İş Gücü Piyasası Normale Dönüyor

TÜİK tarafından açıklanan Nisan 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı istihdam bir önceki senenin aynı dönemine göre 1 milyon 43 bin kişi artmış, tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 14,9’dan yüzde 12,5 seviyesine düşmüştür. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise tarım dışı istihdam 17 milyon 808 bine yükselmiş, buna paralel olarak tarım dışı işsizlik oranı Mart dönemine kıyasla değişmeyerek yüzde 12,9 seviyesinde kalmıştır. Bu dönemde tarım dışı istihdam seviyesinin arttığı ancak uzun dönem trendine dönme emaresi gösteren işgücünün yüksek artışı sonucu işsizlik oranında az da olsa yükselme olmuştur. Tarım dışı istihdam artışının büyük bölümü hizmetler sektöründeki gelişmelerden kaynaklanmıştır.

 
Tarım dışı istihdam artışı güçlü büyümeye paralel
 

TÜİK’in 15 Temmuz’da açıkladığı işgücü verilerine göre Nisan döneminde (Mart – Nisan – Mayıs) istihdam 23 milyon 955 bin, tarım dışı istihdam ise 17 milyon 925 bin seviyesinde bulunuyor. Ham işgücü verilerine bakıldığında Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tarım dışı işgücü 648 bin (yüzde 3,3), tarım dışı istihdam 1 milyon 43 bin kişi (yüzde 6,2) artmış, tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 14,9’den yüzde 12,5 seviyesine gerilemiştir (Şekil 1).

Şekil 1 Tarım dışı işgücü ve tarım dışı istihdamın, tarım dışı issiz sayısı değişimine etkisi (yıllık)

Kaynak: TÜİK, Betam

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Nisan döneminde Mart dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 198 bin artarak 20 milyon 451 bin seviyesine yükselmiştir. Tarım dışı istihdam ise 143 bin artarak 17 milyon 808 bin olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda tarım dışı işsiz sayısı 55 bin artmış, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12,9’a yükselmiştir (Şekil 2). Bu dönemde nispeten hızlı olan tarım dışı istihdam artışı, trendine dönen tarım dışı işgücü artışı karşısında yetersiz kalmıştır. Yaklaşık 6 aydır trendin altında artmakta olan tarım dışı işgücü, bu dönemde tekrar yıllıklandırılmış olarak 600 bin civarında bir artış göstermiştir.  

Şekil 2 Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücü, istihdam ve işsizlik oranı

 

Kaynak: TÜİK, Betam

Kariyer.net verilerine göre tarım dışı işsizlikteki düşüş yavaşlayacak

Betam Nisan ayı işgücü piyasası araştırma notundan başlayarak Kariyer.net tarafından sağlanan ve işgücü piyasasının seyrine dair bilgi içeren yeni bir seriyi analizlerine dahil etmişti. Bu seri Kariyer.net internet sitesinde açık bulunan iş pozisyonu başına yapılan başvuru sayısını göstermektedir.[1] İlan başına yapılan başvuru sayısı iş arayan kişilerle açık iş pozisyonları arasındaki dengeyi göstermesi açısından işsizliğin seyri ile ilgili ipuçları sağlayabilecek niteliktedir. İlan başına başvuru sayısının azalması bir yandan münhal işlerin artmasına diğer yandan da başvuru sayısının azalmasına bağlıdır. Münhal işlerin artması büyümenin hızlanmasına bağlanırken, başvuruların azalması iş arayan sayısının azalmasına bağlı olacaktır. Şekil 3’te mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ile Kariyer.net tarafından sağlanan ilan başına yapılan başvuru sayısının mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hali gösterilmektedir. Bu iki serinin oldukça uyumlu olduğu açıkça görülmekte, serilerin korelasyonu neredeyse yüzde 90 seviyesine erişmektedir.

Kariyer.net tarafından açıklanan aylık açık ilan başına yapılan başvuru sayısında Nisan ve Mayıs aylarında gözlemlenen yatay seyir eğilimi Haziran ayında da devam etmektedir. Bu durum işsizlikteki artışın önümüzdeki dönemde (Mayıs 2011) zayıf da olsa devam edebileceğine işaret etmektedir.

 

Şekil 3 Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ve ilan başına başvuru sayısı

 

Kaynak: Kariyer.net, TÜİK, Betam 

 

Sanayi istihdamında yavaşlama, hizmetlerde artış

Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlara göre Nisan 2011 döneminde sanayi istihdamında sadece 16 binlik bir artış kaydedilmiştir (Ek 1 Tablo 2, Ek 2 Şekil 4).[2] Bu yavaşlama sanayi üretim endeksindeki düşüşlere paraleldir. Bu dönemde tarım dışı istihdam artışının ana kaynağı hizmetler sektöründeki 97 binlik artıştır. Buna karşın tarım istihdamı 91 bin azalmıştır. Bu rakam Temmuz 2010 döneminden beri kaydedilen ilk düşüştür.


[1] İlan başına başvuru sayısı = Toplam başvuru sayısı / Toplam açık ilan sayısı. Bu seri hem mevsim hem takvim etkilerinden arındırılmıştır.

[2] Sektörel istihdam serileri teker teker mevsim etkilerinden arındırılmaktadır. Dolayısıyla sektörel istihdam rakamlarının toplamı, mevsim etkilerinden arındırılmış toplam istihdam rakamından farklı olabilmektedir. Aradaki fark mevsim etkilerinden arındırma prosedürünün lineer olmamasından kaynaklanmaktadır.

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
ABD endeks vadelileri durgun seyrediyor

ABD endeks vadeli kontratları, Avrupa bankalarının stres testi sonuçları öncesi durgun seyrediyor

Kapat