İşte 2011′de En Çok Büyümesi Beklenen Sektör

Türkiye’de profesyonel hizmetler alanlarında 25. yılını dolduran  Deloitte,  “Elektronik Haberleşme ve Eğilimler 2011” raporunu yayınladı. Türkiye’deki ve dünyanın diğer yerlerindeki teknoloji,  medya ve telekomünikasyon trendlerine ışık tutan rapor, bu alanlarda  yapılan diğer araştırmalara da atıfta bulunarak önemli analizler  ortaya koyuyor.
  

Büyümeye Bilgi Teknolojileri damga vuracak
 

Elektronik Haberleşme ve Eğilimler 2011 raporuna göre bu yıl en  yüksek büyümenin yaklaşık %15 ile Bilgi Teknolojileri donanım  pazarında olması bekleniyor. Raporda, “Gelişmiş ülkelerdeki eğilimin  tersine katma değerin önemli ölçüde ülkemizde üretildiği hizmetler ve  yazılım pazarı, hala donanımdan daha az paya sahiptir ve bu açık  oransal olarak artmaya devam etmektedir. EITO tarafından yayınlanan  ‘2010 ICT Market’ raporuna göre geleneksel Radyo/TV yayıncılığı hariç  olmak üzere Türkiye elektronik haberleşme pazarının toplam büyüklüğü  ABD doları cinsinden bir önceki yıla göre %3,2 artışla 27.320 milyon  olarak gerçekleşmiştir ve 2011 yılında %7,2 büyüyerek 29.296 milyon  dolar olması beklenmektedir” ifadelerine yer veriliyor.
 

Abonelerin sadakatleri sorgulanacak
 

Rapora göre Türkiye’de Aralık 2010 itibariyle mobil abone sayısı  61.8 milyon, abone yaygınlığı %85 seviyesinde seyrediyor. Raporda,  “Mobil yaygınlıkta AB ortalamasının %126, en yüksek değerin %156 ile  Finlandiya ve Türkiye’ye en yakın değerin %94 ile Fransa olduğu  düşünüldüğünde  özellikle belli yaş grubunun altı ve üstünde daha  gelişme fırsatı olduğu açıkça görülmektedir. 2008 yılında 65.8 milyon  aboneye karşılık %92 olan yaygınlık ile karşılaştırıldığında mobil  numara taşına bilirliği ve sabit ödemeli (flate rate) tarifelerin  etkisiyle oluşan konsolidasyonun 2010 yılında da sürdürdüğü  anlaşılmaktadır, artık daha az sayıda kişi birden çok aboneliğe  sahiptir. Bunun yanında 2010 yılsonu itibariye mobil işletmeciler  arasında taşınan toplam 25 milyon numara, abonelerin mevcut  işletmecilerine sadakatlerinin sorgulanmasını gerektirecek  büyüklüktedir” deniliyor.

 
Yabancıların Türkiye’ye bakışı
 

T.Telekom ve Telsim’in satışları dışında pazara yabancı sermaye  girişinin yok denecek kadar az olduğu belirtilen raporda, gelişmiş  pazarlarda en önemli yabancı yatırım alanı olarak görülen sabit-mobil  alternatif işletmeciler alanının Türkiye’de yatırımcılar açısından  yeterince cazip görülmediği kaydediliyor.
 

Raporda, “Olgunlaşma dönemi olarak kabul edilebilecek 2011 ve  sonrasında ülkemizde de Elektronik Haberleşme pazarının durumu dünyanın genel gidişinden farklı olmayacaktır. Gerek pazarın yapısı ve  gerekse kullanıcı talepleri ve sunulan hizmetler, gelişmekte olan  pazarlarla benzer özellikler gösterip gelişmiş pazarlardaki  yönelimleri takip etmektedir. Mobil pazar gelişmesini sürdürmekle birlikte 2010 yılında abone ve gelir artış hızı yavaşlamıştır. Buna  karşın gerek ses ve gerekse veri kullanım oranları artmakta, buna cevap verebilmek için de şebekeye yatırımlar devam etmektedir.  Buradaki sıkıntı, bazı işletmeciler için gelirlerin yatırım ihtiyacını  karşılamakta yetersiz kalmasındadır. Mevcut ses temelli iş modelleri  ile bu durum sürdürülebilir değildir. 2011 ve sonrasında tüm dünyada  olduğu gibi ülkemizde de ses hizmetlerinin payı azalırken veri/görüntü  bazlı hizmetler ile katma değerli hizmetlerin daha da ön plana çıkması  ile işletmeci gelirleri artmaya başlayacaktır. Orta vadede sabit ses  pazarı yerini büyük ölçüde mobile terk edecek, sabit pazar ağırlıklı  olarak veri/görüntü tabanlı genişbant internet hizmet ve  uygulamalardan oluşacaktır. 2011 ve sonrasında sabit pazarda genişbant  erişim teknolojileri (xDSL, FTTx…) giderek artan oranda önem  kazanacak, bu alandaki yatırımlar hızlanarak devam edecektir”  ifadelerine yer veriliyor.
 

