İstihdamın Alt Detaylarını Beğenmiyoruz

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Şubat 2011’de işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 2,9 puan gerileyerek %11,5 seviyesinde gerçekleşti. Gelinen nokta 2010 medyan rakamı olan %11,4’e göre ciddi bir iyileşmeye işaret etmiyor. Bir ay önceye göre kıyaslandığında ise işsizliğin 0,4, tarım dışı işsizliğin 0,5 puan gerilediği görülüyor.

 
Mevsimsel etkilerden arındırılmış rakam aylık bazda benzer bir resim ortaya koysa da, yıllık bazda iyileşmenin 2,6 puan ile sınırlı olduğu görülüyor.

 
Son bir sene içerisinde yaratılan 1,5 milyon ki_ilik istihdamın %80’i tarım dışı sektörlerde. Aylık olarak bakıldığında tarım ve imalatın istihdamdaki payının sırasıyla %24,4 ve %20,4 olduğu görülüyor. Diğer bir deyişle, şubat ayında yaratılan istihdamın %75,6’sı tarım dışı sektörlerden geliyor.

 
Son 12 ay içerisinde 1,5 kişilik istihdam yaratılması aslında önemli. Ancak bunun önemli bir kısmının kriz sırasında işten çıkartılanlar olduğu hatırlanmalı. Kapasite kullanım oranı kriz öncesi seviyelere doğru arttıkça, daha önce işten çıkartılanların geri alımı devam edecektir.
 

Türkiye’nin istihdam tablosuna iş yaratımı dışında da bakmakta fayda var. Çalışanların %41’i sosyal güvenceden yoksun. Kadınlarda iş gücü katılım oranı %27 ile sınırlayken, bu oran erkeklerde %71. Yaratılan işlerin %72’sinin erkek nüfusta olduğu görülüyor.
 

Türkiye’nin beşeri sermaye üzerine kurulu olmayan büyüme modeli içerisinde, işgücü katılım oranı arttıkça işssizlik oranındaki iyileşme sınırlı olacaktır. Bunun enflasyon için bir avantaj olduğunu düşünenler olsa da, biz istihdam piyasasındaki yapısal sorunların Türkiye’nin potansiyel büyümesini aşağı çektiğini, ithalat bağımlılığını arttırdığını ve gelir dağılımına zarar verdiğini düşünüyoruz.

Burcu ÜNÜVAR

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Serkan Gönençler: Bütçede Seçim Öncesi Korkulduğu Gibi Bir Bozulma Yok

Merkezi hükümet bütçesi Nisan’da 1,1 milyar TL fazla verirken, faiz-dışı fazla da 3,9 milyar TL oldu. 2010’un Nisan ayında ise...

Kapat