MB’nin Kredibilitesi Azaldı

Bloomberg HT’nin 100 piyasa profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirdiği “Piyasada TCMB Algısı” anketi çarpıcı sonuçlara ulaştı. Son 1 yılda Merkez Bankası’nın (MB) uyguladığı politikalar sonrasında MB’nin kredibilite kaybına uğradığını düşünen piyasa profesyonellerine göre yine de Banka’ya zaman tanınmalı.  Ankete katılanların yüzde 41′ine göre MB son 1 yılda kredibilite kaybederken, yüzde 30′una göre artış gösterdi. Değişiklik olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 29 oldu. Yerli-yabancı yatırımcılar arasındaki görüş farklılığı ise dikkat çekti. Yabancıların yüzde 82′si MB’nin kredibilite kaybettiğini düşünürken bu oran yerli uzmanlarda yüzde 36′ya iniyor.

  

 

  
MB ÖNGÖRÜLEBİLİR Mİ?

  
MB hakkındaki tartışmalarda üzerinde en çok durulan kavramlardan biri de “Öngörülebilirlik” oldu. Katılımcıların yüzde 70′i MB’nin öngörülebilirliğinin azaldığını, yüzde 18′i arttığını, yüzde 12′si ise değişmediğini belirtti. Yerli-yabancı ayrımı dikkate alındığında yabancıların yüde 91′i, yerlilerin ise yüzde 67′si MB’nin öngörülebilirliğinin azaldığını kaydetti.

    

 


  
YABANCILAR DAHA TEMKİNLİ

  

“MB politikalarına güveniyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 40′ı evet, yüzde 26′sı hayır, yüzde 34′ü ise emin değilim yanıtını verdi. Yabancıların yüzde 64′ü  MB politikalarını güvenilir bulmazken, yerlilerde bu oran yüzde 21′e iniyor.

  

 


 
MB’NİN BAĞIMSIZLIĞI ARTTI: %46

 
“Kasım 2010′dan bu yana MB’nin bağımsızlığında bir değişiklik oldu mu?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 50′si “Bağımsızlığı azaldı” yanıtını verdi. MB’nin bağımsızlığının arttığına inananların oranı ise 46 oldu.

  

 


 
ENFLASYONDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

 
Kasım 2010′da finansal istikrara odaklanan ardından yeniden fiyat istikrarına odaklanacağını açıklamayan MB’nin, yeterince fiyat istikrarını gözetip gözetmediği konusunda uzmanlar ikiye ayrılmış görünüyor. Katılımcıların yüzde 37′si “Evet MB fiyat istikrarını yeterince gözetiyor” dedi. “Hayır” yanıtı verenler yüzde 35, “Emin Değilim” yanıtını verenler ise yüzde 28′de kaldı. Yabancılar ise MB’nin fiyat istikrarına yeterince odaklanmadığını belirtiyor.

  

 


 
MB SADECE EKONOMİK VERİLERE Mİ BAKIYOR?

 

“MB yalnızca ekonomik verilere bakarak mı karar alıyor?” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı yüzde 32, “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 40, “Emin değilim” diyenlerin oranı ise 28 oldu.  Yerli-yabancı uzman görüş ayrılığını bu soruda en düşük düzeyde olması dikkat çekti. “Hayır” yanıtını veren yerli yatırımcılar yüzde 39 yabancı yatırımcılar yüzde 45 oldu.

  

 


 
MB’YE ZAMAN TANINMALI

 
Son olarak katılımcılara, Kasım 2010′dan bu yana uygulamaya konan politikaları neticilesinde “MB’nin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu yöneltildi. Piyasa profesyonellerinin yüzde 39′u MB’nin başarılı olduğunu düşünürken, başarısız olduğun düşünenlerin oranı yüzde 19′da kaldı. “MB’nin performansını değerlendirmek için henüz erken” diyenler ise 42 ile çoğunluğu oluşturdu. MB’ye zaman tanınması gereken yabancıların oranı yüzde 45, yerliler ise yüzd e42 oldu.

  

Bloomberg  HT

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Migros – Nötr; Öneri Yok

Migros, 3Ç11’de 91 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin ŞOK’un satışından elde ettiği satış karının bu döneme yansıtılan kısmı olan...

Kapat