İtalya Sorunu Bugün Öne Çıkıyor

IMKB 100 endeksi, dünü % 0.08 art ışla, 52.561 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en dü şük 52.202, en yüksek 52.618 puan ı gören endeks, önceki kapanışının 44 puan üzerine ç ıktı.
 

Euro/dolar paritesi 1.3070 civar ında yatay hareket etmesine kar şın emtialarda satıcılı seyir görülüyor. Avrupa borsalar ı günü hafif art ıda kapatırken, ABD yataydı: Dow jones % 0.02 eksi, S&P 500 endeksi % 0.01 artı kapattı. Aslında ABD’den dün de olumlu veriler gelmeye devam etti. CB Tüketici Güven Endeksi Aral ık ayında, 55.2′den 64.5′e yükselerek son 8 ay ın rekoruna işaret etti.
  

Avrupa MB’n ın 500 milyara yak ın para da ğıtmasının ard ından bankaların bu parayı sorunlu ülke tahvillerine yat ırması beklenirken bu pek olmad ı. Bankalar paralarını Avrupa MB’na gecelik repoya yat ırmışlar. Önceki gün merkez bankas ına yatırılan reponun miktar ı 412 milyar euro ile rekor k ırmış. Diğer taraftan dün italya’n ın 10 y ıll ık faizi % 7 s ınırını tekrar geçti. Bugün İtalya’n ın borçlanmas ı sırasında olu şacak faiz oran ı, euro bölgesinin borç krizine ili şkin önemli bir gösterge olacakt ır.
 

Asya borsalar ı dünün ard ından bugün de dü şmeye devam ediyor. ABD ve Avrupa futurelar ı IMKB’nin kapanışına göre % 0.5 a şağıdan i şlem görüyor. Avrupa ve İstanbul borsalarının güne hafif sat ıcılı başlang ıç yapmas ını bekliyoruz.

 
Endekste hisse baz ılı hareketler etkili olurken, endeks üzerinde etkili hisselerde zayıf hareketler görülüyor. Günlük i şlemlerde 52.000 -53.000 band ı destek direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 53.000 ’e kadar yasanabilecek yükselisler sonras ında kâr satısları görülebilir.  

 

Gedik Yatırım

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Euro Yatırım: Sığ Piyasa

Dıs ve iç piyasalarda tatil havasının etkisi dün de devam etti. Önemli bir verinin bulunmadığı günde,çok düsük islem hacimlerinde ve...

Kapat