Özlemini Duyduğumuz Merkez Bankası…!

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Merkez   Bankası’nın yıllardır özlemini duydukları bir yapıya dönüştüğünü ve proaktif bir   davranış benimsediğini belirterek, ”Meselelerin peşinden koşan değil,   meselelerin önünden koşan bir yapıya dönüşmüştür. Keşke geçmiş dönemlerde, bir   yıl öncesine kadar bunlar alınabilse, bugün Türkiye’ye böylesine yüksek bir dış   ticaret açığı yaşamasaydı. Cari açık bu kadar konuşulur hale gelmeseydi” dedi.          
 

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) tarafından   İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü   Organizasyonu’na katılan Çağlayan, burada basın mensuplarının Merkez Bankası’nın   bugün açıkladığı eylem planına ilişkin sorularını yanıtladı.          
  

Zafer Çağlayan, şu değerlendirmelerde bulundu:         

  
”Merkez Bankası yıllardır özlemini duyduğumuz bir yapıya dönüşmüştür.   Proaktif bir davranış benimsiyor. Meselelerin peşinden koşan değil, meselelerin   önünden koşan bir yapıya dönüşmüştür. Gerek Türkiye gerek dünya ekonomisini,   gelişmeleri anında izleyip buna göre zamanında alınması gereken tedbirleri   alıyor. Gönül isterdi ki Merkez Bankası’nın bu anlayışının değişmesi için   Başkanın değişmesi beklenmeseydi. Keşke geçmiş dönemlerde bir yıl öncesine kadar   bunlar alınabilse bugün Türkiye de böylesine yüksek bir dış ticaret açığı   yaşamasaydı. Cari açık bu kadar konuşulur hale gelmeseydi. Ama nerede olursa   olsun bugün Avrupa’da ciddi sıkıntılar var dünyadaki paranın da hareket ettiği   bir yön var. Türkiye’nin, özellikle provoke edilebilecek gerek faiz gerek kur konusundaki provokasyonları ve bunların ekonomiye verebileceği tahribatı önlemek   adına, Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı eylem planının önemli olduğunu ifade   etmek istiyorum.”          
 

Çağlayan, fiyat istikrarının son derece önemli olduğunu, bu konuda   hükümetin başından beri buna önem verdiğini ve enflasyonun krize rağmen ve bu   büyüme rakamlarına rağmen tek haneli ve sürdürülebilir hale geldiğini   vurgulayarak, şunları kaydetti:          
 

”Böyle bir ortamda geçmişte ben de sadece fiyat istikrarı değil, Merkez   Bankası’nın finansal istikrarı da gözetecek bir yapıda olmasını her zaman ifade   ederdim. Ama Şimdi görüyoruz ki Merkez Bankası yeni yönetimi bir taraftan fiyat   istikrarını, bir taraftan da finansal istikrar konusunda her türlü adımı   atacağını ifade ediyor. Bir kere bu son derece başarılı ve önemli bir anlayış   değişikliğidir. Diğer taraftan da ‘faizi de fiyat istikrarının ve finansal   istikrarın sağlanması noktasında etkin bir araç olarak kullanacağım’ diyor.”   

 

“GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TÜRKİYE’DE CİDDİ SPEKÜLATİF ATAKLAR OLDU”
 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, geçmiş   günlerde Türkiye’de ciddi spekülatif atakların olduğunu ve döviz fiyatlarının çok   yüksek seviyelere kadar getirilmek istendiğini belirterek, ”Faizlerin daha fazla   yükselmesi ve daha fazla kazanç elde etmek isteyenlerin bir oyunuydu. Bu konuda   alınmış olan tedbirlerle gerek BDDK gerek Merkez Bankası’nın aldığı tedbirler ve   hükümetimizin siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamasından dolayı faiz lobisi bu   emellerine ulaşamadı” dedi.          
 

