Serkan Gönençler: Bütçede Seçim Öncesi Korkulduğu Gibi Bir Bozulma Yok

Merkezi hükümet bütçesi Nisan’da 1,1 milyar TL fazla verirken, faiz-dışı fazla da 3,9 milyar TL oldu. 2010’un Nisan ayında ise 4,5 milyar TL bütçe açığı, 2,6 milyar TL faiz-dışı fazla vardı. Ocak-Nisan dönemi bütçe açığı 3,1 milyar TL, faiz-dışı fazla 13,7 milyar TL oldu. Bu rakamlar da geçen yılın aynı dönemindeki 15,8 milyar TL bütçe açığı ve 6,3 milyar TL faiz-dışı fazlaya göre önemli bir iyileşmeye işaret ediyor.
 

 
Nisan ayında bütçe rakamlarındaki geçen yıla göre iyileşme öncelikle faiz harcamalarının 7,1 milyar TL’den 2,8 milyar TL’ye gerilemesinden kaynaklanıyor. Ancak bunun dışında da vergi tahsilatındaki devam eden olumlu performans ve faiz-dışı harcamalardaki kontrollü artış trendinin de payı var. Ayrıca çeşitli kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin ilk tahsilatlar da Nisan ayında gerçekleşti. Buna göre, Nisan ayında toplam 277 milyon TL tahsilat var. Hatırlanacağı gibi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yasa kapsamında 2011 yılında en az 13 milyar TL ek tahsilat beklediklerini açıklamıştı.

 
Vergi gelirleri de özellikle güçlü ithalat desteğiyle hızla artmaya devam ediyor. Vergi gelirlerinin Nisan ayındaki yıllık  reel artışı %21, Ocak-Nisan dönemindeki reel artışı da %16 oldu. Bunda da en büyük katkı ithalattan alınan KDV tahsilatından geliyor. Nisan ayı için ithalattan alınan vergi tutarı ithalatın Mart ayındaki 21,6 milyar $’lık rekor seviyesinin dahi üzerinde gerçekleşebileceğine, dolayısıyla dış ticaret açığının 10 milyar $’ı aşabileceğine (ya da o civarda geleceğine) işaret ediyor.
 

Nisan ayında harcama tarafında personel harcamaları, mal ve hizmet alımları, tarımsal destekleme ödemeleri ve yerel yönetimlere transferler kalemlerinde önemli artışlar olmasına karşın sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferler ve sağlık harcamalarındaki gerileme sayesinde toplam faiz-dışı harcamalardaki reel yıllık artış %4 ile sınırlı kaldı.
 

Seçim öncesi bütçede beklenildiği gibi bir bozulma olmadığı görülüyor. Bunda da güçlü iç talep ve ithalata bağlı olarak artan vergi gelirlerinin payı büyük. Ancak, cari açığa ilişkin risklerin hızla arttığı bir ortamda büyümede görülebilecek ani bir yavaşlama (dolaylı vergilerin yüksek bir paya sahip olduğu düşünüldüğünde) bütçe performansını bir anda terse çevirebilir. Böyle bir süreç 2008’in sonlarından 2009’un sonlarına kadar yaşanmıştı. Dolayısıyla cari açığın tehlike sınırlarında olduğu bir dönemde hedeflerin üzerindeki kamu gelirlerinin tasarruf edilerek, cari açığa en azından kamu sektörü tarafından katkı verilmemesi gerekiyor.

 
Serkan Gonencler

Arma Portföy

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Forex Piyasaları Sabah Analizi

EUR/USD ANALİZ Avrupa Birliği maliye bakanları, IMF başkanı Strauss-Kahn olmadan yaptıkları toplantıda, Portekiz'in 78 milyar Euro ’luk kurtarma paketini onayladı. Yapılan...

Kapat