Mahfi Eğilmez: Türkiye Ekonomisi Küresel Sistemin Neresinde?

Burada bir karşılaştırma yaparakTürkiye’nin küresel ekonomideki yerini belirlemeye çalışacağım. Bu belirlemeninbirçok eksikleri olacağını şimdiden söylemeliyim. Çünkü eğitim, sağlık, adalet,demokrasi, fikri mülkiyet hakları, insan hakları, hatta hayvan hakları gibikonular bunlara eklenmeden yapılacak karşılaştırmalar yetersiz kalacaktır. Amayine de eldeki verilerle bir karşılaştırma yapmaya çalışacağım.

 
2011 yılı itibariyle dünyanınGSYH’sı cari fiyatlarla 70 trilyon dolar. Aynı yılda dünya nüfusu 7 milyar kişi. Buna göredünyada kişi başına yıllık ortalama gelir 10.000 dolar ediyor.

 
Türkiye’nin GSYH’sı 736 milyardolar, nüfusu ise 73 milyon kişi. Buna göre kişi başına geliri yıllık ortalamaolarak 10.080 dolar ediyor. Türkiye, GSYH büyüklüğü olarak dünyada 17. sırada,nüfus büyüklüğü olarak 19. sırada, kişi başına gelir düzeyi olarak da 63.sırada yer alıyor. Demek ki Türkiye, dünya nüfusunun yüzde 1,1’ine ve dünyaGSYH’sının yüzde 1,1’ine sahip bulunuyor. Türkiye’de kişi başına düşen gelirise dünya ortalamasının biraz üstünde yer alıyor.

 
Gelir dağılımında eşitsizliğiölçmekte kullanılan Gini Katsayısı 2010 yılı itibariyle Türkiye’de 0,40düzeyinde hesaplanmış bulunuyor. Türkiye bu oranla 140 ülke arasında (en kötü Gini Katsayısına sahip ülke 1 numaradan başlamak üzere) 62. sırada yer alıyor.

 
2011 yılında dünyanın ekonomikbüyümesi ortalama olarak yüzde 4 olarak tahmin ediliyor. Türkiye’nin aynıyıl için tahmin edilen ekonomik büyüme oranı yüzde 8,5. Demek ki Türkiye2011 yılında dünya ortalamasının iki katından daha hızlı büyümüş görünüyor.

 
Dünyada 2011 yılsonu itibariyleortalama yıllık enflasyon (tüketici fiyatları cinsinden) yüzde 4,6. Türkiye’de aynı yılın sonunda enflasyon yüzde 10,5. Yani 2011 yılında Türkiyefiyatlar dünya ortalamasının iki katından daha hızlı artmış bulunuyor.

 
2011 yılsonu itibariyle dünyaülkelerinin ortalama kamu kesimi borç yükü GSYH’nın yüzde 80’i dolayında. Buoran Türkiye’de yüzde 40′ın biraz üzerinde. Buna göre Türkiye’de kamu kesimi, dünyaortalamasının yarısı kadar borçlu durumda.

 
Cari açık için dünya ortalamasıalınamaz, çünkü sonuçta açıklarla fazlalar birbirine ya eşittir yani toplamısıfırdır ya da istatistiksel ölçüm hataları nedeniyle sıfıra çok yakındır(birinin açığı ötekinin fazlasını oluşturacağı için.) Buna karşılık Türkiye’ninde aralarında yer aldığı gelişme yolundaki ekonomilerin cari açık ortalamasıalınabilir. 2011 yılında bu ortalama yüzde 2,4 olarak hesaplanıyor. Türkiye’nin 2011 cari açığıise yüzde 9,9 olarak açıklandı. Türkiye, içinde bulunduğu ülkeler grubunun 4 katından daha fazla bircari açığa sahip durumda.    

 
Özetle söylemek gerekirse Türkiyeekonomisi 2011 yılı itibariyle; cari açığını artırarak hızlı büyüyen,enflasyonu yüksek, kamu borcu düşük, ortalama gelir düzeyini yakalamış,ekonomisinin çapı büyük, nüfusu yüksek, gelir dağılımı bozuk bir ekonomigörünümü sergiliyor diyebiliriz. 

 
Mahfi EĞİLMEZ

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
M.Uğur Civelek: Dönülmez Akşamın Ufkundayız!..

Kırılganlık artışını engellemek adına parasal genişlemenin ivmelendiği, artan enflasyon baskısı nedeniyle emtia fiyatlarına ilişkin endişelerin tırmandığı bir haftayı geride bıraktık....

Kapat