Çağlayan basın mensuplarının Merkez Bankası’nın eylem planına ilişkin   sorularını yanıtlarken, Merkez Bankası’nın ve BDDK’nın regülatör kuruluş olduğunu   ve bunların görevlerinin bağımsız bir şekilde ekonomiyle ilgili gerçekleşen ve   olabilecek şeyleri zamanında öngörerek gerekli tedbirleri almak olduğunu   hatırlattı.          

 

Bakan Çağlayan, şunları ifade etti: ‘Bu noktada geçtiğimiz günlerde ciddi spekülatif ataklar oldu   Türkiye’de. Döviz fiyatları çok yüksek seviyelere kadar getirilmek istendi. Hatta   bunun 1.90 ve 2′yi aşması konusunda bazı provokatörlerin son derece baskı altına   aldığını hatırlayalım. Bunun ortak gayesi şu idi  Türkiye’de Merkez Bankası’nı bu   yolla sıkıştırarak faizlerin yükselmesini sağlamak gibi bir düşünceydi. Çünkü   faizlerin daha fazla yükselmesi ve daha fazla kazanç elde etmek isteyenlerin bir   oyunuydu. Bu konuda alınmış olan tedbirlerle gerek BDDK gerek Merkez Bankası’nın   aldığı tedbirler ve hükümetimizin siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamasından dolayı faiz lobisi bu emellerine ulaşamadı.          
 

Faizlerin yükseltilmesi Türkiye’ye yeni bedeller ödettirecekti ve bu   konuda da piyasalar öyle veya böyle etkilenecekti. Bu noktada tekrar ifade etmek   istiyorum ki Merkez Bankası dövizde, kurda ve faizde bir istikrarın sağlanması   noktasında önemli bir eylem planı açıklamıştır. Merkez Bankası bu yolla   Türkiye’nin özellikle faiz ve döviz politikasında başıboş olmadığını, bu konuda   Merkez Bankası kendi sorumluluk alanı içinde yapması gerekenleri yapan bir   kuruluş olduğunu ve her zaman bu tedbirleri almaktan geri adım atmayacağını   ortaya koymuştur.”          

 

Çağlayan, kurların spekülatif olarak yükselmesi ve Türk Lirasının   geçmişte hep aşırı değer kazanmasından şikayet edildiğini, bugün de aşırı değer   kaybetmesinden yapılan şikayetleri bir yerde regüle edecek, ihracatçının   ’rekabetçi kur’ diye ifade ettiği bir aralıkta sistem oluşmasını sağlayacak   adımlar atıldığını kaydetti.          

 

Bir gazetecinin, eylem planında enflasyon hedefinin revize edilmesine   ilişkin sorusu üzerine de Çağlayan, dünya ekonomisinin her gün yeni değişkenlerle   karşı karşıya olduğu böyle bir ortamda Türkiye’nin büyüme performansının son   derece güçlü olduğunu söyledi.          
  

Çağlayan, ”Bu revizeler yapılır, daha sonra tekrar azaltılır,   çoğaltılır. Bu konulara çok fazla saplanmamak gerekiyor. Ama bu konuda orta   vadeli programda hükümetimizin özellikle açıklamış olduğu hedefler çerçevesinde   hareket etmeye  devam edeceğiz. Ama bunun enflasyon üzerinde baskı yapması,   enflasyonu artırıcı etki yapmasına Merkez Bankası alacağı tedbiri ifade ediyor.   Önemli olan enflasyonun tek haneye gelmiş olması ve bunun sürdürülebilir bir   aralıkta olmasıdır” dedi.   

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Şüpeci Yatırımcı Altını 1700 Doların Üzerine Taşıdı

Bütün dikkatlerin Fransa-Almanya görüşmesinin ikinci etabına yoğunlaştığı Salı günü, Avrupa Birliği maliye bakanlarının yapacağı görüşmenin iptal edilmesi yatırımcıları tedirgin etti....

Kapat