Mahfi Eğilmez: Gelin Bütçeyi Birlikte Hesaplayalım

Bu incelemeyi birlikte daha kolayyapabilmemiz için öncelikle bu blogda yayınlanmış olan Bütçe Dersi yazımıokumanızı öneririm.

 
Bütçe Dengesi = Bütçe Gelirleri (vergigelirleri + diğer gelirler) – Bütçegiderleri (faiz dışı giderler + faiz giderleri) Faiz dışı giderler depersonel giderleri, yatırım giderleri, diğer cari giderler olaraksıralanabilir.2012 yılının Ocak ayı bütçe sonuçları şöyle özetlenebilir:
Bütçe gelirleri = 28,1(vergi gelirleri: 23,5 + diğergelirler 4,6)

 
Bütçe giderleri= 26,4 (faiz dışı giderler: 21,0 +  faiz giderleri: 5,4)Şimdi bu büyüklükleriyukarıdaki formüllerde yerlerine koyalım.

 
Bütçe dengesi = (28,1 – 26,4) = 1,7 milyar TLBuna göre 2012 yılı Ocakayında bütçe 1,7 milyar TL fazla vermiş bulunmaktadır.

 
Faizler hariç tutularakbakılan denge olan faiz dışı bütçe dengesi de şöyle hesaplanıyor: Faiz dışı denge = Bütçe gelirleri – faizdışı giderler Yukarıdaki ilgili sayıları bu denklemdeyerine koyarsak:

 
Faiz dışı denge = (28,1 – 21,0) = 7,1 milyar TL Buna göre faiz dışı denge Ocak ayında 7,1 milyar TL fazla vermiştir. Birbaşka ifadeyle bütçe gelirleri 21 milyar TL tutarındaki faiz dışı giderlerikarşıladıktan sonra toplam 5,4 milyar TL’lik faiz giderlerini de karşılamış veüste 1,7 milyar TL kalmıştır. Bu da bütçe fazlası olmuştur. Burada yer sıkıntısı nedeniyle gösteremediğim birkaç konunun altını çizmemdeyarar var:(1)   Ocak ayları harcamaların kısıtlı olduğu aylardır.Çünkü ilk günlerde pek çok ödenek ya serbest bırakılmaz ya da sınırlı olarakserbest bırakılır, bu da harcamaları frenler. Dolayısıyla ikinci aydan itibarenbütçe bu kadar rahat görünmeyebilir.(2)   Faiz giderleri geçen yılın Ocak ayına göreartmıştır, çünkü son iki ayda TL’nin değer kaybına paralel olarak faizleryükselmiştir. Önümüzdeki aylarda faizler düşerse burada bir rahatlama olabilir.(3)   İthalde alınan KDV geçen yılın Ocak ayına göreyüzde 25 dolayında artış göstermiştir. Bu da cari açığın hız kesip kesmediğikonusunda bir daha düşünmemiz gerektiğini göstermektedir. (4)   2 B ve mütekabiliyet yasaları çıkarsa buradangelecek gelirlerle bu yıl da bir defaya mahsus gelirler elde ederek bütçeyisağlam tutmamız söz konusu olabilir.
 

Mahfi EĞİLMEZ

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Ali Ağaoğlu: Kararsız Piyasalar…

Piyasalar yıl başından bu yana verilen ve verileceği vaad edilen likiditenin meltemini arkasına alarak yükseldiler. Komşu’nun ‘evrak-ı metrukesi’ tamamlayamaması, AB...

Kapat