Serkan Gönençler: Cari Açıkta Sürpriz Yok

Nisan ayında cari açık bizim ve piyasanın 7,7 milyar $ seviyesindeki beklentisine paralel gerçekleşti. Ocak-Mart dönemindeki açık da 22,1 milyar $’a ulaştı. Geçen yılın Nisan ayındaki açık 4,4 milyar $ seviyesinde bulunduğundan, 12 ay birikimli cari açık 60,5 milyar $’dan 63,8 milyar $’a yükselmiş oldu. (2010 sonunda açık 48,6 milyar $ idi)
 

Öte yandan sermaye hesabının ise 9,0 milyar $ fazla verdiği, dolayısıyla resmi rezervlerin 1,2 milyar $ arttığı görülüyor. Resmi rezervlerdeki sene başından beri artış miktarı da böylece 5,1 milyar $ oldu.
 

Nisan ayı cari açık finansmanında başrolü gene portföy yatırımlarının çektiği görülüyor. Net portföy yatırımı 5,4 milyar $’a ulaşırken, bono alınımları 3,9 milyar $, hisse senedi alımları 0,8 milyar $, bankaların bono ihracı da 0,9 milyar $ oldu. Bunlar dışında önemli finansman kalemleri olarak yurtdışı yerleşiklerin mevduatında görülen 1,7 milyar $’lık artış, 565 milyon $’lık doğrudan yabancı yatırım ve yurtiçi yerleşiklerin 508  milyon $’lık yurtdışı mevduatını geri çağırması dikkat çekiyor. Özellikle son saydığımız kalem yoluyla finansman sene başından beri 10,7 milyar $’a ulaşmış durumda. Aynı şekilde yurtdışı yerleşiklerin 4 aydaki bono alımları da 10,5 milyar $’a ulaştı.
 

Nisan ayı ödemeler dengesi piyasalar için yeni bir bilgi içermiyor. Güçlü iç talep ve yüksek petrol fiyatları sonucu cari açık hızla yükselmeye devam ederken, finansmanı kısa vadeli ve kaynağı belirsiz (ya da sürdürülebilirliği şüpheli) kaynaklarla sağlanıyor. Özetle, TCMB’nin finansal istikrarın bozulması riskine karşı aldığı tedbirlerin sonuç vermediği ve cari açığa ilişkin risklerin devam ettiğini söyleyebiliriz. 12 ay birikimli cari açığın önümüzdeki aylarda da hızla yükselmeye devam etmesini, son çeyrekte ise baz etkisi ile artış hızının yavaşlamasını  bekliyoruz. Ekonomik aktivitede kısmi bir yavaşlama olması durumunda dahi cari açığın yıl sonunda 72 milyar $’ı bulması, hatta bir miktar aşması muhtemel. Bu da GSYİH’nın yaklaşık %8,5-9,0’una tekabül edecek. Sonuç olarak, bu kadar yüksek cari açığa sahip bir ülkenin de, küresel ekonomideki gelişmelere çok hassas olduğu ve sert iniş riskinin giderek yükseldiği açık.

Serkan GÖNENÇLER

Arma Portföy

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Risk Correlated Currencies Most At Risk on Renewed Fears of Global Downturn

A number of major negative developments over the past several days have forced global investors to seriously reconsider their portfolios...

Kapat