Küresel İyimserlikte Tarihi Düşüş

Küresel iyimserlik araştırmamızın yeni sonuçları, 2011 yılı üçüncü  çeyreğinde küresel ölçekte benzeri görülmemiş bir çöküş olduğunu  gösteriyor. Göstergeler, küresel ölçekte gözlemlenen bu çöküşün  altında yatan etmenler olarak, küresel ölçekte iş dünyasını içine alan  ekonomik belirsizlik ve finansal istikrarsızlığa işaret ediyor.    
 

Grant Thornton’un, 3. çeyrek sonu itibari ile gerçekleştirdiği  araştırma, küresel iyimserlik göstergesinin adeta dibe vurarak,  %31’den, %3’e düştüğünü gösteriyor. Aynı anda, içinde bulunulan  ekonomik ortam, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan  ekonomileri de etkisi altınma almış görünüyor. Çin ve Hindistan’da  iyimserlik göstergesi 2. Çeyreğe göre 29’ar puan azalırken,  Türkiye’deki düşüş 26 puanı işaret ediyor. Gelişmiş ülkelerde ise  düşüş çok daha dramatik. Kuzey Amerika %43’ten %3’e düşerken, Avrupa  Birliği, %34’ten sıfıra kadar geriliyor.  Türkiye’de ise 2. çeyrek  sonunda %57’yi gösteren tablo, 3. çeyrek sonunda %31’i işaret ediyor.      

 
Ed Nusbaum, Grant Thornton International Başkanı, göstergelerin,  ekonomik krizin yaşandığı 2009’dan bu yana gözlemlenen en kötü  rakamlara işaret ettiğini belirterek, olumsuz beklentinin ve  kötümserliğin, büyüme beklentilerini de sekteye uğrattığını sözlerine  ekliyor.    
 

“Araştırmaya katılanlar, bizlere, gelecekte olabileceklere karşı  kontrol imkanlarının artık bulunmadığını hissettiklerini ve bu algının  da istikrar ve büyüme elde etmeye yönelik adımların bir işe  yaramayacağını hissetmelerine sebep olduğunu anlatıyorlar. Sadece 3 ay  önce, iyiye gidermiş gibi görünen küresel ekonomi, şimdilerde yerini  tamamen belirsizliğe bırakmış durumda’’    
 

Geçtiğimiz çeyrekte, istihdam ve karda büyüme ifade eden  ekonomilerde bile rakamlar, küresel ölçekte istihdamda 11, gelirde 10  ve karlılıkta 9 puanlık düşüşlere işaret ediyor.   Türkiye’de ise,  istihdam, gelir ve karlılığa ait beklenti rakamlarında düşüş oranları  29, 17 ve 5 yüzde puanı olarak gerçekleşiyor.     
 

Diğer taraftan, küresel ölçekte büyümenin önündeki en büyük engel  %32’lik oranla talep azlığı olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’de ise  büyümenin önündeki en büyük engeller sorusuna verilen cevaplarda üç  temel başlık dikkat çekiyor %44 ile yetenekli işgücüne erişim zorluğu,  %39 ile talep azlığı, %39 ile finansman maliyeti en çok başı çeken  sebepler arasında.     
 

Ed Nusbaum Grant Thornton International Başkanı: “ İki yıl once,  gelişmekte olan piyasaların, krizin atlatılmasına destek olması öngörülürken, şimdi onlarda da belirgin bir özgüven daralması  gözleniyor. Kendi yerel problemlerindeki artışlara, bihassa enflasyon oranlarındaki artışa paralel olarak, gelişmekte  olan piyasalar için  ciddi ihracat pazarı durumunda olan Avrupa’daki problemler akıllara şu  soruyu getiriyor  bu durumda küresel iyileşmeye kim önderlik edecek ?     

 

“Avrupa kaynaklı borç krizi, gelişmekte olan piyasalardaki güven  sarsılmasının bir numaralı sebebi. Eğer iş dünyası ve tüketiciler,  harcama konusunda endişeli davranmaya devam ederlerse, ekonomilerdeki  iyileşme uzunca sure elde edilebilecek gibi görünmüyor”    
 

“Türkiye’de ise endişenin temel sebebi olarak doların fazla  yükselmesi göze çarpıyor. Dolar yükseldikçe, zaten yüksek olan cari  açığın daha fazla artması ve dolarla borçlananların borçlarını kontrol  edemez duruma gelmeleri sonucu ortaya çıkıyor. Türk işadamları,  dünyanın birçok bölgesine göre çok daha iyi seyreden bir ekonomide  faaliyet göstermelerine rağmen oldukça temkinliler. Bunun en büyük  kanıtı, iyimserlik göstergelerindeki 26 puanlık düşüş ve bir önceki  çeyrek sonunda iyimserlikte 39 ülke arasında 14. sırada yer alırken,  3. çeyrek sonunda 20. sıraya düşmeleri”

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Merkez’den 350 Milyon Dolarlık Döviz Satım İhalesi

Merkez Bankası, maksimum 350 milyon dolar tutarında döviz satım  ihalesi açtı. Merkez Bankası’nın ihalesinde bankalar ihale tekliflerini saat  13.40-14.00 arasında...

Kapat