Riskleri Nasıl Fırsata Dönüştürürsünüz…?

Ernst & Young’ın yayınladığı ‘Risklerin Fırsata Dönüşmesi’  başlıklı rapora göre  Dünya genelinde ‘risk olgunluğu’ açısından ilk  yüzde 20’de yer alan işletmelerin FAVÖK’leri (Faiz, Amortisman, Vergi  Öncesi Kâr), son yüzde 20’de bulunanların FAVÖK’lerini üçe katlıyor.  Risk yönetimi, kontrol ve uyum birimleri arasındaki koordinasyon ve  bütünlük finansal performans düzeyinde çok belirleyici bir rol  oynuyor. Manüel kontrol sistemleri yerine, BT Kontrol ve GRC (Kurumsal  Yönetim, Risk Yönetimi ve Mevzuata Uyum) yazılım programlarının  kullanılması, risk yönetimi ile bağlantılı maliyetleri kayda değer bir  düzeyde azaltabiliyor.     
 

Ernst & Young’ın yayınladığı ‘Risklerin Fırsata Dönüşmesi’  başlıklı rapora göre, risk yönetimi yatırımları finansal performans düzeyinde çok belirleyici olabiliyor. 16 ülkeden 576 görüşmeye, 2750  analistin sunduğu bilgilere ve şirket raporlarına dayanılarak gerçekleştirilen bu kantitatif çalışmada işletmelerde risk yönetimi  uygulamalarının olgunluk seviyesi ile finansal performans karşılaştırılıyor. ‘Risk olgunluğu’ (risk yönetimi uygulamalarının  sayısı) açısından ilk yüzde 20’de yer alan işletmelerin FAVÖK’leri (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kâr) son yüzde 20’dekilerin  FAVÖK’lerini üçe katlıyor.       

 

Kurumlar artık risklerden kaçmak yerine onlara hazırlıklı olmak  zorunda!         

 
Üst düzey yöneticiler daha önce risk yönetiminin kurum için  stratejik önemini yeterince algılamamış veya işletmenin finansal performansını, hatta varlığını tehlikeye sokabilecek riskleri teşhis  edemeyeceklerini ve gerekli önlemleri alamayacaklarını düşünebiliyorlardı. Ancak artık böyle bir alternatif bulunmuyor. Ernst  & Young Danışmanlık Hizmetleri Global Risk Yönetimi Lideri Randall  Miller rapor bulguları hakkında şunları söylüyor: “’Risklerden kaçmak’  yerine ‘risklere hazırlıklı olmak’ önemli bir değişiklik gerektirebilir. Risk yönetimi nihayetinde kurum kültürünün değişmesi  ve iş liderlerinin aldıkları kararları farklı bir gözlükle değerlendirmeleri ile ilgilidir.”       
 

Risk yönetimi stratejisinin kurumsal stratejiyle bütünleştirilmesi  gerekir…        
 

Etkin kurumsal yönetimin sağlanması ve stratejinin uygulanması  için, Yönetim Kurulu ve yönetici düzeyinde gerekli gözetimin yapılması  ve hesap verebilirliğin önemini vurgulayan rapora göre, risk yönetimi  uygulamalarını iş planlarına dâhil eden ve performans yönetimiyle  bütünleştiren işletmeler stratejik ve operasyonel hedeflerine daha  kolay ulaşabiliyorlar. Kurumsal risk değerlendirmesi yapılarak  öncelikler ve iyileşmeye açık alanlar belirlenebiliyor. Risk yönetimi  ve uyum ile ilgili olan tüm süreçlerin kurum genelinde  bütünleştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması halinde risk yükü  (tekrarlanan, gereksiz işler) hafifleyebilecek, toplam maliyetler  azalabilecek, kapsam genişleyebilecek ve verimlilik artışı  sağlanabilecek.       

 
Kurumlar risk kontrol maliyetlerini nasıl düşürecek?       
 

Araştırma, GRC (Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, Mevzuata Uyum)  yazılım programları ile, temel iş süreçlerinin kontrolünü güçlendirmenin, otomatik/manüel kontrol araçlarını gerektiği şekilde  kullanmanın ve kritik kontroller ile temel performans göstergelerini  sürekli bazda izlemenin mümkün olacağı bir süreç ortaya konabileceğini  gösteriyor. Böylece kurumsal performansı iyileştirilerek kontrol  maliyetleri düşürülebiliyor.       
 

Etkin risk yönetiminin sağlanması, risk profilinin açıklanması       
 

‘Risklerden kaçmak’ yerine ‘risklere hazırlıklı olmayı’ tercih  eden bir kurum olabilmek için yöneticilerin davranışlarıyla örnek olmaları ve üst yönetimin yakın desteği gerekiyor. Azami düzeyde fayda  sağlamak için tüm paydaşlarla açık ve düzenli iletişim kurulması gerektiği ifade edilen raporda, dış denetimin de şirketler için  zorunlu olduğuna değiniliyor ve son teknolojinin, risk denetim süreçlerinde sağlayabileceği faydalara da kucak açılması gerekiyor.  Ernst & Young Danışmanlık Hizmetleri Global BT Riskleri Yönetim ve  Denetim Lideri Paul van Kessel risk yönetiminin önemini şu şekilde  özetliyor  “Riskleri fırsatlara dönüştürebilen kurumlar, kıt kaynakları daha etkin kullanarak, daha doğru kararlar alarak ve  negatif olaylara daha az maruz kalarak rekabet gücü kazanacaklar. Üst düzey yöneticilerin artık daha geniş bir perspektiften bakmaları  gerekiyor.”

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
EUR/USD’da 1,3130 Çok Önemli…

EUR/USD paritesinde iki gündür başlayan satıcılı seyirle birlikte 1,3485 seviyelerinden 1,3211 seviyelerine kadar gerileyen EUR/USD paritesi için 1,3130 desteği orta...

Kapat