Şimşek: Şimdi Sıra İkincilerde

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,   elektrik dağıtım özelleştirmelerinde şimdi sıranın ikincilerde olduğunu belirtti   ve ”bu işe büyük önem veriyoruz. Bu süreci de hızlı bir şekilde sonuçlandırmak   istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekiyorsa da ihale sürecini yeniden başlatacağız’‘ dedi.
  

Maliye Bakanı, elektrik dağıtım özelleştirmeleriyle ilgili bir soru üzerine de, dağıtım özelleştirmelerinde geri adımın söz konusu olmadığını söyledi. İhalelerde ilk sırada yer alan firmaların kendilerine verilen ek süre içinde de taahhütlerini yerine getiremediğine işaret eden Bakan Şimşek, bu firmaların teminatlarının yandığını ve gelir kaydedildiğini hatırlattı. Bu gelişmenin ardından ihalede ikinci en yüksek teklifi veren firmalar için bir imkan doğduğunu belirten Maliye Bakanı, şöyle konuştu:
  

”Şimdi sıra ikincilerde. Onların ne yapacağını bekliyoruz. İkinciler de   yükümlülüklerine yerine getiremezse bu defa elektrik dağıtım şirketlerini üçüncü   sırada bulunan firmalara, ortaklıklara teklif edeceğiz. Hükümet olarak özellikle   elektrik dağıtım özelleştirmelerine, bu işe büyük önem veriyoruz. Enerji   özelleştirmelerini yapısal bir reform olarak görüyoruz. Bu yapısal reformda da   kararlıyız. Bu süreci de hızlı bir şekilde sonuçlandırmak istiyoruz. Bunun için   de ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekiyorsa da yeniden ihale sürecini başlatacağız.   Enerji dağıtım özelleştirmelerinde geri adım yok. Strateji değişikliği de kesinlikle söz konusu değil.” 
 

Bakan Şimşek, Başkent Doğalgazda yeni ihale sürecinin başladığını da   ifade etti ve bu ihalenin de hızla tamamlanacağını belirtti. Şimşek, ”Piyasa   şartlarını göz önüne alarak özelleştirmeler için ne gerekiyorsa yapacağız” açıklamasında bulundu.
 

-VERGİ DENETİMİNDE TEK ÇATI-
 

Maliye Bakanı, özellikle bakanlıktaki merkezi denetim birimlerinin   tepkisine yol açan vergi denetim birimlerinin tek çatı altına alınması   düzenlemesi için de, ”Önemli bir yapısal reform” değerlendirmesini yaptı.
 

Maliye Bakanlığı bünyesindeki vergi denetim birimlerinin birleştirilmesi   ihtiyacı ve talebinin uzun yıllar siyaset gündeminde yer aldığını, ancak bugüne   kadar gerçekleştirilemediğini dile getiren Şimşek, yeni düzenlemenin ardında   kararlı bir siyasi irade bulunduğunu vurguladı.
 

Yeni yapılanmaya kadar birden fazla birimin vergi denetimi alanında   faaliyet gösterdiğini kaydeden Maliye Bakanı, şöyle devam etti: ‘Biz, önce 6009 sayılı Kanunla, vergi incelemelerinin planlanması,   yürütülmesi ve mükellef haklarının güvence altına alınmasına dönük önemli   düzenlemelere gittik. Hukuki çerçeveyi ortaya koyduk, güvenirliği sağladık. Bir   yerde vergi denetiminde çağ atladık. Tek çatıyla vergi denetimindeki çok başlılık   ve dağınıklığı ortadan kaldırdık. Son düzenleme, bunları tamamlayıcı bir özellik   arz etmektedir. Son Kanun Hükmünde Kararname ile vergi denetim birimlerini de tek   çatı altına aldık. Böylece, vergi denetim reformunu tamamladık.
  

Yeni yapı ile Maliye Bakanlığı bünyesinde çok güçlü bir vergi denetim   birimi oluşturuldu. Denetim elemanları güçlü bir kurumsal kimliğe kavuşturuldu. Uzmanlaşma ön plana çıkarıldı ve vergi denetiminde risk analizine dayalı, objektif ve amaca odaklanmış bir örgütlenmeye gidildi. Vergi denetim birimlerinin tek çatı altında toplanmasıyla da daha etkin bir denetim yapılabilecek. Bu şekilde vergi kayıp ve kaçağının yanı sıra kayıt dışı ekonomiyle de daha etkin mücadele mümkün olacak. Diğer yandan vergi denetiminin kalitesi ve verimliliği de   artacak.”
 

Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye dönük Eylem Planının   güncellendiğine de işaret ederek, yeni dönemde bu mücadele daha da ağırlık   vereceklerini söyledi.
 

Kayıt dışılıkla mücadelenin sadece Maliye Bakanlığının çabalarıyla   sınırlı olmadığını belirten Şimşek, ”Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri azaltmak   için bir çok kurumun ve kesimin işbirliği gerekiyor, eşgüdüm gerekiyor. Eylem   Planındaki güncelleme de bu mantık çerçevesinde hazırlandı” açıklamasında   bulundu.
 

-2012′DEKİ TEMEL FELSEFE-

 
Maliye Bakanı Şimşek, 2012′de temel felsefelerinin ”kamu borç stoku ile   bütçe açığının milli gelire oranının azaltılması” olacağını da söyledi. Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planın güncellenmesi   çalışmalarının henüz başında olduklarını kaydeden Şimşek, ”Orta Vadeli Program   ve Mali Planı da bu ilke ışığında ele alıyoruz” dedi. 
 

Şimşek, yabancı sermaye yatırımlarıyla ilgili bir soru üzerine de,   Türkiye’nin yeni dönemde de yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olacağını   ifade etti. Maliye Bakanı, bu konuda da şu değerlendirmeyi yaptı:

 

”Şu an ortalık toz duman olduğu için makro ekonomik temelleri zayıf olan   ülkeler ile makro ekonomik temelleri güçlü olan ülkeler arasında bir ayrım   yapılmıyor. Geçtiğimiz 1-2 haftada bunu gördük. Ancak, başlangıçtaki panik havası   geçtikten sonra Türkiye gibi ülkelerin durumu çok daha iyi ortaya çıkacak. Panik   havasının atlatılmasının ardından yatırımcılar makro ekonomik temelleri sağlam   olan ve büyük gelecek vadeden ülkeleri tercih edecek. 2008 ve 2009 yıllarında da   bunu yaşadık. Aynı şey bu dönemde de ortaya çıkacak. Türkiye, yatırımcılar için   cazibe merkezi olacak.”   

AA

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
SOROS:Euro krizini çözecek üç faktör

George Soros, Financial Times´ta yayınlanan yazısında euro krizi için kapsamlı bir çözümün üç temel faktörden oluşması gerektiğini bildirdi: bankacılık sisteminin...

Kapat