratejilerine ilişkin yazılı açıklamasında, Ziraat Bankasının net karının 2 milyar 101 milyon lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

 

Fener rağbet gördü!

Tahvil ihracını gerçekleştiren Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamasına göre, halka arz edilen 50 milyon lira nominal, 2 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ihracı için 101 milyon 220 bin lira talep toplandı.

 
Türk Telekom, dünya futbol devi Manchester United ile işbirliğine gidiyor

Türk Telekom ile Manchester United Futbol Kulübü arasındaki işbirliği kapsamında kulübün mobil hakları, online oyun hakları, sosyal medya projeleri, spor okullarına yönelik hakları ile çeşitli pazarlama ve ağırlama haklarının kullanımı üç yıllığına Türk Telekom’a verildi.
 

A.Cihan Peköz
Yatırım Uzmanı
alpek@deltamenkul.com.tr
0.212 310 08 35

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Nuri Sevgen: Persler Yine Sahnede

Yunanistan’ın yarın yapmaya başlayacağı beklenen borç takasına ilginin zayıf kalacağına dair beklentiler ve Çin’in 2012 büyüme hedefini %8’den 7,5’e düşürmesi...

Kapat