Rekabet Kurulu Kararları

Kayseri’de faaliyet gösteren sürücü kurslarının, dernek bünyesinde  kurs ücretlerini ve ücreti oluşturan unsurları birlikte belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri iddiası üzerine yapılan  inceleme sonucunda;

 
1- Dosya konusu iddialara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un 41.  maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

2- Bununla birlikte, ilgili pazarda, rekabetin kalıcı bir şekilde  tesisi ve benzer eylemlerin tekerrür etmesinin önlenmesi bakımından  4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Kayseri  Özel Sürücü Kursları Dayanışma Derneği ile Kayseri’de faaliyet  gösteren sürücü kurslarının ihlale ne şekilde son vereceğine yönelik  olarak görüş bildirilmesi konusunda Başkanlığın görevlendirilmesine  karar verildi.
 

                                                                                 ***********
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde hizmet veren Global  Standartlar Müdürlüğü’nün (GS1) barkod numarası tahsisi hizmeti  sunumunda aşırı fiyat uygulamak suretiyle hâkim durumunu kötüye  kullandığı iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda   4054 sayılı  Kanun uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin  reddine karar verildi.
 

                                                                                   ***********
 

S.S. 907 sayılı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin KDZ.  Ereğli-Ormanlı Belediyesi Güzergahında 4 TL olarak belirlenen Oda  fiyat tarifesinin altında yolcu taşıyarak haksız rekabete yol açtığı  iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, 4054 sayılı Kanun uyarınca  soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildi.

 
                                                                                     ***********
 

Konya ilinde faaliyet gösteren 101 sürücü kursunun kurs  ücretlerini birlikte belirledikleri iddiası üzerine yapılan inceleme  sonucunda;

1- Dosya konusu iddialara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun  uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına      

2- Bununla birlikte, ilgili pazarda, rekabetin kalıcı bir şekilde  tesisi ve benzer eylemlerin tekerrür etmesinin önlenmesi bakımından  4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Konya  Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Birliği Derneği ve dernek üyesi sürücü  kurslarının ihlale ne şekilde son vereceğine yönelik olarak görüş  bildirilmesi konusunda Başkanlığın görevlendirilmesine karar verildi.

 
                                                                                ***********
 

Kimya sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler arasında, bir  teşebbüsteki çalışanın, rekabet etmeme süresi boyunca bir başka  teşebbüste çalıştırılmamasına ilişkin centilmenlik anlaşması olduğu  iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, 4054 sayılı Kanun uyarınca  soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine karar  verildi.
 

                                                                                          ***********
 

Ergo Sigorta A.Ş.’nin kasko yaptığı araçları maliyet altında  işçilik ücretleri tespit ederek anlaşmalı servislerine yönlendirdiği   bunun diğer servisler aleyhine haksız rekabete yol açtığı iddiası  üzerine yapılan inceleme sonucunda, 4054 sayılı Kanun uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine karar  verildi.
 

                                                                                      ***********
 

Marmaris’te faaliyet gösteren sürücü kurslarının anlaşmak  suretiyle hizmet fiyatlarını diğer illerdeki fiyatların üzerinde  belirledikleri iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda ;

1- Dosya konusu iddialara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun  uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına,     

2- Bununla birlikte, ilgili pazarda, rekabetin kalıcı bir şekilde  tesisi ve benzer eylemlerin tekerrür etmesinin önlenmesi bakımından  4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ihlale ne  şekilde son verileceğine yönelik olarak OHES Turizm Tic. Ltd. Şti.,  İMTA Turizm Tic. Ltd. Şti. ve Özel Marmaris Kaynak MTSK’ya görüş  bildirilmesi hususunda Başkanlığın görevlendirilmesine karar verildi.
 

                                                                                         ***********
 

Yargıcı Konfeksiyon İhracat ve Ticaret A.Ş.’nin yaklaşık %75  oranında hissesinin GB Retail Investments Holding B.V. tarafından  devralınması yoluyla ortak girişim kurulması işlemine 4054 sayılı  Kanun’un 7. maddesi ve 2010/4 sayılı Tebliğ’de belirtilen nitelikte  hâkim durum yaratılması veya mevcut hâkim durumun güçlendirilmesi ve  böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucuna yol  açmayacağından izin verildi.

 
                                                                                         ***********
 

LVMH Moét Hennessy – Louis Vuitton tarafından Bulgari S.p.A.’nın  kontrolünün devralınması işlemine  4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve  2010/4 sayılı Tebliğ’de belirtilen nitelikte hakim durum yaratılması  veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli  ölçüde azaltılması sonucuna yol açmayacağından izin verildi.

 
                                                                                         ***********

 
Hitachi Ltd.’nin tamamına sahip olduğu HGS Viviti Technologies  Ltd.’nin ihraç edilmiş ve ödenmiş sermayesinin tamamının Western  Digital Corporation tarafından devralınması işlemine 4054 sayılı  Kanun’un 7. Maddesi ve 2010/4 sayılı Tebliğ’de belirtilen nitelikte  hâkim durum yaratılması veya mevcut hâkim durumun güçlendirilmesi ve  böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucuna yol  açmayacağından izin verildi.

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Kapital Menkul: Tamam mı Devam mı?

Geçen hafta piyasalarda oldukça sert hareketler yaşandı. Yurt dışı borsalara haftanın başında gelen satışlarla IMKB endeksleri iyi performans sergileyemedi. Ancak...

Kapat