Osman Arolat: Başçı’dan Temkinli İyimserlik

Merkez Bankası başkanı Erdem Başçı ASO Meclisinde yaptığı konuşmada temkinli bir iyimserlik ortaya koyuyor. Bir yandan küresel gelişmelerin yarattığı risklerden söz edip, bize olumsuz yansımaları olabileceği uyarısını yapıyor. Bir yandan bizim ekonomimizdeki olumlu gelişmeleri sıralıyor. Bir yandan kendi politikalarını anlatıp, bir yandan da uyarılarda bulunuyor.

 
Ankara Sanayi Odası Meclis toplantısında yaptığı konuşmada Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, “Temkinli bir iyimserlik” olarak niteleyebileceğimiz bir değerlendirmede bulunuyor.Yeni dönem için bir yandan beklentileri ortaya koyarken bir yandan da açık ve net bir uyarıda bulunuyor.
 

Başçıya göre krizin ardından Gelişmiş Ülkelerin seçtikleri yolun parasal genişleme ve mali disiplinden uzaklaşma olduğunu, bu iki unsurun sonuçlarının şu anda yaşandığını ve bunlara bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirtiyor. Gelişmekte olan ülkelerin ise tam tersine bir numaraya parasal, iki numaraya mali disiplini yerleştirerek yola devam ettiklerini, geçmiş tecrübelerinden yararlanarak parasal teşvik gerekiyorsa bunu kontrollü uyguladıklarını, kısa vadeli sermaye akımlarına karşı tedbir almaya çalıştıklarını, o yüzden bu ülkelerin temellerinin daha sağlam olduğunu söylüyor. Türkiye’nin izlediği politikanın da gelişmekte olanlara paralel olduğunu açıklıyor.

 
Yeni dönemde de küresel parasal genişlemenin kısa vadeli yabancı para cinsinden girişleri zorladığını belirterek, “Gelişmekte olan ülkeler daha fazla özsermaye, daha az borç, daha fazla yerli para, daha az yabancı para ve daha uzun vadeli, daha az kısa vadeli dış finansman çekebilmeyi teşvik edebilmeli” değerlendirmesini yapıyor.

 
Başçı,  2012 yılının nasıl olacağının çok konuşulduğunu belirterek “AB’de satın alma yöneticileri ‘geleceği nasıl görüyorsunuz?’sorusunu yanıtlarken öncü göstergelerin yüzde 45′lere düştüğünü söylüyorlar. Dolayısıyla  hafif bir resesyona işaret ediyor. Daha büyük bir problemin başlangıcı olabilir mi? Henüz söylemek için erken. Yani herkes problemin büyümesini önlemeye çalışıyor. Eğer başarılı olurlarsa bu hafif bir resesyon olacak” değerlendirmesini yapmasının ardından,  içerdeki kurumlara tavsiyede bulunurken, “Yurt dışındaki risklerin son derece ciddi olduğunu bilelim. Hiçbir zaman için özellikle borçlanmada aşırı gitmeyelim.  Borçlanmalarda uzun vadeyi ve TL’yi tercih etmeye çalışalım.  Her bir işletmenin ve hane halkının kaldırabileceği borç yükünün ötesine geçmemesi gerekir. Bunun ötesine geçilmesi durumunda risk alınacağı bilinmelidir” uyarısını yapıyor.

 
Başçı, kısa vadede ülkemizde enflasyonun artışının süreceğini, 2012 yılında yeniden dengeye gelerek yüzde 5 hedefinin tutturulacağını, büyümede aşağıya doğru bir yön olduğunu, cari açıkta iyileşmenin başladığını son çeyrekte verilerde iyileşmeyi göreceğimizi,  bu alanda enerjinin zorladığını, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine karşın, toplam cari dengede düzelmeler gözlendiğini ve sürdürülebilirliğini devam ettirdiğini söylüyor. Cari açığın sorun olmaktan çıkmasının tasarruf  oranını artırıcı, enerji bağımlılığını azaltıcı reformist politikalara bağlı olduğunun altını çiziyor.
 

Türkiye’nin kendine has politikalar izlediğini belirten Başçı, “Sermaye ve vergilendirmelere başvurmadık. Onun yerine yoğun girişler döneminde döviz alım ihaleleri ile döviz alıp, faiz koridoru  indirimleriyle çok kısa vadeli  sermayeye caydırıcı olduk, zorunlu karşılık artırması yapıldığında sermaye akımları yavaşladığında ise bunların tam tersini yaptık” diyerek politikaları ile bilgi veriyor. Yeni dönemde de likiditeyi zaman zaman kısan zamlan zaman artıran TL’ye dayalı uygulamalarının süreceğini açıklıyor.

 
Son dönemlerde olduğu gibi Erdem Başçı ASO’da da yaptığı konuşmada bir yandan küresel gelişmeleri ve riskleri ortaya koymuş, bunun ülkemize yansımasından söz etmiş. Bir yandan da kendi uyguladıkları politikaları ortaya koyarak yol gösterici olmaya çalışmış.
 

Osman AROLAT

Dünya Gazetesi

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Wall Street İçin VOB Modeli Önerisi

VOB Genel Müdürü Dönmez, Türkiye’de borsada işlem yapan yatırımcı açısından güvenliğin ön planda tutulduğunu, kendine özgü ilginç bir sermaye piyasası...

Kapat