ÖİB: Başkentgaz İhalesi İptal Edildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Başkentgaz ihalesinin iptal edildiğini açıkladı.

 
ÖİB’den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:     ”Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin %80 oranındaki hissesinin özelleştirme işlemleri 5669 sayılı kanun gereği Özelleştirme İdaresi  Başkanlığı’nca (İdare) yürütülmektedir. Bahse konu kanun uyarınca,  Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmesine ilişkin masraflar  düşüldükten sonra yaklaşık olarak 532.000.000 TL’nin Hazine’ye,  677.000.000 TL’nin BOTAŞ’a ve kalan tutarın da Ankara Büyükşehir  Belediyesine transfer edilmesi  gerekmektedir.
 

Bu çerçevede, 13.05.2010 tarihinde ihale süreci başlatılarak  16.08.2010 tarihinde teklifler alınmış ve ihalede en yüksek teklifi 1.211.000.000 ABD Doları ile MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret  A.Ş. vermiştir.
 

Ardından ihale sonuçları Özelleştirme Yüksek Kurulu’na (ÖYK) sunulmuş  ve anılan Karara göre, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş’nin %80 oranındaki  hissesinin 1.211.000.000 ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren  MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi  çerçevesinde satılmasına,  MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret  A.Ş.’nin, satış bedelini yatırmaması ve/veya Hisse Satış Sözleşmesi’ni  imzalamaktan imtina etmesi ve/veya anonim şirket kurmaması ve/veya,  İhale Şartnamesi’nde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine  getirmemesi halinde, geçici ve varsa ek geçici teminatlarının İdare  lehine irat edilerek ihalenin iptal edilmesine, Hisse Satış Sözleşmesi  imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi  hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
  

MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’den İhale Şartnamesi  gereği öncelikle 20.000.000 ABD Doları tutarında Geçici Teminat,  ardından 29.12.2010 tarihinde ihale komisyonu tarafından ÖYK’ya  sunulmasına karar verilen tek teklif sahibi olarak ÖYK’ya sunulmadan  önce de, verilen teklifin %3’ü oranında (36.300.000 ABD Doları  tutarında) Ek Geçici Teminat  alınmıştır.

 

Diğer taraftan, İhale Şartnamesinin Hisse Satış Sözleşmesinin  imzalanması için Teklif Sahibinin en az %51’ni oluşturacağı  bir  anonim şirket kurması şartı çerçevesinde Teklif Sahibi olan MMEKA  Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından %99,9 oranındaki  hissesi kendisine ait  Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. kurulmuş ve  anılan şirket için Hisse Satış Sözleşmesini imzalanması öncesinde  İdaremiz, Rekabet Kurumu Başkanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumu’ndan gerekli izin ve onaylar tesis edilmiştir.
 

ÖYK’nın 30.12.2010 tarih ve 2010/110 sayılı kararı çerçevesinde, MMEKA  Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye  Hisse Satış Sözleşmesini  imzalamak için  05.03.2011  tarihine kadar verilen süre, anılan  şirketin talebi üzerine İhale Şartnamesi çerçevesinde, verilen  teklifin %3’ü oranında (36.300.000 ABD Doları tutarında) Ek Geçici  Teminat  alınmak suretiyle 4.5.2011 tarihine kadar 60 gün  uzatılmıştır. Ardından, Hisse Satış Sözleşmesi’nin imzalanması için  son tarih  İdaremiz tarafından Özelleştirme Uygulamalarında Değer  Tespiti ve İhale Yönetmeliği çerçevesinde, 09.05.2011 tarihi mesai  saati bitimi olarak yeniden belirlenmiştir.
 

Ancak, İhale Şartnamesi uyarınca  Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ile  İdaremiz arasında imzalanması gereken Hisse Satış Sözleşmesi, MMEKA  Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin, İhale Şartnamesinde  belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle  imzalanamamış olup, anılan şirketin İdaremize vermiş olduğu ve  özelleştirme tarihinde bugüne kadar alınan en yüksek teminat olarak  kayda geçen 92.6000.000 ABD Doları Geçici ve Ek Geçici Teminatları  irat kaydedilerek, ihale iptal edilmiştir.
 

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin %80 oranındaki hissesinin  özelleştirilmesine ilişkin olarak en kısa sürede yeniden ihaleye çıkılması hedeflenmektedir.

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Enflasyon 4. Çeyrekte Tepe Yapacak

Capital Economics’in gelişmekte olan piyasalar kıdemli  ekonomisti Neil Shearing’e göre, gelişmekte olan ekonomilerin çoğunda enflasyon önümüzdeki aylarda yükselmeye devam edecek,...

Kapat