Serkan Gönençler: Dış Ticaret Açığı 2 Sene Sonra Geriledi

Kasım ayında dış ticaret açığı 7,9 milyar $’lık piyasa beklentisinin altında 7,5 milyar $ seviyesinde gerçekleşti. İhracat 11,1 milyar $ ile beklentilerin hafif üzerinde, ithalat ise 18,6 milyar $ ile beklentilerin altında kaldı. Kasım 2009’dan itibaren aralıksız yükselen 12 aylık birikimi dış ticaret açığı ise az da olsa düşerek 106,6 milyar $’dan 106,4 milyar $’a geriledi.   
 

 
  

TÜİK’in mevsimsellikten arındırılmış dış ticaret rakamları ise ihracatta %1,6’lık artışa, ithalatta ise %0,7’lik düşüşe işaret ediyor. Böylece Eylül ayında 10,0 milyar $’ı aşan mevsimsel düzeltilmiş dış ticaret açığı Ekim’de 8,6 milyar $’a geriledikten sonra, Kasım’da da 8,3 milyar $’a geriledi. Ancak açığın Ağustos ayındaki 7,0 milyar $’ın da üzerinde olduğu görülüyor. 
  

Sermaye ve yatırım malları ithalatında geçen ay başlayan yavaşlamanın da iyice belirgin hale geldiği görülüyor. Yıllık bazda sermaye malı ithalatı %8, tüketim malı ithalatı da %6 geriledi. Bu kalemlerde Ocak-Eylül dönemi ortalama artışları sırasıyla %24 ve %27 olmuştu. Yaptığımız mevsimsel düzeltme de hem tüketim, hem de yatırım malı ithalatında geçen aya göre yüksek oranlı (%7-8 seviyelerinde) bir gerilemeye işaret ediyor.  

    
 

 

  

Ekonomide iniş serte yakın olacak 
 

28 Aralık’da yayınladığımız “TCMB’yi bırak, TEİAŞ’a bak” başlıklı raporumuzda da belirttiğimiz gibi, üretim tarafında açıklanan veri setinin (sanayi üretimi, kapasite kullanımı, PMI ve reel sektör anketi alt detayları) halen güçlü seyretmesine karşın, tüketim tarafında (krediler, otomotiv satışları, ithalat talebi, v.s.) ve gene reel sektör anketinde ileriye dönük beklentilerde belirgin bir zayıflamanın olduğu dikkat çekiyor. Kasım ayı dış ticaret verisi alt kalemleri de (özellikle tüketim ve yatırım malı ithalat talebinde görülen zayıflık) bu görünümü doğruluyor. Dolayısıyla bugün açıklanan dış ticaret verisi, “son dönemde üretimde görülen artışının stok biriktirme amaçlı gerçekleştiği, ancak bu süreç tamamlandığında Türk ekonomisini keskin bir yavaşlamanın beklediği” yönündeki görüşümüzü destekliyor.  

 
Keskin yavaşlamaya karşın, baz etkisi nedeniyle, ilk çeyrekte büyümenin halen pozitif seyredebileceğini düşünüyoruz. İkinci çeyrekte (hafif de olsa) negatif büyümeye geçilip geçilmeyeceğini ise biraz da ilk çeyrekteki gelişmeler belirleyecek. Yılın ikinci yarısında ise (çeyreklik bazda) bir miktar toparlanma görülebilir, ancak yılın genelindeki büyümenin %0,0-2,0 aralığında gerçekleşmesini muhtemel görüyoruz. Ekonominin hem 2010 hem de 2011 yılında %9’luk tempoda büyüdüğü düşünüldüğünde, bu çapta bir yavaşlamanın da “yumuşak iniş”ten ziyade “sert iniş” tanımına daha yakın olduğunu düşünüyoruz.  
   

Serkan Gonencler
Arma Portföy Yönetimi

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Yunanistan’da Fırtına Öncesi Sessizlik

Ekonomik darboğazda bulunan Yunanistan’daki son gelişmeler, ülkenin bugünkü ekonomik yapılarını sürdürmesi durumunda krizden çıkmasının çok zor olduğuna işaret   ediyor.            Atina, mali...

Kapat