Ömer Demir: 48 Kazanıp, 52 Harcamak

TUİK’in  30 haziran ‘da açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2011’in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla reel olarak % 1,4 arttı ve Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde %11 büyüyerek ,G-20 diye bilinen 20 gelişmiş ekonomi arasında Çin’i de geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Türkiye’nin dış ticaret açığı 2010 Mayıs ayında 4.9 milyar dolar iken ,bu yıl aynı döneme göre ikiye katlanarak 10.1 milyar dolarla, 1984 yılından bu yana yeni rekor seviyeye çıkmasına sebep oldu .Yılın ilk aylarından itibaren göz çarpan ‘’aşırı ısınma’’sinyalleri’ne, Merkez Bankası’nın bu yıl dördüncü kez ,zorunlu karşılık oranlarının arttırılması hamlesi ile frenlemeye çalışması ekonominin soğumasına yetmedi. Son verilere göre Ocak‐Mayıs 2011 arasında dış ticaret açığı 43.7 milyar dolar oldu.
 

8 çeyrektir büyümeye devam eden, ender zamanlardan birini yaşayan Türkiye’de talep cephesindeki ,özel tüketimin, toplam GSYİH oranının bir yıl önceki %72,3’ten %73’e yükselmesi dikkat çekici bir nokta. Yine son veriler Türkiye Ekonomisinin büyüklüğünün 1,15 trilyon TL’ye (702 milyar USD) ulaştığını gösteriyor.


 

Yavaşlamanın işaretleri geliyor..

 
Yatırımlar ,2010’un  dördüncü çeyreğinde, 2010 ‘un üçüncü çeyreğine göre % 19,3 büyümüştü, açıklanan 2011 ilk çeyrek verilerine göre  yatırımların sadece  % 2,5 artarak,toplam büyümeye sadece 0,5 puan katkısının olması,yatırımların frenlendiğini ve  ekonominin yavaşlamanın başladığının kanıtı.

 
Yine  2010 son çeyrekteki %9,2′lik büyümenin ardından gelen %11 ‘lik bu oran mevsimsellikten arındırılmış verilere göre 2010’un son çeyreğindeki %3,6′lık büyümenin ardından, bu yılın ilk çeyreğinde ki %1,4 ‘lük oran büyümenin hız kestiğini gösteriyor.
  

İnşaat yatırımlarındaki % 18’lik büyüme bir önceki çeyrekle aynı olsa da makina teçhizat yatırım harcamalarının %49.7’lik büyüme ile geçen çeyrekteki %67’nin altında kalması yavaşlama işareti.

 
İthalatın aylık bazda azalıyor oluşu olumlu olarak değerlendirilse bile ,ihracatın ithalatı karşılama oranının % 52′ye gerilemesi ve özel tüketimdeki potansiyelin ,cari açık üzerinde baskı yapmaya devam edeceği gerçeği ile yüzleşmeli ve  cari açığın yalnız para politikasıyla çözülmeyeceğini bilmemiz gerekiyor.

Ömer DEMİR

Bilge Yatırımcı

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Güven Sak: Isındı mı, Isınmadı mı?

Büyüme sürdürülebilir olduğunda iyidir. Yoksa kaynak israfına neden olur. İsraf olacak olan, özel kesimin kaynaklarıdır.   Türkiye’deki güncel iktisat politikası...

Kapat