Mahfi Eğilmez: Dünyanın Ekonomik Görünümü

Dünya eğer 100 kişinin yaşadığıve yıllık toplam geliri 100 dolar olan bir köy olsaydı iktisatçılar bu 100dolarlık geliri 100 kişiye böler ve kişi başına 1 dolar gelir düştüğünüsöylerlerdi. 

 

  
Oysa gerçek dünya bu köye uyarlansakarşımıza çıkan gerçekler şöyle olurdu: 
Köyde yaşayan 100 kişinin:

20’si Çinli,

18’i Hintli,

5’i Amerikalı,

5’i Euro bölgeli, 

2’si Japon,

12’si diğer gelişmiş ülke temsilcileri,

2’si Rus,

1’i Türk,

35’i de geri kalan 146 ülkeyitemsil eden insanlardır. 

 

  
100 dolarlık köy gelirinindağılımı gruplara göre şöyledir:

Çinliler 14 dolar,

Hintliler 5,5 dolar,

Amerikalılar 20 dolar,

Euro Bölgeliler 15 dolar,

Japonlar 5,8 dolar,

Diğer gelişmiş ülke temsilcileri 12,2dolar,

Ruslar 3 dolar,

Türk 1 dolar

Geri kalan 35 kişi 23,3 dolar.
Kişi başına düşen gelir milliyetleregöre dağıtıldığında şöyle görünüyor:

Her bir Çinlinin eline 0,7 dolar 

Her bir Hintlinin eline 0,3dolar,

Her bir Amerikalının eline 4 dolar,

Her bir Euro bölgelinin eline 3dolar,

Her bir Japonun eline 3 dolar,

Her bir diğer gelişmiş ülketemsilcisinin eline 1 dolar,

Her bir Rusun eline 1,5 dolar,

Tek Türkün eline 1 dolar,

Geri kalan 35 kişinin her birinineline ise 0,7 dolar geçiyor.

 

 
İktisatçıların gördüğü gibi 100dolarlık toplam gelir herkese 1 dolar düşecek şekilde dağılsa burada hiç olayçıkmazdı. Oysa bir kişinin 4 dolar bir kişinin 0,3 dolar aldığı yerde olay daçıkar kriz de. Öyle de oluyor zaten.
Tıpkı bu örnekteki gibi birülkenin toplam GSYH’sına ve kişi başına düşen gelir miktarına bakarken mutlakagelir dağılımına da (en azından Gini katsayısı çerçevesinde) bakmak gerek. 
 

Mahfi EĞİLMEZ

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
M.Uğur Civelek: Dönülmez Akşamın Ufkundayız!..

Kırılganlık artışını engellemek adına parasal genişlemenin ivmelendiği, artan enflasyon baskısı nedeniyle emtia fiyatlarına ilişkin endişelerin tırmandığı bir haftayı geride bıraktık....

Kapat