Raporda mobil iletişim konusunda Türkiye’de önümüzdeki dönem  yapılması gerekenler şöyle sıralanıyor:
 

2010 yılında, tüketiciler açısından bir tür tarife şeffaflığı  sayılan “kontör”den “TL/Kr”a geçişin gerçekleştirilmiş olması  ülkemizdeki tekel döneminin önemli bir izinin silinmesini sağlamıştır.  Tarifelerin sadeleştirilmesi, bir birleriyle karşılaştırılabilir hale  gelmesi ve bunun için uygun teknolojik imkanların tüketicilere  sunulması önümüzdeki dönemin beklentileri arasındadır.

 
• Dünyanın pek çok ülkesinde cep telefonlarından alınan vergiler  sigaradan alınandan daha yüksektir. Ülkemiz dünyanın en yüksek vergi  oranlarının olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Mobil iletişimde  vergi oranları %60′lar seviyesinde olup gelişmiş pazarlarda ve  Avrupa’da oranlar %5-20 aralığındadır. Ülkemizde de hızla bu oranlara  inilmelidir.

 
Dünyada fiyatlar hızla düşüyor
 

Rapora göre dünya üzerinde mobil yaygınlık %75′ler seviyesine  ulaşarak belli bir yaşın altı ve üstü hariç tutulduğunda hemen hemen  yeryüzünde yaşayan her insan mobil haberleşme sistemlerinden birinin  kullanıcısı durumunda. İnternette ise dünya çapında yaygınlık %30′lara  ulaştı ve yeryüzündeki her 3 kişiden biri internet kullanıcısı.  Elektronik haberleşme pazarları tüm dünyada liberalleşiyor. Devlet  tekelindeki işletmeler özelleştirilip alternatif işletmecilerin  devreye girmesi ile rekabet artıyor, hizmetler çeşitleniyor ve  fiyatlar hızla düşüyor. Elektronik haberleşme dünyasının her alanında  bir değişim ve dönüşüm süreci gerçekleştiğini söyleyen raporda,  “İçerik ve katma değerli hizmetler önem kazanmakta  geçmişte bir  birinden ayrık olan Bilgi Teknolojileri, İletişim ve Yayıncılık  hizmetleri tümleşik hale gelmektedir. İçinde bulunduğumuz yıllar bu  sürecin başlangıç aşamasını oluşturmaktadır ve bu süreç giderek  hızlanacaktır” deniliyor.
 

5 yıl içinde beklenenler
 

Rapora göre 5 yıl içinde yeryüzünde mobil trafik 66 kat artacak,  2015′de mobil trafiğin %75′i veri, %25′i ses kaynaklı olacak. Sabit tarafta ise ses trafiği giderek azalırken veri trafiği her yıl %50  oranında artacak. Raporda, “Bunun doğal sonucu olarak işletmeci gelirlerinde de buna paralel değişimler olacaktır. Yankee Group  tarafından 2010′da yayınlanan bir çalışmaya göre mobil haberleşme  gelirleri içinde sesin payı sürekli azalacak, 2013 yılında toplam  mobil gelirlerinin %26′sı veri (internet) kaynaklı olacaktır”  deniliyor.
 

Önümüzdeki yılların en popüler konusu M2M
 

Rapora göre gelecekte M2M (Makineler arası iletişim) büyük  popülerlik kazanacak. Raporda, “Ericsson tarafından yapılan değerlendirmelere göre 2020 yılına kadar cep telefonu, sabit telefon,  bilgisayar, ev ve araba içi cihazları, müzik çalar, TV, elektronik  kitap okuyucu ile endüstriyel makina ve algılayıcılardan oluşan 50  milyar kadar cihaz BT şebekeleri üzerinden iletişim halinde  olacaklardır. M2M olarak da adlandırılan bu yeni alan insan sayısının  5-10 katına varan miktarlarda yeni kullanıcı sayısı yaratarak  önümüzdeki yılların en popüler konusu olmaya adaydır” ifadelerine yer  veriliyor.
 

ITU (ICT Statistics Database) tarafından 2010 yılı sonunda  yayınlanan verilere göre  dünya üzerinde internet bağlantısına sahip  hane sayısı 500 milyona ulaştı. İnternet kullanıcı sayısı ise son beş  yılda iki kat artarak 2 milyara (1,2 milyarı gelişmekte olan ülkelerde  olmak üzere) çıktı. Dünyadaki internet kullanım oranları ise şöyle:  gelişmiş ülkelerde %71, gelişmekte olan ülkelerde %21, Afrika  ülkelerinde %9,6, dünya ortalaması %30. Rapora göre yeryüzündeki  insanların %90′ından fazlası mobil şebekelerin kapsama alanına girmiş  durumda.

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Merrill Lynch, Vob’a Katıldı

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nın üye sayısı bir yeni üyenin katılımıyla 99′a yükseldi.   VOB’dan konu ile ilgili yapılan açıklamaya...

Kapat